Polbi

Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego

Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego. Projekt UE ukierunkowany na zwiększenie  zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących wybrane gminy województwa wielkopolskiego.

 

Projekt EU – Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego


Termin realizacji: 01.07.2021 – 30.06.2023

Lokalizacja – Wybrane gminy województwa wielkopolskiego

Nr projektu: RPMP.07.01.02-30-0065/19, Działanie: 7.1. Aktywna integracja

 

Projekt UE - Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego

 

Cel projektu


Celem głównym projektu „Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego’’ jest zwiększenie  zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób niepracujących (biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących wybrane gminy woj. wielkopolskiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem realizowanym w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji do 30.06.2023r.

 

Uczestnicy projektu


Przewiduje się objęcie projektem 216 osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo), zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia, zamieszkujące wybrane gminy województwa wielkopolskiego (w tym gminy: Chodzież, Margonin, Szamocin, Krzyż Wielkopolski, Kiszkowo, Granowo, Wielichowo, Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Grodziec, Kleczew, Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Kraszewice, Mikstat, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Dobrzyca, Gizałki, Bojanowo, Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą, Dolsk, Malanów, Mieścisko, Damasławek, Gołańcz, Wapno, Miłosław, Pyzdry, Jastrowie, Okonek, Tarnówka.

 

Działania zaplanowane do realizacji


OPIS DZIAŁAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH WSKAZANYCH ZADAŃ:

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań:

Etap I –  Rekrutacja i określenie ścieżki integracji społeczno-zawodowej

Etap II – Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych

Etap III – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Etap IV – Szkolenia zawodowe

Etap V –  Indywidualne poradnictwo zawodowe

Etap VI – Indywidualne pośrednictwo pracy

Etap VII – Staże zawodowe

 

Dokumenty – umowy i oświadczenia


 

Szkolenia i warsztaty


Warsztaty – Grupa 1: „Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych”

Termin: 13-14.09.2021, warsztaty w trybie zdalnym, w godz. 8:30 – 15:00, ilość osób: 12.

Szkolenie – Grupa 1: „Obsługa klienta z elementami pracy biurowej”

Termin: 15.09-05.10.2021, szkolenie w trybie zdalnym, w godz. 8:30 – 15:00, ilość osób: 12.

Warsztaty – Grupa 1: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Termin: 06-07.10.2021, warsztaty w trybie zdalnym, w godz. 8:30 – 13:30, ilość osób: 12.

 

Warsztaty – Grupa 2: „Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych”

Termin: 16 -17.11.2021, miejsce: 62-510 Konin,  Aleje 1 Maja 10,  w godz. 8:30 – 15:00, ilość osób: 10.

Szkolenie – Grupa 2: „Pracownik biurowy z elementami logistyki”

Termin: 18.11-08.12.2021, miejsce: 62-510 Konin,  Aleje 1 Maja 10, w godz. 8:30 – 15:00, ilość osób: 10.

Warsztaty – Grupa 2: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Termin: 09-10.12.2021, miejsce: 62-510 Konin,  Aleje 1 Maja 10, w godz. 8:30 – 13:30,  ilość osób: 10.

 

Warsztaty – Grupa 3: ,,Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych’’

Termin: 08-09.02.2022, miejsce: 62-510 Konin,  ul. Powstańców Wlkp. 16, w godz. 8:30-15:00,  ilość osób: 10.

Warsztaty – Grupa 3: ,,Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy’’

Termin: 10-11.02.2022, miejsce: 62-510 Konin, ul. Powstańców Wlkp. 16, w godz. 8:30-13:30,  ilość osób: 10.

 

Warsztaty – Grupa 4: „Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych”

Termin: 01-02.03.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5, w godz. 8:30-15:00, ilość osób: 12.

Szkolenie – Grupa 3: „Pracownik biurowy z elementami obsługi klienta”

Termin: 03-23.03.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5, w godz. 8:30-15:00,  ilość osób: 12.

Warsztaty – Grupa 4: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Termin: 24-25.03.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5, w godz. 8:30-13:30, ilość osób: 12.

 

Warsztaty – Grupa 5: „Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych”

Termin: 17-18.03.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, Al. Kościuszki 5, w godz. 8:30-15:00, ilość osób: 11.

