Polbi

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, dydaktyk i szkoleniowiec. Specjalista z zakresu rachunkowości i środków trwałych. Współpracuje z firma POLBI od wielu lat. Wykładowca – praktyk, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, dydaktyk, ekspert


Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent. Szkolenia POLBI.

Polbi – Warszawa. Andrzej Kępa

 

ANDRZEJ KĘPA

Wykładowca, szkoleniowiec i trener. Praktyk i doświadczony dydaktyk.

Ekspert do spraw rachunkowości. Specjalista ds. środków trwałych (ewidencja, inwentaryzacja).

Wieloletni współpracownik firmy Polbi.

 


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka. Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ma za sobą doświadczenia eksperta ds. środków trwałych i inwestycji w dużej spółce prawa handlowego, organizował inwentaryzację i był Przewodniczącym Zakładowych Komisji Inwentaryzacyjnych, był konsultantem w firmie likwidującej szkody z ubezpieczeń gospodarczych oraz kwestorem wyższej uczelni. Był również głównym księgowy w dużych przedsiębiorstwach, pełnił funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 


Szkoleniowiec – praktyk, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów oraz webinariów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

 


Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń. Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 


Szkolenia prowadzone przez Andrzeja Kępę. Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Kurs na specjalistę ds. majątku trwałego
 • Kurs księgowości – od podstaw
 • Kurs na głównych księgowych
 • Kurs kadrowo-płacowy
 • Inwentaryzacja – procedury – rozliczenia
 • Inwentaryzacja ciągła – szczególna forma inwentaryzacji majątku firmy
 • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Zmiany w ustawie o rachunkowości
 • Bilanse, zamknięcie roku, zamknięcie ksiąg rachunkowych
 • Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne
 • Środki trwałe w ujęciu bilansowym, Krajowe Standardy Rachunkowości

 

Środki trwałe on-line (webinaria) - Andrzej Kępa.

 


Webinaria, szkolenia online na żywo. Zajęcia prowadzone przez Andrzeja Kępę odnoszące się do kwestii środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zasad prowadzenia inwentaryzacji lub sporządzania bilansów są dostępne również w zdalnej formie internetowych szkolenie online (webinaria prowadzone na na żywo).

 


Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń. Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 


Polbi – Szkolenia dla firm, instytucji i urzędów. Polecamy propozycje szkoleń zakresu środków trwałych, bilansów i zasad inwentaryzacji z naszej aktualnej oferty edukacyjnej. Zobacz aktualne szkolenia z zakresu środków trwałych