DPS – Kierowanie do Domu Opieki Społecznej i odpłatność za pobyt

Kierowanie i umieszczanie osób w DPS, finansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej, procedury i dokumentacja

 

DPS , kierowanie, pobyt, odpłatność, szkolenie

 

Kierowanie, umieszczanie oraz finansowanie pobytu w DPS


 • Procedura administracyjna i właściwa dokumentacja związana z postępowaniem administracyjnym towarzyszącym wydawaniu decyzji.
 • Problemy z uzyskaniem alimentacji od rodziny, odszukaniem rodziny osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej, która przebywa za granicą.
 • Możliwości zwolnienia z alimentacji, postępowanie z odwołaniami rodziny od decyzji o płatności.

Cel szkolenia o umieszczani osób w DPS i finansowanie ich pobytu


Szkolenie ma za zadanie pomóc i przybliżyć uczestnikom przesłanki oraz kolejności podejmowania czynności i procedur administracyjnych prowadzenia postępowania mającego na celu skierowanie osoby do DPS i ustalenia odpłatności za jej pobyt a także wyjaśnić procedury zmierzające do skutecznej komunikacji z rodziną.

Główne punkty agendy szkolenia o kierowaniu do DPS i odpłatności za pobyt


Umieszczania osób w DPS, przesłanki i podstawowe zasady, organy właściwy w sprawie kierowania osób do Domów Pomocy Społecznej.

Czynności podejmowane przez pracownika socjalnego w przypadku umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej za zgodą oraz procedura umieszczania w DPS osoby bez jej zgody.

Postępowanie administracyjne w sprawie umieszczania w DPS, orzekanie w sprawach umieszczania w Domach Pomocy Społecznej, decyzje administracyjne w sprawie odpłatności za pobyt w DPS oraz egzekucja administracyjna opłat za DPS.

Odpłatność za pobyt w DPS, osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za pobyt w DPS, umowa w sprawie odpłatności za DPS i zwolnienie z odpłatności za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program.

Adresaci szkolenia – Kogo zapraszamy na zajęcia?


Do udziału w zajęciach omawiających szczegółowo zasady kierowania i umieszczania osób w DPS oraz ustalania i ponoszenia odpłatność za pobyt osób w domu pomocy zapraszamy pracowników OPS, MOPS i GOPS, PCPR, DPS sporządzających wywiady, prowadzących postępowania administracyjne, przygotowujących projekty oraz wydających decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej a także podpisujących umowy dotyczące umieszczania osób w DPS.

Korzyści z udziału w szkoleniu


Dzięki uczestnictwu w szkoleniu omawiającemu procedury kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w DPS poznasz:

 • przesłanki skierowania do domów pomocy społecznej,
 • rodzaje dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej,
 • treść decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej, o umieszczeniu w DPS i ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy,
 • zasady dotyczące zmian decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu pomocy społecznej,
 • procedurę ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane.

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


Szkolenie – Kierowanie i odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej


 • DPS – Kierowanie do Domu Opieki Społecznej i odpłatność za pobyt
 • Umieszczanie osób w DPS i finansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej
 • Kurs dla kierowników i pracowników ośrodków pomocy społecznej – OPS, MOPS, GOPS, PCPR
 • Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Warsztaty prowadzi renomowany wykładowca – Kamil Miśtal
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.