Compliance w branży medycznej i farmaceutycznej

Program szkolenia

Compliance w branży med&pharma


  1. Jakie obszary działalności przedsiębiorstwa wymagają szczególnej opieki prawnej?
  2. Jak zabezpieczyć się przed problemami prawnymi?
  3. Procedura audytowa przed wdrożeniem SOP?
  4. Jak się przygotować do audytu wdrożeniowego?
  5. Standardowe Procedury Operacyjne – w jakim obszarze działalności w sektorze life sciences są niezbędne?
  6. Compliance a Pharmacovigilance.
  7. Compliance a procedura dotycząca raportowania o incydentach medycznych.
  8. Compliance a reklama w massmediach.

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.