Ceny transferowe, aktualna dokumentacja

Ceny transferowe 2024 i dokumentacja podatkowa


Zapraszamy na szkolenie online – Ceny transferowe 2024, dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi.

 

Ceny transferowe – Szkolenie

Dokumentacji cen transferowych

Spotkanie poświęcone jest omówieniu dokumentacji cen transferowych, nowości i ostatnich zmianach wprowadzanych w przepisach o cenach transferowych. Na początku szkolenia zastanowimy się jak rozpoznawać, kiedy firma staje się podmiotem powiązanym?

Zmiany w prawie i nowe obowiązki

Podczas szkolenia naszą uwagę skoncentrujemy na zmianach prawa, które wpływają na nowe obowiązki dotyczące cen transferowych. Korzyścią dla uczestników będzie widza i umiejętności związane z metodami szacowania cen transferowych czy zawierania porozumień w sprawach ustalania cen transferowych.

Objaśnienia i interpretacje organów podatkowych

W trakcie szkolenia poddamy analizie objaśnienia i interpretacje podatkowe wydane przez Ministra Finansów których przedmiotem są ceny transferowe.

Szkolenie o cenach transferowych 2024 i ich dokumentacji


 • Sprawdzisz, jak definiowane są ceny transferowe?
 • Zdobędziesz wiedzę o podmiotach powiązanych i przepisach w tym zakresie
 • Zdobędziesz wiedzę o tworzeniu dokumentacji cen transferowych
 • Poznasz obowiązki podatników dotyczące składania oświadczeń i informacji
 • Upewnisz się, jak właściwie dokonywać korekt cen transferowych?
 • Dowiesz się, które podmioty są zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji?

Ceny transferowe – Jaki jest cel szkolenia?


Zajęcia maja na celu przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz dają możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy a także przećwiczenie na przykładach trudniejszych przypadków jaki mogą występować w przypadku cen transferowych.

Na co zwrócimy szczególną uwagę?


W trakcie zajęć szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Spotkanie to doskonała okazja do zadawania pytań prowadzące Mireli Chomont-Wolak (doradca podatkowy i radca prawny) oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

Jakie są najważniejsze punkty agendy szkolenia?


 1. Dokumentacja podatkowa – tworzenie dokumentacji cen transferowych. Podstawy prawne i definicje ceny transferowej i podmiotów powiązanych, progi dokumentacyjne, identyfikacja transakcji kontrolowanej, rodzaje transakcji i transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego, treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, informacja TPR.
 2. Metody wykazywania rynkowego charakteru cen. Metody szacowania stosowane w analizach porównawczych, metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, rozsądnej marży „koszt plus”, metoda marży transakcyjnej netto i podziału zysku.
 3. Definicja transakcji kontrolowanej. Interpretacja urzędowa w sprawie definicji transakcji kontrolowanej.
 4. Objaśnienia w zakresie cen transferowych. Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4 – Domniemanie oraz należyta staranność.
 5. Metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Objaśnienia MF metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Przesłanki stosowania metody, warianty, typowe obszary zastosowania metody, trudności w stosowaniu metody i przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
 6. Korekty cen transferowych. Objaśnienia MF dotyczące korekty cen transferowych. Korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej, w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) – KCT11e, korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów.
 7. Zmiany prawne a ceny transferowe.  Zmiany wynikające z Polskiego Ładu: informacje TPR, oświadczenia o cenach transferowych, korekty cen transferowych, w lokalnej dokumentacji, zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program szkolenia

Dla kogo – Adresaci szkolenia dotyczącego cen transferowych?


Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm, przedsiębiorstw i jednostek, które zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi oraz mających do czynienia z cenami transferowymi w krajowych i międzynarodowych grupach kapitałowych.

Udział w zajęciach dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji cen transferowych rekomendujemy przedsiębiorcom, specjalistom podatkowym, księgowym oraz kontrolerom i dyrektorom finansowym, doradcom podatkowym jak również właścicielom i personelowi biur rachunkowych.

Jak wygląda szkolenie o tworzeniu dokumentacji cen transferowych?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie „Ceny transferowe, aktualna dokumentacja” to:

 • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?


598 zł498 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 5/20/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
22 maja 2024
Środa, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Mirela Chomont-Wolak
Uczymy tego, na czym się znamy.