Polbi

Ceny transferowe, aktualna dokumentacja

SZKOLENIE O CENACH TRANSFEROWYCH


Dokumentacja cen transferowych, nowości i ostanie zmiany oraz objaśnienia podatkowe Ministra Finansów

 

Dokumentacja cen transferowych - Szkolenie

 

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa krok po kroku

Sprawdzisz, jak definiowane są ceny transferowe

Zdobędziesz wiedzę o tworzeniu dokumentacji cen transferowych

Poznasz obowiązki podatników dotyczące składania oświadczeń i informacji

Upewnisz się, jak właściwie dokonywać korekt cen transferowych?

Dowiesz się, które podmioty są zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji?

 

Ceny transferowe – cel szkolenia

Zajęcia maja na celu przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz dają możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy a także przećwiczenie na przykładach trudniejszych przypadków jaki mogą występować w przypadku cen transferowych.

 

Na co zwrócimy szczególną uwagę?

W trakcie zajęć szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Spotkanie to doskonała okazja do zadawania pytań prowadzącemu warsztat – Mirela Chomont (doradca podatkowy i radca prawny) oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

 

Dla kogo – adresaci szkolenia dotyczącego dokumentacji cen transferowych

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm, przedsiębiorstw i jednostek, które zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi oraz mających do czynienia z cenami transferowymi w krajowych i międzynarodowych grupach kapitałowych.

Udział w zajęciach dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji cen transferowych rekomendujemy przedsiębiorcom, specjalistom podatkowym, księgowym oraz kontrolerom i dyrektorom finansowym, doradcom podatkowym jak również właścicielom i personelowi biur rachunkowych.

 

Ceny transferowe – Najważniejsze zagadnienia z agendy szkolenia


Dokumentacja podatkowa – tworzenie dokumentacji cen transferowych. Podstawy prawne i definicje ceny transferowej i podmiotów powiązanych, progi dokumentacyjne, identyfikacja transakcji kontrolowanej, rodzaje transakcji i transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego, treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, informacja TPR.

Metody wykazywania rynkowego charakteru cen. Metody szacowania stosowane w analizach porównawczych, metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, rozsądnej marży „koszt plus”, metoda marży transakcyjnej netto i podziału zysku.

Definicja transakcji kontrolowanej. Interpretacja urzędowa w sprawie definicji transakcji kontrolowanej.

Objaśnienia w zakresie cen transferowych. Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4 – Domniemanie oraz należyta staranność.

Metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Objaśnienia MF metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Przesłanki stosowania metody, warianty, typowe obszary zastosowania metody, trudności w stosowaniu metody i przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Korekty cen transferowych. Objaśnienia MF dotyczące korekty cen transferowych. Korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej, w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) – KCT11e, korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów.

Polski Ład a ceny transferowe.  Zmiany wynikające z Polskiego Ładu: informacje TPR, oświadczenia o cenach transferowych, korekty cen transferowych, w lokalnej dokumentacji, zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Potrzebujesz więcej informacji?

448 zł548 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 10/17/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
19 października 2023
Czwartek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Mirela Chomont
Uczymy tego, na czym się znamy.