Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Ceny transferowe, aktualna dokumentacja

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ceny transferowe, aktualna dokumentacja

Ceny transferowe i dokumentacja cen transferowych, zasady sporządzenia prawidłowej dokumentacji.

Dokumentacja cen transferowych. Tworzenie dokumentacji, którą są objęte ceny transferowe, metody wykazywania rynkowego charakteru cen z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz interpretacji i objaśnień podatkowych dotyczących transakcji kontrolowanej, domniemania oraz należytej staranność, metody porównywalnej ceny niekontrolowanej i korekt cen transferowych.

 

Dokumentacja cen transferowych - Szkolenie

 

CENY TRANSFEROWE 2022 – PROGRAM WARSZTATÓW


 

I. Dokumentacja podatkowa

 1. Podstawy prawne tworzenia dokumentacji cen transferowych.
 2. Definicja ceny transferowej.
 3. Definicji podmiotów powiązanych:
 • pojęcie znaczącego wpływu,
 • powiązania kapitałowe,
 • powiązania osobowe,
 • powiązania z rajami podatkowymi.
 1. Progi dokumentacyjne.
 2. Identyfikacja transakcji kontrolowanej.
 3. Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.
 4. Rodzaje transakcji.
 5. Transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego.
 6. Redefinicja podmiotów powiązanych.
 7. Transakcje specyficzne a obowiązek dokumentacyjny:
 • restrukturyzacja,
 • umowa spółki osobowej,
 • umowa o współpracy.
 1. Elementy local file.
 2. Recharakteryzacja i nieuznawanie transakcji.
 3. Safe harbours – pożyczki, kredyty, obligacje.
 4. Safe harbours – usługi o niskiej wartości dodanej.
 5. Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia, termin złożenia.
 6. Informacja TPR.
 7. Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych, w tym możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe, podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi).

 

II. Metody wykazywania rynkowego charakteru cen

 1. Podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych.
 2. Decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje.
 3. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen).
 4. Metoda ceny odprzedaży.
 5. Metoda rozsądnej marży „koszt plus”.
 6. Metoda marży transakcyjnej netto.
 7. Metoda podziału zysku.

 

III. Definicja transakcji kontrolowanej – Interpretacje

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej.

 

IV. Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych

Projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 – Domniemanie oraz należyta staranność.

 

V. Metody porównywalnej ceny niekontrolowanej

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

 1. Przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
 2. Warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
 3. Porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami.
 4. Typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
 5. Trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
 6. Przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

 

VI. Korekty cen transferowych

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące korekty cen transferowych

 1. Korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej.
 2. Korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) – KCT11e.
 3. Warunki KCT11e oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia.
 4. Korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów.
 5. Zagadnienia intertemporalne.

 

VII. Polski Ład a ceny transferowe

 Ceny transferowe  – zmiany wynikające z Polskiego Ładu.

 1. Zmiany w informacjach TPR.
 2. Zmiany w oświadczeniu o cenach transferowych.
 3. Zmiany w zakresie korekty cen transferowych.
 4. Zmiany w lokalnej dokumentacji.
 5. Nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

 

Szkolenie prowadzi Mirela Chomont


Mirela Chomont - Wykładowca, doradca podatkowy, szkolenia podatkowe.

Mirela Chomont

Mirela Chomont

Radca prawny, doradca podatkowy, wykładowca akademicki, doświadczona trenerka prowadzące liczne szkolenia.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik organów administracji skarbowej, współpracując z największymi kancelariami prawniczymi Pomorza Zachodniego oraz firmami audytorsko-księgowymi, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

 

 

Jak wyglądają zajęcia dotyczące cen transferowych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Mireli Chomont

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Ceny transferowe – cel szkolenia


Zajęcia maja na celu przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz dają możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy a także przećwiczenie na przykładach trudniejszych przypadków jaki mogą występować w przypadku cen transferowych. W trakcie zajęć szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Spotkanie to doskonała okazja do zadawania pytań prowadzącemu warsztat – Mirela Chomont (doradca podatkowy i radca prawny) oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

 

Dla kogo – adresaci szkolenia


Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm, przedsiębiorstw i jednostek, które zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi oraz mających do czynienia z cenami transferowymi w krajowych i międzynarodowych grupach kapitałowych. Udział w zajęciach dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji cen transferowych rekomendujemy przedsiębiorcom, specjalistom podatkowym, księgowym oraz kontrolerom i dyrektorom finansowym, doradcom podatkowym jak również właścicielom i personelowi biur rachunkowych.

