Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Dane rejestrowe spółki, konto, NIP, REGON

Polbi, Warszawa. Dane rejestrowe spółki: numer ewidencji podatkowej NIP, numer REGON, bank i numer rachunku bankowego, KRS (sąd rejestrowy i kapitał zakładowy), PKD (rodzaj działalności wg GUS), adres siedziby spółki.

 

Polbi, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Polbi Sp. z o.o. - Warszawa. Dane spółki: NIP 526-00-33-660, REGON 010494129.Nazwa podmiotu: POLBI Sp. z o.o.

Siedziba spółki: Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Lokalizacja biura: Centrum LIM – Warszawa, III piętro (budynek hotelu Marriott)


Polbi - Warszawa. Firma szkoleniowa.

 

NIP: 526-00-33-660    |    REGON: 010494129    |    KRS: 0000158253


Konto:  mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

NIP: 5260033660 – Numer identyfikacyjny podatkowej


Firmie „Polbi – Spółka z ograniczoną odpowiedzialność” został nadany numer identyfikacji podatkowej NIP: 526 00 33 660. (Zobacz zaświadczenie)

 

REGON: 010494129 – Numer identyfikacyjny GUS


W Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej osoba prawna „Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urzędu Statystycznego w Warszawie jest wpisana do rejestru REGON i ma nadany numer identyfikacyjny: 010494129. (Zobacz zaświadczenie)

 

KRS: 0000158253 – Dane rejestrowe


Kapitał zakładowy: 150 000,00 PLN; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Internetowa Baza Krajowego Rejestru Sądowego (Wyszukiwarka KRS)

 

mBank S.A. – Numer rachunku bankowego


Polbi Sp. z o.o posiada rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A. o numerze: 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336 (IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336, kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK).

 

PKD: 8559B – Rodzaj działalności wg GUS


GUS – PKD: Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), 8559B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. (Zobacz zaświadczenie)

 

Polbi – Zmiany nazwy spółki


Nazwa historyczna (1994 – 2015)

Pełna nazwa: Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa skrócona: CKS PKB Polbi Sp. z o.o.

Aktualna nazwa (od 2016 roku)

Pełna nazwa: Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa skrócona: Polbi Sp. z o.o.

Skip to content