Warsztaty – Grupa 5: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Termin: 21-22.03.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, Al. Kościuszki 5, w godz. 8:30-13:30 ilość osób: 11.

 

Warsztaty – Grupa 6: „Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych”

Termin: 11-12.04.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5, w godz. 8:30-15:00, ilość osób: 14.

Szkolenie – Grupa 4: „Pracownik biurowy z elementami obsługi klienta”

Termin: 13.04.2022 – 06.05.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5, w godz. 8:30-15:00, ilość osób: 14.

Warsztaty – Grupa 6: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Termin: 09-10.05.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5, w godz. 8:30-13:30, ilość osób: 14.

 

Warsztaty – Grupa 7: „Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych”

Termin: 12-13.05.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5, w godz. 8:30-15:00, ilość osób: 14.

Szkolenie – Grupa 5: „Technik prac biurowych”

Termin: 16.05.2022 – 03.06.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5, w godz. 8:30-15:00, ilość osób: 14.

Warsztaty – Grupa 7: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Termin: 06-07.06.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5,  w godz. 8:30-13:30, ilość osób: 14.

 

Warsztaty – Grupa 8: „Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych”

Termin: 17-18.05.2022, miejsce: 62-320 Miłosław, ul. Różowa 6, w godz. 8:30-15:00, ilość osób: 11.

Szkolenie – Grupa 6: „Obsługa klienta z elementami pracy biurowej”

Termin: 19.05-08.06.2022, miejsce: 62-320 Miłosław, ul. Różowa 6, w godz. 8:00-14:30, ilość osób: 11.

Warsztaty – Grupa 8: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Termin: 09-10.06.2022, miejsce: 62-320 Miłosław, ul. Różowa 6, w godz. 8:30-13:30, ilość osób: 11.

 

Warsztaty – Grupa 9: „Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych”

Termin: 14.07.2022 – 15.07.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5, w godz. 8:30-15:00, ilość osób: 10.

Szkolenie – Grupa 7: „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą recepcji/sekretariatu”

Termin: 18.07.2022 – 05.08.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5, w godz. 8:30-15:00, ilość osób: 10.

Warsztaty  –  Grupa 9: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Termin: 08.08.2022 – 09.08.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5, w godz. 8:30-13:30, ilość osób: 10.

 

Warsztaty – Grupa 10: „Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych”

Termin: 22.08.2022 – 23.08.2022, miejsce: 62-510 Konin, ul. Powstańców Wlkp. 16 w godz. 8:30 – 15:00, ilość osób: 11.

Warsztaty – Grupa 10: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Termin: 24.08.2022 – 25.08.2022, miejsce: 62-510 Konin, ul. Powstańców Wlkp. 16, w godz. 8:30 – 13:30, ilość osób: 11.

 

Warsztaty – Grupa: 11: „Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych”

Termin: 06.10.2022 – 07.10.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5, w godz. 8:30 – 15:00, ilość osób: 11.

Warsztaty – Grupa: 11: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Termin: 10.10.2022 – 11.10.2022, miejsce: 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5, w godz. 8:30 – 13:30, ilość osób: 11.

 

Warsztaty – Grupa 12: „Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych”

Termin: 03.11.2022-04.11.2022, miejsce: 62-560 Skulsk, Mielnica 32 A, w godz. 9:00 – 15:30,  ilość osób: 14.

Szkolenie – Grupa 8: „Pracownik biurowy z elementami księgowości”

Termin: 07.11.2022- 28.11.2022, miejsce: 62-560 Skulsk, Mielnica 32 Aw godz. 9:00 – 15:30, ilość osób: 14.

Warsztaty – Grupa 12: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Termin: 29.11.2022-30.11.2022, miejsce: 62-560 Skulsk, Mielnica 32 A, w godz. 9:00- 14:00, ilość osób: 14.

 

BIURO PROJEKTU

ul. Spółdzielców 85A

62-510 Konin

Tel. 601 189 927

 


Projekt EU – Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego, numer projektu: RPMP.07.01.02-30-0065/19, wybrane gminy województwa wielkopolskiego, okres realizacji: od 01.07.2021 do  30.06.2023, Działanie: 7.1. Aktywna integracja


Projekt UE - Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego.


Ostatnia aktualizacja strony: 2022-10-28