Dane rejestrowe spółki, konto, NIP, REGON

Polbi, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


NIP: 526-00-33-660    |    REGON: 010494129    |    KRS: 0000158253


Konto: Volkswagen Bank 16 2130 0004 2001 0100 9756 0008

 

NIP: 5260033660 – Numer identyfikacyjny podatkowej


Firmie „Polbi – Spółka z ograniczoną odpowiedzialność” został nadany numer identyfikacji podatkowej NIP: 526 00 33 660. (Zobacz zaświadczenie)

 

REGON: 010494129 – Numer identyfikacyjny GUS


W Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej osoba prawna „Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urzędu Statystycznego w Warszawie jest wpisana do rejestru REGON i ma nadany numer identyfikacyjny: 010494129. (Zobacz zaświadczenie)

 

KRS: 0000158253 – Dane rejestrowe


Kapitał zakładowy: 150 000,00 PLN; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Internetowa Baza Krajowego Rejestru Sądowego (Wyszukiwarka KRS)

 

Volkswagen Bank – Numer rachunku bankowego


Polbi Sp. z o.o posiada rachunek bankowy prowadzony przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. 16 2130 0004 2001 0100 9756 0008 (IBAN numer –  PL 16 2130 0004 2001 0100 9756 0008, kod BIC/SWIFT –  INGBPLPW).

 

PKD: 8559B – Rodzaj działalności wg GUS


GUS – PKD: Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), 8559B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. (Zobacz zaświadczenie)

 

Polbi – Zmiany nazwy spółki


Nazwa historyczna (1994 – 2015). Pełna nazwa: Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa skrócona: CKS PKB Polbi Sp. z o.o.

Aktualna nazwa (od 2016 roku). Pełna nazwa: Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa skrócona: Polbi Sp. z o.o.