Polbi

CIT – Zmiany w podatku dochodowym osób prawnych

Podatek CIT w nowej odsłonie. Jak bieżące i planowane zmiany wpływają na zasady opodatkowania osób prawnych?

CIT – Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Projekty nowelizacji przepisów o PDOP. Polski Ład – Nowe zasady dotyczące opodatkowania podatkiem CIT. Minimalny podatek CIT, zniesienie niektórych przepisów, zmiany i doprecyzowanie regulacji podatku dochodowego.

 

Podatek CIT od osób prawnych - Szkolenie

 

Cel szkolenia dotyczącego najnowszych i planowanych zmian w CIT


Szkolenie ma na celu przedstawienie aktualnych zmian wprowadzonych i zapowiadanych w prawie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Omówione zostaną nowe regulacje wynikające Polskiego Ładu.

 

Polski Ład – Co nowego w podatku CIT 2022/2023?


Główne punkty agendy szkolenia dotyczącego planowanych zmian w podatku dochodowym osób prawnych. CIT po zmianach tzw. Nowego Polskiego Ładu”.

  • Minimalny podatek CIT. Czasowe zawieszenie przepisów dotyczących minimalnego CIT, nowy wskaźnik rentowności, alternatywne metody ustalania podstawy opodatkowania, rozszerzenie katalogu włączeń podmiotowych minimalnym CIT.
  • Zmiany opodatkowania w zakresie tzw. przerzucania dochodów. Objęcie podatkiem CIT wyłącznie poniesionych kosztów zaliczonych do KUP, doprecyzowanie pozostałych regulacji i warunków.
  • Koszty finansowania dłużnego. Doprecyzowanie kwoty limitu kosztów , nowe wyłączenia stosowania przepisów o limicie kosztów finansowania dłużnego.
    Podatek u źródła. Wyłączenie stosowania niektórych obowiązków w zakresie opodatkowania u źródła odsetek oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia w przypadku mechanizmu pay & refund.
  • Zmiany przepisów o PSH. Zmiany definicyjne i doprecyzowanie przepisów o Podatkowej Spółce Holdingowej, dodanie prostej spółki akcyjnej do podmiotów uprawnionych do działania w reżimie PSH, nowe zwolnienia dywidend z CIT.
  • Estoński CIT. Zmiana zasad określania dochodu z tytułu niektórych rodzajów wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, nowe terminy zawiadomienia o wyborze opodatkowania Estońskim CIT-em.
  • Dokumentacji TP dla transakcji z rajami podatkowymi. Zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego, rezygnacja z domniemania rezydencji w raju podatkowym, wyższy progó istotności dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego.
  • Doprecyzowanie i zmiana przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące PGK, obowiązku udostępniania przez MF wzorów deklaracji, zaliczania do kosztów składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych podczas kursu w zakładce – Program.

 

Zajęcia dotyczące zmian w CIT poprowadzi Mirela Chomont


Mirela Chomont - Wykładowca, doradca podatkowy, szkolenia podatkowe.Mirela Chomont, POLBI – WARSZAWA.

 

MIRELA CHOMONT

Wykładowcza, doświadczona trenerka i autorka licznych szkoleń, podczas których dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozumienia i praktycznego stosowania przepisów podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik organów administracji skarbowej, współpracowniczka kancelarii prawniczych oraz firm audytorsko-księgowych.

 

 

Kogo zapraszamy? Adresaci szkolenia o zmianach w CIT


Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych i finansowych, księgowych i głównych księgowych, dyrektorów działów finansowych, doradców podatkowych czy pracowników komórek zajmujących się ewidencją podatkową. Zapraszamy przedsiębiorców, specjalistów podatkowych, właścicieli i personel biur rachunkowych.

 

Szkolenie – Najnowsze zmiany w podatku CIT


Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.