Cyberbezpieczeństwo w pracy i w domu (Nie trać czasu – praca czeka! ) – Współpraca międzynarodowa

Projekty UE - Logo - Z POWER-em

 

Nie trać czasu – praca czeka! – Współpraca międzynarodowa

 

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA


Grant otrzymany w ramach projektu realizowanego przez Grupę Profesja Sp. z o.o. zatytułowany:

„Cyberbezpieczeństwo w pracy i w domu”

Wnioskodawca: POLBI Sp. z o.o.

Partner ponadnarodowy: FUTURO E PROGRESSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – Włochy.

 

Cele projektu grantowego


Celem główny projektu grantowego jest zwiększenie dostępu do nowych technologii, zwiększenie świadomości zagrożeń cyfrowych oraz podniesienie bezpieczeństwa korzystania z Internetu przez osoby aktywizowane zawodowo oraz zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu,  w okresie 01.06.2020 – 31.12.2020 r.

 

Program grantu


  1. Wizyta studyjna u partnera włoskiego w celu zapoznania się z jego doświadczeniami i metodami pracy dotyczącymi tematyki grantu
  2. Warsztaty testowe z uczestnikami projektu standardowego w Polsce.
  3. Wizyta studyjna u partnera polskiego w celu zapoznania wypracowania ostatecznych wersji materiałów szkoleniowych – produktów grantowych

 

Materiały szkoleniowe


Do pobrania – materiały szkoleniowe.  Model szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa