Porażka biznesowa, pandemia, a w końcu sukces (Akademia pozytywnej zmiany) – Współpraca międzynarodowa

Projekty UE - Logo - Z POWER-em

 

Akademia pozytywnej zmiany – Współpraca międzynarodowa

 

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA


Grant otrzymany w ramach projektu realizowanego przez Grupę Profesja Sp. z o.o. zatytułowany:

„Porażka biznesowa, pandemia, a w końcu sukces”

Wnioskodawca: POLBI Sp. z o.o.

Partner ponadnarodowy: FUTURO E PROGRESSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – Włochy.

 

Cele projektu grantowego


Celem głównym projektu grantowego będzie wypracowanie nowego modelu szkolenia dla firm wznawiających działalność gospodarczą, po okresie pandemii, z uwzględnieniem doświadczeń partnera ponadnarodowego. Projekt realizowany w ramach wsparcia dla byłych przedsiębiorców z terenu całej Polski.

 

Program grantu


  1. Wizyta studyjna u partnera włoskiego w celu zapoznania się z jego doświadczeniami i metodami pracy dotyczącymi tematyki grantu
  2. Warsztaty testowe z przedsiębiorcami, przezywającymi trudności biznesowe związane z pandemią w Polsce.
  3. Wizyta studyjna u partnera polskiego w celu zapoznania wypracowania ostatecznych wersji materiałów szkoleniowych – produktów grantowych

 

Materiały szkoleniowe do pobrania


Porażka biznesowa, pandemia, a w końcu sukces – Prezentacja

Porażka biznesowa, pandemia, a w końcu sukces – Skrypt merytoryczny

Porażka biznesowa, pandemia, a w końcu sukces – Curriculum zajęć