Współpraca Osoby Odpowiedzialnej z operatorem logistycznym

1. Operator logistyczny – wybór i zawierane umowy
2. Komunikacja Osoby Odpowiedzialnej z operatorem logistycznym
3. KPI, audyty, system jakości (SOPs)
4. Systemy skomputeryzowane
5. Kwalifikacja pomieszczeń, przeglądy
6. Usługi wykonywane przez operatora logistycznego na rzecz hurtowni

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.