Polbi

ZUS – Ogólnodostępny kalkulator ubezpieczenia zdrowotnego

Kalkulator obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne


Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej udostępnił wszystkim zainteresowanym kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Narzędzie to służy do wyliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Wystarczy ustalić i wprowadzić do kalkulatora okres rozliczeniowy i właściwą formę opodatkowania jakiej podlega podatnik w wybranym okresie rozliczeniowym. Wśród dostępnych opcji znajdziesz: a) zasady ogólne – podatek według skali, b) zasady ogólne – podatek liniowy, c) karta podatkowa, d) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub wariant e) bez formy opodatkowania.

Kalkulator można być więc zatem pomocą dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej.