Polbi

Certyfikaty zawodowe

Kursy i szkolenia prowadzone przez Polbi przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i przygotowują do podjęcia zatrudnienia na nowym, atrakcyjnym stanowisku pracy. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności są otrzymywane przez uczestników zajęć certyfikaty zawodowe.

 

Certyfikaty Zawodowe Polbi


  • Księgowy (kod zawodu 331301) – Więcej …

  • Specjalista ds. kadr (kod zawodu: 242307) – Więcej …

  • Specjalista ds. kadr i płac (kody zawodów: 242307 i 242310) – Więcej …

 

Certyfikaty zawodowe Polbi - Warszawa.

 


Nowy zawód, lepsza praca. Zdobądź ceniony tytuł zawodowy! Zachęcamy do potwierdzenia nabytej wiedzy.

 


Certyfikat zawodowy. Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności do wykonywania konkretnych zawodów.

 


Przystąp do egzaminu. Weryfikacja nabytych kompetencji następuje w drodze egzaminu wewnętrznego. Sprawdzian wiedzy prowadzony jest w formie pisemnej lub zdalnej jako test online. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikaty zawodowe.

 


Klasyfikacja zawodów i specjalności. Certyfikaty zawodowe opatrzone są symbolem wykazanym zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra pracy  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

 

Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji – Certyfikat ZSK


  • Certyfikat ZSK – Wspomaganie obsługi procesów księgowych – Więcej …