Anna Lignar – Ekspert DPD, audytor, wykładowca

Anna Lignar – Ekspert DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna). Farmaceutka. Doświadczenie zdobywała pracując w firmach farmaceutycznych. Pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym była odpowiedzialna za nadzór nad hurtowniami farmaceutycznymi. Audytor Wiodący IRCA, ISO 9001:2015, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Wykładowca i doświadczony trener.

 

Anna Lignar – Ekspert DPD, audytor, wykładowca


Anna Lignar – Wykładowca, ekspert DPD

Polbi - Warszawa. Anna Lignar

 

ANNA LIGNAR

Odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości i procedury DPD procesów dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dystrybucji hurtowej zarówno jako kierownik hurtowni jak i osoba odpowiedzialna za zgodność z DPD, a także z doświadczeniem nabytym w inspekcji farmaceutycznej.

Certyfikowany Audytor Wiodący ISO 9001:2015 i audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Wykładowca i doświadczony trener.

 

Doświadczenie zawodowe, pełnione funkcje kierownicze


Anna Lignar na stanowisku Kierownika Składu Konsygnacyjnego odpowiadała za organizację farmaceutyczną i logistyczną systemu dystrybucji, wdrożenie i nadzór nad systemem jakości. Jako kierownik Działu Zarządzania Jakością była odpowiedzialna za wdrożenie i utrzymywanie systemu jakości zgodnego z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowniach farmaceutycznych. Sprawując funkcję Kierownika Operacyjnego do spraw Jakości (Affiliate Quality Operations Manager) była odpowiedzialna za zarządzanie jakością produktu i wdrożenie oraz funkcjonowanie systemu jakości DPD.

 

Praca w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym


Pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym będąc odpowiedzialna za nadzór nad hurtowniami farmaceutycznymi i realizację zadań ustawowych dotyczących obrotu hurtowego.

 

Audytor wiodący IRCA, ISO 9001:2015


Anna Lignar jest Certyfikowanym Audytorem Wiodącym ISO 9001:2015, rej. w IRCA oraz audytorem wewnętrznym systemu zarządzania jakością.

 

Ekspert w zakresie systemu nadzoru jakości


Anna Lignar jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista pierwszego stopnia z farmacji aptecznej. Uczestniczyła w międzynarodowym programie Tempus-Jep 11383 realizowanym w aptekach szpitalnych we Francji oraz w Belgii. Świadczy usługi doradcze z zakresu obrotu hurtowego i realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Normy ISO, procedury DPD, audyt w firmach farmaceutycznych


Anna Lignar pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej wdrażając procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zapewniające właściwe funkcjonowanie procesów dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Odpowiedzialna za organizację i implementację systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001: 2000. Pełniła funkcję audytora wewnętrznego w firmie farmaceutycznej w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

 

Lignar GDP Consulting – Wdrożenia, audyt, doradztwo


Anna Lignar w ramach firmy | Lignar GDP Consulting oferuje wsparcie i proponuje sprawdzone i skuteczne rozwiązania spełniające wymagania prawne i biznesowe dla firm posiadających hurtownie farmaceutyczne lub korzystających z usług logistycznych w zakresie dystrybucji hurtowej. Oferta obejmuje swoim zakresem m.in. zagadnienia | Dystrybucja hurtowa | Przygotowanie do Inspekcji DPD | Audyty jakości | Outsourcing systemu jakości DPD | Wdrażanie systemu jakości DPD oraz | Szkolenia.

 

Tematyka szkoleń realizowanych przez Annę Lignar


Na swoich szkoleniach Anna Lignar przybliża słuchaczom tematykę zarządzania ryzykiem w jakości, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz działań naprawczych, zarządzania  dokumentacją w dystrybucji hurtowej leków. Podczas licznych wykładów i szkoleń prezentuje m.in. poniższą tematykę:

 • Akademia DPD – Przegląd zarządzania systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej
 • Akademia DPD – Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych w hurtowni farmaceutycznej
 • DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej
 • Serializacja leków w hurtowni farmaceutycznej w praktyce. Wymagania, procedury, alerty.
 • Zarządzanie odchyleniami oraz zasady wdrażania działań naprawczych (CAPA) w Hurtowni Farmaceutycznej
 • Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej – DPD dla zaawansowanych
 • Akademia DPD – Kwalifikacja i nadzór nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami
 • Akademia DPD – Zarządzanie dokumentacją w dystrybucji hurtowej (hurtownia farmaceutyczna)
 • Akademia DPD – Wymagane procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej
 • Zarządzanie zmianami z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej
 • Nowe wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD) w hurtowni farmaceutycznej
 • Audyt w hurtowni farmaceutycznej – cele, zasady, raporty, wymagania dla audytorów
 • Zarządzanie ryzykiem w jakości. Zasady i techniki analizy ryzyka
 • Efektywny System Jakości DPD (GDP). Skuteczny nadzór nad systemem jakości
 • Projektowanie i wdrażanie systemów jakości w oparciu o podejście procesowe
 • DPD/GDP w hurtowni farmaceutycznej dla początkujących
 • Hurtownia farmaceutyczna – Vademecum nowego pracownika
 • Wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej. Skuteczne wdrożenie i nadzór nad realizacją

 

 

Zapraszamy na szkolenia dla hurtowni farmaceutycznych


Polecamy aktualne propozycje szkoleń z naszej oferty edukacyjnej dla firm posiadających hurtownie farmaceutyczne lub korzystających z usług logistycznych w zakresie dystrybucji hurtowej. Zobacz: Aktualne szkolenia dla hurtowni farmaceutycznych