Polbi

O nas

Polbi – Warszawa. Jesteśmy firmą szkoleniową

Prowadzimy szkolenia jak również kursy i warsztaty komputerowe. Naszą ofertę edukacyjną adresujemy do wszystkich, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności lub uzupełnić i uaktualnić dotychczasową wiedzę branżową. Zajęcia organizujemy w formie tradycyjnej (stacjonarnie) oraz online (webinaria).

 

Wieloletnia obecność na rynku szkoleń. Działamy w branży szkoleniowej od 1994 roku. Naszą ofertę kierujemy do osób pracujących, które zamierzają podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności lub uzupełnić i uaktualnić już posiadaną wiedzę branżową. Uczestniczymy w projektach finansowanych z środków Unii Europejskiej. Współpracujemy z instytucjami rynku pracy pomagając osobom bezrobotnym zdobywać potrzebne kwalifikacje zawodowe.

 

Renoma na rynku szkoleń. Nasze szkolenia, warsztaty i kursy kończą rokrocznie tysiące osób. Jesteśmy firmą z długoletnimi tradycjami i rozpoznawalną na rynku szkoleń w Polsce. Większość naszych słuchaczy trafia do nas z polecenia dotychczasowych absolwentów.

 

  • Kursy Księgowości i Kursy Kadry i Płace (kadrowo-płacowe). Działalność edukacyjną rozpoczynaliśmy organizując kursy dla księgowych oraz przyszłych pracowników działów kadr i płac. Kurs księgowości i kurs kadrowo-płacowy są w naszej ofercie nieprzerwanie już od ponad 25 lat i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

 

  • Szkolenia podatkowe dla firm. Prowadzimy szkolenia z zakresu podatków dochodowych PIT i CIT, podatku od towarów i usług – VAT. Prezentujemy tematykę m.in. podróży służbowych (delegacji pracowniczych), kosztów uzyskania przychodów (w tym kosztów reprezentacji i reklamy), prawidłowego dokumentowania obrotu gospodarczego (faktura VAT, transakcje międzynarodowe), czy rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi.

 

  • Oferta szkoleniowa z zakresu prawa pracy i ZUS. Nasi doświadczeni wykładowcy podczas zajęć przekazują słuchaczom zagadnienia dotyczące problematyki kadrowo-płacowej, ubezpieczeń społecznych,  ewidencji czasu pracy, elektronicznych rozliczeń z ZUS i pozostałych zagadnień z obszaru prawa pracy.

 

  • Branża farmaceutyczna, obrót hurtowy lekami. Oferujemy warsztaty i ćwiczenia dla farmaceutów zatrudnionych w  hurtowniach i wytwórniach farmaceutycznych dotyczące obrotu produktami leczniczymi, suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 

  • Ochrona zdrowia, opieka medyczna, szpitale i przychodnie. Prowadzimy warsztaty dla osób zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej związanych z organizacją i dokumentowaniem obsługi pacjenta w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej uwzględniające ochronę danych osobowych czy ochronę informacji niejawnych.

 


Polbi, Warszawa – Szkolenia, warsztaty umiejętności i kursy, branżowa edukacja zawodowa.


 

Administracja   |   Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Farmacja   |   Kosmetyki   |   Ochrona zdrowia

Podatki PIT, CIT i VAT   |   Prawo pracy i ZUS

Środki trwałe   |   Księgowość   |   Excel

Kursy księgowości i kadrowo-płacowe

 


Polbi, Warszawa – Szkolenia dla firm. W ofercie szkolenia z zakresu podatków oraz prawa pracy i rozliczeń z ZUS,  warsztaty i ćwiczenia dla farmaceutów pracujących w hurtowniach i wytwórniach farmaceutycznych, zajęcia kierowane do placówek leczniczych i podmiotów związanych z ochroną zdrowia, opieką medyczną, szpitali i przychodni, zajęcia komputerowe oraz szkolenia dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzimy szkolenia zamknięte (wewnętrzne, dedykowane, na życzenie) dostosowane swoim zakresem do potrzeb Zamawiającego.