Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Akademia pozytywnej zmiany

Projekt „Akademia pozytywnej zmiany jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

 

Projekt UE: AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY


Nr projektu: POWR.02.21.00-00-NS07/19

Termin: 2020-03-01 do 2021-12-31, Warszawa.


Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

 

Projekt UE: AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY.

 

Cel projektu


Zwiększenie zdolności adaptacyjnych 200 MŚP z terenu całej Polski ponownie podejmujących działalność́ gospodarczą poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym odpowiadającym ich potrzebom, ułatwiającym powrót na rynek przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorców.

 

Uczestnicy projektu


Przedsiębiorcy i ich pracownicy z sektora MMŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.

 

Wartość projektu


Wartość projektu to 2 998 740,00 zł, w tym wkład funduszy europejskich wynosi 2 527 338,07 zł.

 

Program projektu


Etap I – Szkolenia kompetencyjne z zakresu analizy luk kompetencyjnych

Etap II – Indywidualna analiza dotycząca potrzeb rozwojowych

Etap III – Indywidualne wsparcie poszkoleniowe dotyczące strategii przedsiębiorstwa

Etap IV – Szkolenia wspierające prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu zarządzania, finansów, prawa, marketingu, umiejętności interpersonalnych

Etap V – Indywidualne wsparcie poszkoleniowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Etap VI – Doradztwo psychologiczne i coaching

 

 

Akademia Pozytywnej Zmiany | ➡️ Strona internetowa projektu


ROZPĘDŹ SWÓJ BIZNES. Przystąp do projektu w 100% finansowanego ze środków unijnych. AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY to szansa pozyskania nowych umiejętności. REKRUTACJA – Zapraszamy do udziału w projekcie. TERMINY SZKOLEŃ. Kalendarz planowanych szkoleń.

Komplet najbardziej aktualnych informacji o projekcie na stronie http://akademia.polbi.pl/

 

Strona internetowa projektu UE: AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY.

 

 

Dokumenty do pobrania


➡️ | Regulamin uczestnictwa w projekcie (PDF)

➡️ | Karta zgłoszenia uczestnika projektu (PDF)

➡️ | Oświadczenie uczestnika projektu – Dane osobowe (PDF)

➡️ | Oświadczenie o oddelegowaniu uczestnika projektu (PDF)

➡️ | Karta usługi doradczej – Wzór (PDF)

➡️ | Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa – Załącznik Nr 1 (PDF)

➡️ | Przedsiębiorstwo partnerskie – Załącznik Nr 2A (PDF)

➡️ | Przedsiębiorstwo związane – Załącznik Nr 2B (PDF)

➡️ | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik Nr 3 (XLSX)

➡️ | Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis – Załącznik Nr 4 (PDF)

➡️ | Umowa o udzielenie wsparcia przedsiębiorstwu w projekcie – Załącznik Nr 5 (PDF)

 

Dokumenty rekrutacyjne


Dokumenty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura projektu.

 

Informacje o projekcie publikowane w internecie


PARP ➡️ | Nowy start – oferta dla przedsiębiorców

Serwis 300Gospodarka.pl | ➡️ Artykuł pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy porażkę chcą przekuć w sukces„.

 

Jesteśmy na Facebooku


Informacje na Facebook: Projekt UE - AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANYObserwuj nas na Facebooku.

FB ➡️ | Akademia Pozytywnej Zmiany.

 

 

Kontakt z biurem projektu


Kontakt w sprawie projektu: Akademia pozytywnej zmiany.ul. Przybyszewskiego 48/54, lok. 34,

01-824 Warszawa,

telefon: 530 917 012,

mail: akademia@polbi.com.pl

 

 


Projekt AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY, POWR.02.21.00-00-NS07/19, termin: 2020-03-01 do 2021-12-31, Warszawa, działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Akademia pozytywnej zminy - Projekt UE

Ostatnia aktualizacja informacji na stronie: 2020-08-28

Skip to content