Polbi

Niepełnosprawność intelektualna to nie koniec (Włącz się) – Współpraca międzynarodowa

 

Projekty UE - Logo - Z POWER-em

 

Włącz się – Współpraca międzynarodowa

 

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

Grant otrzymany w ramach projektu realizowanego przez Grupę Profesja Sp. z o.o. zatytułowany:

„Niepełnosprawność intelektualna to nie koniec”

Wnioskodawca: POLBI Sp. z o.o.

Partner ponadnarodowy: Kika Mobility Training Center Ltd. – Grecja.

 

 

Cele projektu grantowego


Celem głównym projektu grantowego jest poprawa sytuacji życiowej na płaszczyźnie społecznej, zawodowej oraz zdrowotnej osób niepełnosprawnych intelektualnie.  Wypracowany zostanie nowy sposób  wsparcia umożliwiający odbiorcom programu rehabilitację umiejętności kognitywnych niezbędnych do stania się bardziej niezależnym i aktywnym członkiem społeczeństwa. Metoda wsparcia powstanie dzięki współpracy ponadnarodowej, a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie doświadczeń między partnerami projektu oraz instytucjami uczestniczącymi w projekcie, w okresie od 01.06.2021 do 30.09.2021 r.

 

Program grantu


  1. Wizyta studyjna u partnera greckiego w celu zapoznania się z jego doświadczeniami i metodami pracy dotyczącymi tematyki grantu.
  2. Warsztaty testowe z przedsiębiorcami i pracownikami firm szkoleniowych pracujących z osobami niepełnosprawnymi w Polsce.
  3. Wizyta studyjna u partnera polskiego w celu zapoznania wypracowania ostatecznych wersji materiałów szkoleniowych – produktów grantowych.

 

Materiały szkoleniowe do pobrania


Curriculum zajęć – Dokument A

Materiały dla Trenera – Dokument B

Karty pracy uczestników – Dokument C