Nie trać czasu – praca czeka.

Projekt UE:  Nie trać czasu – praca czeka! Wsparcie dla 240 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z obszaru województwa wielkopolskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projektu – podwyższenie lub nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. (RPWP.06.02.00-30-0032/18)

 

Projekt UE: Nie trać czasu – praca czeka!


Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa (RPWP.06.02.00-30-0032/18)

Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2021

Lokalizacja: województwo wielkopolskie

 

Projekt UE: Nie trać czasu – praca czeka. Polbi.

 

Cel i zakres projektu


Celem projektu „Nie trać czasu – praca czeka!” jest podwyższenie lub nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 240 osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z obszaru województwa wielkopolskiego.

 

Osoby objęte projektem


Przewiduje się objecie projektem 240 mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku powyżej 29 lat o niskich kwalifikacjach, będących bezrobotnymi lub biernymi zawodowo.

 

Regulamin udziału w projekcie


Regulamin uczestnictwa w projekcie: Nie trać czasu – praca czeka! (PDF)

 

Program projektu – etapy


Etap I –  Rekrutacja i Diagnoza potrzeb.

Etap II – Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Etap III – Szkolenia/ Kursy zawodowe.

Etap IV – Staże zawodowe.

Etap V – Pośrednictwo pracy.

 

SZKOLENIA


 

Szkolenie – Grupa 1:  „Specjalista ds. finansów”

Termin: 02.12.2019 – 17.12.2019

Miejsce: 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 10, Godziny: 8:30-15:00, Liczba osób: 16.

 

Szkolenie – Grupa 2: „Specjalista ds. finansów”

Termin: 07.01.2020 – 22.01.2020

Miejsce: 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 10, Godziny: 8:30-15:00, Liczba osób: 16.

 

Szkolenie – Grupa 3: „Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej”

Termin: 13.02.2020 – 28.02.2020

Miejsce: 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 10, Godziny: 8:30-15:00, Liczba osób: 16.

 

Szkolenie – Grupa 4: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

Termin: 12.03.2020 – 31.03.2020

Szkolenie w trybie zdalnym, Godziny: 7:30-13:30, Liczba osób: 16.

 

Szkolenie – Grupa 5: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Termin: 06.04.2020 – 22.04.2020

Szkolenie w trybie zdalnym, Godziny: 7:30-13:30, Liczba osób: 16.

 

Szkolenie – Grupa 6: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

Termin: 07.05.2020 – 22.05.2020

Szkolenie w trybie zdalnym, Godziny: 7:30-13:30, Liczba osób: 16.

 

Szkolenie – Grupa 7: ,,Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

Termin: 01.06.2020 – 18.06.2020

Miejsce: 62-510 Konin, Aleje 1 maja 10, Godziny: 8:30-15:00, Liczba osób: 14.

 

Szkolenie – Grupa 8: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Termin: 22.06.2020 – 07.07.2020

Miejsce: 62-510 Konin, Aleje 1 maja 10, Godziny: 8:30-15:00, Liczba osób: 14.

 

Szkolenie – Grupa 9:  „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

Termin: 07.09.2020 – 22.09.2020

Miejsce: 62-510 Konin, Aleje 1 maja 10, Godziny: 8:30-15:00, Liczba osób: 16.

 

Szkolenie – Grupa 10: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

Termin: 22.10.2020 – 06.11.2020

Miejsce: 62-510 Konin, Aleje 1 maja 10, Godziny: 8:30-15:00, Liczba osób: 17.

 

Szkolenie – Grupa 11: „Sprzedawca”

Termin: 12.11.2020 – 27.11.2020

Szkolenie w trybie zdalnym, Godziny: 8:00-14:30, Liczba osób: 18.

 

Szkolenie – Grupa 12: „Sprzedawca”

Termin: 03.12.2020 – 18.12.2020

Szkolenie w trybie zdalnym, Godziny: 8:00-14:30, Liczba osób: 16.

 

Szkolenie – Grupa 13: ,,Sprzedawca”

Termin: 07.01.2021 – 22.01.2021

Szkolenie w trybie zdalnym, Godziny: 8:00-14:30, Liczba osób: 17.

 

Szkolenie – Grupa 14: ,,Spedytor, specjalista ds. logistyki”

Termin: 01.02.2021 – 16.02.2021

Szkolenie w trybie zdalnym, Godziny: 8:00-14:30, Liczba osób: 17.

 

Szkolenie – Grupa 15: ,,Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Termin: 18.02.2021 – 05.03.2021

Szkolenie w trybie zdalnym, Godziny: 8:00-14:30, Liczba osób: 19.

 

 

Zobacz: MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

 

 

KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU


Kontakt: Projekt UE. Nie trać czasu – praca czeka. Polbi.

POLBI Sp. z o.o.

Aleja 1 Maja 10

62-510 Konin

Telefon: 577-199-190

 

 


Projekt „Nie trać czasu – praca czeka!”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

RPWP.06.02.00-30-0032/18

Projekt UE: Nie trać czasu – praca czeka!

Ostatnia aktualizacja informacji na stronie: 2021-10-18