Polbi

Inteligencja emocjonalna i współpraca w zespole

Efektywna współpraca w zespole i inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna i efektywna współpraca w zespole. Fazy zespołu, budowanie zespołu, komunikacja w zespole, emocje, zarządzanie emocjami, inteligencja emocjonalna, zarządzanie zespołem, facylitacja spotkań, asertywność, postawa, proaktywność, reaktywność, stres, emocje, radzenie sobie ze stresem.

Warsztaty w których powinni wziąć udział: menedżerowie, kadra zarządzająca, specjaliści, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

 

Inteligencja emocjonalna i współpraca w zespole - Szkolenie

 

Inteligencja emocjonalna i współpraca w zespole


Program szkolenia

 

I. EMOCJE 

 1. Proces powstawania emocji
 2. Inteligencja emocjonalna
 3. Metody rozwijania inteligencji emocjonalnej
 4. Stres i jego wpływ na efektywność zespołową i indywidualną
 5. Narzędzia do zarządzania emocjami w sytuacjach kryzysowych

II. WSPÓŁPRACA W ZESPOLE 

 1. Typologia osobowości
 2. Współpraca z różnymi stylami osobowości
 3. Efektywna komunikacja i współpraca
 4. Sprawne przekazywanie i odbieranie informacji
 5. Kultura i świadomość informacji zwrotnej w zespole
 6. Facylitacja spotkań
 7. Współpraca zdalna i tradycyjna

III. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 

 1. Fazy wdrażania zmian i proces grupowy
 2. Emocje w zarządzaniu zmian
 3. Błędy i zagrożenia przy wdrażaniu zmiany
 4. Mapa interesariuszy

 

IV. ASERTYWNOŚĆ 

 1. Rodzaje postaw w zespole
 2. Asertywność w praktyce
 3. Style rozwiązywania konfliktów

V. ZARZĄDZANIE MIĘDZYPOKOLENIOWE 

 1. Charakterystyka pokoleń i ich oczekiwań
 2. Szanse i zagrożenia wynikające z różnic pokoleniowych
 3. Efektywna współpraca i sposoby komunikacji dopasowane do oczekiwań odbiorców

 

Michał Szymański – Trener i wykładowca, ekspert i specjalista


Michał Szymański - Trener, szkolenia Polbi - Warszawa

Polbi – Warszawa, Michał Szymański  

 

MICHAŁ SZYMAŃSKI

Wykładowca i trener. Specjalista ds. sprzedaży – odpowiadał za opracowanie i wdrożenie standardu obsługi klienta.

Michał Szymański prowadzi szkolenia dla kadry menedżerskiej a także specjalistyczne warsztaty dla sił sprzedażowych.

 

Warsztaty – Inteligencja emocjonalna i współpraca w zespole


Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.