Certyfikacja zawodu księgowego. Księgowy – kod zawodu 331301

Księgowy – Certyfikat zawodowy (kod zawodu 331301)


  • Po „Kursie Księgowości Polbi” zachęcamy do potwierdzenie zdobytej wiedzy
  • Zaliczenie egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu zawodowego
  • Otrzymujesz tytuł – Księgowy (kod zawodu: 331301)

 

Księgowy 331301- certyfikacja zawodu dla księgowych. Certyfikat zawodowy.


Kurs Księgowości Polbi – Sprawdź aktualne edycje

 

Certyfikat zawodowy dla księgowych


Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością. Certyfikat dla księgowych opatrzony jest symbolem cyfrowym wykazanym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Księgowy – kod zawodu 331301.

Warunki uzyskania certyfikaty zawodowego dla księgowych


Certyfikat zawodowy wydawany jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  1. uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu,
  2. przystąpienia do egzaminu certyfikującego,
  3. uzyskania na egzaminie pisemnym minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.

Klasyfikacja zawodowa w zakresie rachunkowości


Klasyfikacja zawodowa w ramach zawodów związanych z rachunkowością obejmuje cztery główne grupy zawodów: a) Kierownicy do spraw finansowych, b) Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości, c) Średni personel do spraw finansowych, d) Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości. Więcej informacji …

Certyfikat zawodowy „Księgowy” | Strona 1 | Wzór dokumentu (PDF)


Wzór certyfikatu zawodowego (strona nr 1) uzyskiwanego po zdaniu egzaminu sprawdzającego stanowiący dowód kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowisku: „Księgowy – kod zawodu 331301″.

Certyfikat zawodowy „Księgowy” | Strona 2 | Wzór dokumentu (PDF)


Wzór certyfikatu zawodowego (strona nr 2) uzyskiwanego po zdaniu egzaminu sprawdzającego stanowiący dowód kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowisku: „Księgowy – kod zawodu 331301″.

Certyfikat zawodowy „Księgowy” | Do pobrania | Wzór całego dokumentu (PDF)


Certyfikat zawodowy. Księgowy – kod zawodu 331301. Wzór dokumentu. Strona nr 1. Polbi – Warszawa.Certyfikat zawodowy. Księgowy – kod zawodu 331301. Wzór dokumentu. Strona nr 2. Polbi – Warszawa.

 

Księgowy – Specjalista do spraw rachunkowości, certyfikacja zawodu. Zostań samodzielnym księgowym. Zdobądź atrakcyjny zawód: Księgowy (kod: 331301). Zachęcamy do udziału w egzaminie wewnętrznym.