Projekty UE

Realizujemy projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Udzielamy wsparcia, aktywizujemy zawodowo osoby młode, dajemy szansę nauki na bezpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków budżetowych i funduszy europejskich, umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji zawodowych, realizujemy mobilność ponadnarodową.

 

Projekt „ROZWIŃ SKRZYDŁA”

Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących zamieszkujących lub uczących się w Kraśniku


Projekt UE - Rozwiń Skrzydła


Działanie: Wzmocnienie potencjału poprzez nabycie lub podniesienie kompetencji kluczowych uczniów kraśnickich liceów ogólnokształcących.

Lokalizacja: gmina Kraśnik.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 stycznia 2024 roku, zakończenie 31 grudnia 2024 roku.


 

ARCHIWALNE PROJEKTY UE

 

Wybierz AkTYwność!

Wsparcie osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu


Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Lokalizacja: Warszawa.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 kwietnia 2022 roku, zakończenie 30 listopada 2023 roku.


Projekt UE - WŁĄCZ SIĘ! Polbi - Warszawa.


 

WŁĄCZ SIĘ!

Wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Warszawy


Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Lokalizacja: Warszawa.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 czerwca 2020 roku, zakończenie 30 listopada 2023 roku.


Projekt UE - WŁĄCZ SIĘ! Polbi - Warszawa.


 

Akademia pozytywnej zmiany


Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Lokalizacja: Warszawa.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 stycznia 2020 roku, zakończenie 30 listopada 2023 roku.


Projekt UE - Akademia pozytywnej zmiany.


 

ARCHIWUM PROJEKTÓW UE

Projekty finansowane ze środków UE zrealizowane po 2016 roku.


E-LIDERZY

Podnoszenie kompetencji kadry menedżerskiej polskich MMŚP w zakresie cyfryzacji


Działanie: 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Obszar realizacji projektu: Projekt jest realizowany na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres realizacji: Projekt trwa od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2023 roku.

Operator projektu: Operatorem projektu jest Centrum Edukacyjne ZS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Partnerzy projektu: Partnerami w projekcie są POLBI Sp. z o.o. oraz QS Zurich Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej – www.cezs.eu


Projekt UE - E-liderzy.


 

Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego


Działanie: 7.1: Aktywna integracja.

Lokalizacja: wybrane gminy województwa wielkopolskiego.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 lipca 2021 roku, zakończenie 30 czerwca 2023 roku.


Projekt UE - Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego.


 

Impuls do kariery


Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Lokalizacja: województwo małopolskie.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 września 2020, zakończenie 30 czerwca 2022 roku.Nastaw się na rozwój


Działanie 10.2: Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

Lokalizacja: Wybrane podregiony województwa mazowieckiego.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 stycznia 2020 roku, zakończenie 30 czerwca 2021 roku.


Projekt UE - Nastaw się na rozwój.


 

Z POWER-em zbuduj własną ścieżkę kariery


Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Lokalizacja: podregion warszawski stołeczny i podregion ciechanowski.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 stycznia 2021 roku


Projekty UE - Logo - Z POWER-em


 

Nie trać czasu – praca czeka!


Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Lokalizacja: województwo wielkopolskie.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 lipca 2019 roku, zakończenie 30 czerwca 2021 roku.


Projekt UE - Nie trać czasu.


 

Trampolina sukcesu


Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Lokalizacja: woj. wielkopolskie, powiat: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński, Konin.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 września 2019 roku, zakończenie 28 lutego 2021 roku.


Projekt UE - Trampolina sukcesu.


 

Powrót do pracy


Warszawa, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 czerwca 2018 roku, zakończenie 31 maja 2020 roku.


Projekt UE - Powrót do pracy. Polbi - Warszawa.


 

Czas na pracę!

Poznań, Projekt realizowany w partnerstwie z Mazowiecką Grupą Szkoleniową Doradczą w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 września 2018 r., zakończenie 30 czerwca 2020 r.


Projekt UE - Czas na pracę


 

Zagraniczny staż – nowe możliwości

Katowice, Działanie 4.2 POWER – Programy mobilności ponadnarodowej.

Rozpoczęcie 1 lutego 2018 r., zakończenie 30 kwietnia 2019 r.


Projekty UE. Aktywizacja zawodowa, wsparcie, dotacje. Działania z programu POWER. Lider projektów – Polbi, Warszawa.


 

Okno na świat

Warszawa, Działanie 4.2 POWER – Programy mobilności ponadnarodowej.
Rozpoczęcie 1 marca 2016 r., zakończenie 28 lutego 2018 r.


 

Młodość to atut – nie przeszkoda

Katowice, Działanie 1.2 POWER – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Rozpoczęcie 1 marca 2017 r., zakończenie 30 listopada 2018 r. 

Z dotacją na start

Wrocław, Działanie – 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Rozpoczęcie 1 października 2016 r., zakończenie 30 czerwca 2018 r.


 

ARCHIWUM PROJEKTÓW

Szkolenia finansowane ze środków UE zrealizowane w latach 2005-2015


Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Archiwum - Szkolenia i praktyki.

 

Realizowaliśmy już projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE, rekrutacji uczestników biorących udział w szkoleniach, realizacji zajęć dydaktycznych i warsztatów, rozliczaniu kosztów związanych z realizacją projektów oraz sporządzaniu stosownej dokumentacji i sprawozdawczości wymaganej przed jednostki i instytucje wdrażające programy unijne.

Pomogliśmy setkom osób uzyskać pełne dofinansowanie do kursów i szkoleń i daliśmy szansę nauki na bezpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków budżetowych i funduszy europejskich mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących.

W ramach szkoleń dofinansowanych z EFS pomogliśmy również zdobyć lub zaktualizować wiedzę oraz posiadane umiejętności osobom bezrobotnych. Dzięki udziałowi w darmowych szkoleniach osoby bezrobotne w znaczącej większości podjęły nową pracę lub wróciły ponownie na rynek pracy jako pełnowartościowi pracownicy.

 

ZREALIZOWANE W LATACH 2005-2015 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Nazwa projektu

Okres realizacji

 Profesjonalny Kadrowiec

2013-2015

 Księgowość dla zaawansowanych

2013-2015

 Księgowość drugą szansą

2011-2012

 Księgowość OK!

2007-2011

 Księgowość, Kadry i Płace

2010-2011

 Księgowość atrakcyjną pracą dla współczesnej kobiety

2007-2008

 Powrót do biura

2006-2007

 Księgowość oraz kadry i płace

2005-2007

 Powrót do księgowości

2005-2006