Polbi

Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach, warunki rezygnacji

Zasady uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez Polbi Sp. z o.o., dokonywanie i potwierdzanie zgłoszeń, wypowiedzenie umowy szkoleniowej lub zmiana jej warunków oraz bezkosztowa rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

 

Warszawa, 1 stycznia  2022 roku.

 

REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH

ORAZ WARUNKI REZYGNACJI

 

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu lub kursie

Poprawnie wypełnione zgłoszenie na kurs lub szkolenie organizowane w formie stacjonarnej lub online przez POLBI Sp. z o.o., otrzymane przez POLBI, jest prawnie wiążącą umową pomiędzy POLBI a Zamawiającym.

 

2. Potwierdzenie uczestnictwa

Najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia Polbi wyśle na wskazany adres email: zaproszenie, niezbędne informacje oraz link do platformy szkoleniowej.

 

3. Wypowiedzenie umowy, odwołanie szkolenia lub kursu

Umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez POLBI, jak i przez Zamawiającego. Wypowiedzenie umowy lub zmiana jej warunków, wymaga wyłącznie formy pisemnej. POLBI zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub szkolenia (rozwiązanie umowy) lub zmiany terminu szkolenia lub kursu (zmiana umowy). Zmiana umowy pozostaje wiążąca dla stron wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

 

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu lub kursie

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu lub kursie. Jednakże w przypadku:

  • gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
  • gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
  • gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia/kursu – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

 

5. Płatności za szkolenia

Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

Przedsiębiorcy i firmy dokonują wpłaty przelewem na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Termin płatności – 7 dni.

Jednostki budżetowe i samorządowe dokonują wpłaty przelewem na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Termin płatności – 21 dni.

 

6. Płatności za kursy

W przypadku uczestnictwa w kursie długim (np. kurs księgowości, kurs kadrowo-płacowy) wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem kursu.

 

7. Faktury, zwolnienie z VAT

Uczestnicy szkoleń otrzymują faktury w dniu szkolenia. Osoby biorące udział w kursach otrzymują fakturę po dokonaniu wpłaty należności za kurs. Szkolenia i kursy organizowane przez Polbi Sp. z o.o. są zwolnione z podatku od towarów i usług – VAT.

 


Do pobrania | Regulamin – Warunki uczestnictwa w szkoleniach i kursach (PDF).