 

Szkolenie – Dokumentacja cen transferowych


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 1. Podstawy prawne tworzenia dokumentacji cen transferowych
 2. Definicja ceny transferowej
 3. Definicji podmiotów powiązanych
 • pojęcie znaczącego wpływu
 • powiązania kapitałowe
 • powiązania osobowe
 • powiązania z rajami podatkowymi
 1. Progi dokumentacyjne
 2. Identyfikacja transakcji kontrolowanej
 3. Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego
 4. Rodzaje transakcji
 5. Transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego
 6. Redefinicja podmiotów powiązanych
 7. Transakcje specyficzne a obowiązek dokumentacyjny
 • restrukturyzacja
 • umowa spółki osobowej
 • umowa o współpracy
 1. Elementy local file
 2. Recharakteryzacja i nieuznawanie transakcji
 3. Safe harbours – pożyczki, kredyty, obligacje
 4. Safe harbours – usługi o niskiej wartości dodanej
 5. Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia, termin złożenia
 6. Informacja TPR
 7. Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych, w tym możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe, podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi)

 

 1. Podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych
 2. Decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje
 3. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen)
 4. Metoda ceny odprzedaży
 5. Metoda rozsądnej marży „koszt plus”
 6. Metoda marży transakcyjnej netto
 7. Metoda podziału zysku

 

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej

 

Projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 – Domniemanie oraz należyta staranność

 

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej:

 • przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej
 • warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej
 • porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami
 • typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej
 • trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej
 • przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej

 

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące korekty cen transferowych:

 • korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej
 • korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) – KCT11e
 • warunki KCT11e oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia
 • korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów
 • zagadnienia intertemporalne

 

 Ceny transferowe  – zmiany wynikające z Polskiego Ładu:

 • zmiany w informacjach TPR
 • zmiany w oświadczeniu o cenach transferowych
 • zmiany w zakresie korekty cen transferowych
 • zmiany w lokalnej dokumentacji
 • nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Mirela Chomont

Mirela Chomont – Radca prawny, doradca podatkowy, wykładowca akademicki, doświadczona trenerka prowadzące liczne szkolenia.

 

MIRELA CHOMONT – DORADCA PODATKOWY, WYKŁADOWCA I EKSPERT


Mirela Chomont - Wykładowca, doradca podatkowy, szkolenia podatkowe.Mirela Chomont

Doświadczenie zawodowe  zdobywała jako pracownik organów administracji skarbowej, współpracując  z największymi kancelariami prawniczymi Pomorza Zachodniego oraz firmami audytorsko-księgowymi, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych i były i członek Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

 

Mirela Chomont – Wykładowca akademicki, doświadczona trenerka i autorka szkoleń. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Mirela Chomont jest także absolwentką kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

Konto bankowe

mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury

Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT

Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie/certyfikat o ukończenia szkolenia.

 

Organizacja zajęć


Rozpoczynamy spotkanie o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Korzyści dla uczestników


Udział w warsztatach dedykowanych podmiotom zobowiązanym do sporządzenia dokumentacji cen transferowych i omawiających limity transakcji oraz obowiązki sprawozdawcze a także rodzaje i termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych to:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej odnoszącej się do cen transferowych
 • kompleksowa wiedza praktyczna w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych poparta przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania w trakcie warsztatów wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia poruszającego szczegółowo problematykę cen transferowych
 • obszerne materiały szkoleniowych towarzyszących zajęciom

 

Materiały dydaktyczne (szkoleniowe)


Każdy uczestnik szkolenie poruszającego aspekty aktualnych regulacji prawnych z zakresu cen transferowych i sporządzania właściwej dokumentacji otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat (zaświadczenie)


Uczestnikom warsztatów omawiających praktyczne aspekty cen transferowych wydajemy zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 30-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 02-12-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 03-10-2022

Poniedziałek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online na żywo

03.10.2022 | Warsztaty online

Termin: 05-12-2022

Poniedziałek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online na żywo

05.12.2022 | Warsztaty online

Skip to content