Z POWER-em zbuduj własną ścieżkę kariery – Współpraca międzynarodowa

Projekty UE - Logo - Z POWER-em

 

Z POWER-em zbuduj własną ścieżkę kariery – Współpraca międzynarodowa

 

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA


Z POWER-em zbuduj własną ścieżkę kariery – Współpraca międzynarodowa zatytułowany:

„Rozwój funkcji poznawczych człowieka w kontekście realizacji doradztwa zawodowego”

Wnioskodawca: POLBI Sp. z o.o.

Partner ponadnarodowy: GEORGIKIES EKMETALEUSIES & TRAINING SERVICES – Grecja.

[/scp_block_quote_alt]

 

 

Celem projektu grantowego


Celem głównym projektu grantowego będzie wypracowanie nowego modelu prowadzenia doradztwa grupowego i doradztwa indywidualnego opartych na badaniu procesów poznawczych.  Projekt realizowany w ramach wsparcia dla os. z grupy NEET na terenie woj. mazowieckiego. Okres realizacji 01.06-30.09.2021 r. Dzięki wypracowanemu w ramach grantu modelu doradztwa zawodowego zostanie i zastosowaniu go w ramach projektu standardowego zostanie zapewnione skuteczne doradztwo zawodowe, które jest podstawą realizacji projektu standardowego.

 

Program grantu


  1. Wizyta studyjna u partnera greckiego w celu zapoznania się z jego doświadczeniami i metodami pracy dotyczącymi tematyki grantu
  2. Warsztaty testowe z przedsiębiorcami i firmami szkoleniowymi udzielającymi doradztwa zawodowego dla młodych osób pozbawionych zatrudnienia
  3. Wizyta studyjna u partnera polskiego w celu zapoznania wypracowania ostatecznych wersji materiałów szkoleniowych – produktów grantowych

 

Materiały szkoleniowe


Curriculum of classes (PDF)

Curriculum of classes – presentation (PDF)

Curriculum of classes – presentation (PPTX)

Curriculum zajęć (PDF)

Curriculum zajęć – prezentacja (PDF)

Curriculum zajęć (PPTX)

Instrukcja zajęć (PDF)

Moduły szkoleniowe (PDF)

Założenia merytoryczne (PDF)

 


Projekt UE – Z POWER-em zbuduj własną ścieżkę̨ kariery, numer projektu: POWR.01.02.01-14-0047/20, podregion ciechanowski i warszawski stołeczny, okres realizacji: od 01-01-2021 do 31-12-2022, Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe


Projekty UE - Logo - Z POWER-em


Ostatnia aktualizacja na stronie: 2021-10-04