Compliance w branży medycznej i farmaceutycznej

Szkolenie online – Compliance w branży med&pharma


Szkolenie o compliance w branży medycznej i farmaceutycznej to uzyskanie wiedzy, jak sprawnie, etycznie i zgodne z prawem zarządzać biznesem farmaceutycznym i medycznym. Na gruncie przepisów prawa farmaceutycznego i prawa wyrobów medycznych wykażemy, że podejmowanie decyzji biznesowych powinno być poprzedzone dogłębną analizą prawną i następować dopiero po uprzedniej weryfikacji oceny jej skutków z punktu widzenia reguł compliance.

 

Compliance w branży medycznej i farmaceutycznej

Szkolenie online – Compliance od podstaw, dla praktyków


Szkolenie o compliance pozwoli zdobyć niezbędną wiedzę o zapewnieniu zgodności funkcjonowania podmiotu po konfrontacji z przepisami i normami obowiązującymi organizację. Szkolenie umożliwi i przygotuje do szybkiego i skutecznego zastosowania nabytych umiejętności w codziennej pracy.

Czy w systemie compliance następują zmiany?

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym nie zawsze jest czas na usystematyzowanie i samodzielne przyswojenie zmian w prawie. Dobrze skonstruowany i funkcjonujący system compliance jest maszyną napędową, silnikiem firmy, dającym szanse na lepsze i szybsze działanie. Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty odpowiedzialne oraz producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

Co firma zyskuje dzięki compliance?

Implementacja systemu compliance w firmach to wiele praktycznych korzyści – dzięki temu dochodzi do redukcji kosztów, jest etyczniej, przejrzyściej i zgodnie z prawem.

Produkty lecznicze i wyroby medyczne pod lupą

W trakcie szkolenia postaramy się podpowiedzieć, na które obszary funkcjonowania producenta czy dystrybutora produktów leczniczych lub wyrobów medycznych należy zwracać szczególną uwagę mając na względzie zapewnienie jej właściwej opieki prawnej. Wyjaśnimy, jakie podjąć działania by zabezpieczyć się przez przed problemami natury prawnej?

SOP – Standardowe Procedury Operacyjne i audyty

Szkolenie wskazuje na obszary działalności, które powinny być objęte SOP w sektorze life sciences, jak wygląda procedura audytowa przed wdrożeniem SOP w podmiocie oraz co zrobić by być w pełni przygotowanym do audytu wdrożeniowego?

Grupa docelowa – Kogo zapraszamy na szkolenie?


Wśród uczestników szkolenia z radością powitamy przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych (MAH – Marketing Authorisation Holder) oraz producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

Korzyści, co zyskujesz uczestnicząc w szkoleniu?


Uczestnik szkolenia otrzyma specjalistyczną wiedzę o aspektach prawno-regulacyjnych rejestracji produktu leczniczego, zmian porejestracyjnych, wytwarzania oraz zmiany podmiotu odpowiedzialnego.

Wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program szkolenia

Jak wygląda szkolenie o compliance w organizacji?


Nasze szkolenie o etycznym i prowadzonym zgodne z prawem biznesem w branży farmaceutycznej i medycznej to:

  • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
  • dwa spojrzenia prezentowane przez wykładowczynie,
  • bezpośredni kontakt z wykładowcami podczas szkolenia,
  • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
  • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowców, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?


 

880 zł680 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 5/20/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
21 maja 2024
Wtorek, w godz. 10:00-13:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Dominika Chrabańska i Roksana Strubel
Uczymy tego, na czym się znamy.