Polbi

Reintegracja bez konfliktów (Powrót do pracy) – Międzynarodowa współpraca się opłaca

Projekty UE - Logo - Z POWER-em

 

Powrót do pracy – Współpraca międzynarodowa

 

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

Grant otrzymany w ramach projektu realizowanego przez Grupę Profesja Sp. z o.o. zatytułowany:

„Reintegracja bez konfliktów”

Wnioskodawca: POLBI Sp. z o.o.

Partner ponadnarodowy: Partnership International – Hiszpania.

 

Cele projektu grantowego


Celem głównym projektu grantowego będzie wypracowanie nowego modelu interaktywnych warsztatów z zakresu rozwiazywania sytuacji kryzysowych oraz konfliktowych z wykorzystaniem elementów metody porozumiewania bez przemocy oraz metody Kolba. Projekt realizowany w ramach wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w procesie ich reintegracji społecznej i zawodowej.

 

Program grantu


  1. Wizyta studyjna u partnera hiszpańskiego w celu zapoznania się z jego doświadczeniami i metodami pracy dotyczącymi tematyki grantu
  2. Warsztaty testowe z uczestnikami projektu standardowego w Polsce.
  3. Wizyta studyjna u partnera polskiego w celu zapoznania wypracowania ostatecznych wersji materiałów szkoleniowych – produktów grantowych

 

Materiały szkoleniowe


Do pobrania – Materiały zbiorcze. Model interaktywnego szkolenia z zakresu radzeniania sobie z sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób z grup wykluczonych