Certyfikaty zawodowe

Kursy i szkolenia prowadzone przez Polbi przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i przygotowują do podjęcia zatrudnienia na nowym, atrakcyjnym stanowisku pracy. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności są otrzymywane przez uczestników zajęć certyfikaty zawodowe.

 

Certyfikaty Zawodowe Polbi


  • Księgowy (kod zawodu 331301) – Więcej …

  • Specjalista ds. kadr (kod zawodu: 242307) – Więcej …

  • Specjalista ds. kadr i płac (kody zawodów: 242307 i 242310) – Więcej …

 

Certyfikaty zawodowe Polbi - Warszawa.

 

Nowy zawód, lepsza praca


Zdobądź ceniony tytuł zawodowy! Po naszych kursach uczących księgowości i zagadnień kadrowo-płacowych zachęcamy do potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności.

 

Przystąp do egzaminu


Weryfikacja nabytych kompetencji następuje w drodze egzaminu wewnętrznego. Sprawdzian wiedzy prowadzony jest w formie pisemnej lub zdalnej jako test online. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikaty zawodowe.

Certyfikat zawodowy


Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności do wykonywania konkretnych zawodów.

 

Klasyfikacja zawodów i specjalności


Certyfikaty zawodowe opatrzone są symbolem wykazanym zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.