Akademia pozytywnej zmiany

Akademia pozytywnej zmiany


Projekt „Akademia pozytywnej zmiany jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

 

Projekt UE - Akademia Pozytywej zmiany.

 

Projekt UE – AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY


Nr projektu: POWR.02.21.00-00-NS07/19, termin: 2020-03-01 do 2023-11-30, Warszawa.


Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

 

Projekt UE: AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY.

 

Akademia pozytywnej zmiany – cel projektu


Zwiększenie zdolności adaptacyjnych 200 MŚP z terenu całej Polski ponownie podejmujących działalność́ gospodarczą poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym odpowiadającym ich potrzebom, ułatwiającym powrót na rynek przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorców.

 

Uczestnicy projektu


Przedsiębiorcy i ich pracownicy z sektora MMŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.

 

Wartość projektu


Wartość projektu to 2 998 740,00 zł, w tym wkład funduszy europejskich wynosi 2 527 338,07 zł.

 

Program projektu


Etap I – Szkolenia kompetencyjne z zakresu analizy luk kompetencyjnych

Etap II – Indywidualna analiza dotycząca potrzeb rozwojowych

Etap III – Indywidualne wsparcie poszkoleniowe dotyczące strategii przedsiębiorstwa

Etap IV – Szkolenia wspierające prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu zarządzania, finansów, prawa, marketingu, umiejętności interpersonalnych

Etap V – Indywidualne wsparcie poszkoleniowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Etap VI – Doradztwo psychologiczne i coaching

 

Dokumenty do pobrania


REGULAMIN  – Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zmiany z 26.06.2022 do regulaminu

Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa

Załącznik Nr 2 – Oświadczenieprzynależności do danej kategorii przedsiębiorstwa

Załącznik Nr 2 A – Przedsiębiorstwa partnerskie

Załącznik Nr 2 B – Przedsiębiorstwa związane

Załącznik Nr 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

Załącznik Nr 5 – Umowa na udział Przedsiębiorstwa w Projekcie

Zał. 1 do Umowy – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 2 do Umowy – Oświadczenie o oddelegowaniu pracownika

Zał. 3 do Umowy – Karta zgłoszenia uczestnika

Zał. 4 do Umowy – Oświadczenie uczestnika projektu dane osób

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie uczestnika

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności

Zmiany z 23.03.2021 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Zmiany z 27.04.2021 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o niepodleganiu sankcjom

 

Dokumenty rekrutacyjne


Dokumenty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura projektu.

 

Informacje o projekcie publikowane w internecie


PARP | Nowy start – oferta dla przedsiębiorców

Serwis 300Gospodarka.pl | Artykuł pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy porażkę chcą przekuć w sukces„.

 

Jesteśmy na Facebooku


Obserwuj nas na Facebooku. FB | Akademia Pozytywnej Zmiany.

 

Zobacz: MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

 

Kontakt z biurem projektu – Akademia pozytywnej zmiany


Kontakt w sprawie projektu: Akademia pozytywnej zmiany. ul. Przybyszewskiego 48/54, lok. 34,

01-824 Warszawa,

telefon: 530 917 012,

mail: akademia@polbi.com.pl

 


Projekt AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY, POWR.02.21.00-00-NS07/19, termin: 2020-03-01 do 2023-11-30, Warszawa, działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

 

Projekt UE - Akademia Pozytywej zmiany.

Ostatnia aktualizacja informacji na stronie: 2023-06-05