Polbi

Jakość w obsłudze pacjenta. Jak unikać kar po wydaniu orzeczenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny?

SZKOLENIE O JAKOŚCI OBSŁUGI PACJENTA


Jak zwiększyć sprzedaż usług medycznych oraz jak uniknąć kary zgodnie z najnowszym orzecznictwem WSA?

 

Jakość w obsłudze pacjenta i standardy obsługi -szkolenie

 

Jak nie naruszać prawa pacjenta do świadczeń i zminimalizować ryzyko kar?


Czy wiesz, że orzeczenie WSA w Warszawie umożliwia Rzecznikowi Praw Pacjenta nakładanie wysokich kar na podmioty niewłaściwie świadczące usługi medyczne?

Czym jest nowoczesna placówka medyczna i jak powinny wyglądać standardy obsługi pacjenta?

Czy jakość i marketing jest ważny i jak skutecznie zwiększyć sprzedaż i podnieść jakość świadczonych usług medycznych.

 

Idea szkolenia


Po wydaniu orzeczenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, którym dał możliwość przyznania przez Rzecznika Praw Pacjenta kar do wysokości 500 tys. zł dla placówek medycznych jeśli nie będą odbierać telefonów od pacjentów. Omówimy nowe obowiązki nałożone na placówki medyczne, porozmawiamy o marketingu usług medycznych oraz ochronie danych osobowych pacjentów.

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości na temat obsługi pacjenta, zwrócenie uwagi na standardy jakościowe obsługi oraz na zagrożenia wynikające z możliwości nakładania kar na placówki medyczne. Postaramy się wskazać właściwe praktyki marketingu usług medycznych stosowane w celu zwiększenia sprzedaży usług medycznych a także właściwe procedury ochrony danych osobowych pacjentów w podmiotach leczniczych.

 

Program szkolenia o jakości w obsłudze pacjenta


Jakość w obsłudze pacjenta – Dlaczego jakość jest ważna dla naszych pacjentów? Jak zatrudnić odpowiedniego pracownika i wdrożyć go do pracy?

Standardy obsługi pacjenta – Jak pozyskać więcej zadowolonych pacjentów? Jakie możemy wdrożyć standardy do naszej placówki?

Marketing usług medycznych –  Uregulowanie prawne marketingu medycznego. Jak zwiększyć przychody placówki medycznej? Przykłady zastosowania pozytywnego marketingu.

Prawa Pacjenta – jak dostosować placówkę do wyroku WSA w Warszawie? – Prawa pacjenta – na co powinniśmy zwrócić uwagę? Omówienie ostatniego wyroku Sądu i propozycje minimalizujące ryzyko kary za naruszenie zbiorowych praw pacjentów.

Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych – Na czym polega ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym? Jak wywiązać się z obowiązku wdrożenia RODO? Jak zwiększyć bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów?

 

Na co zwracamy szczególna uwagę


Szkolenie to wiedza w zakresie:

 • prawidłowej obsługi pacjenta,
 • standardów, które podwyższają jakość obsługi,
 • marketingu usług medycznych – co możemy, żeby zwiększyć naszą sprzedać usług,
 • realizacji praw pacjenta,
 • wprowadzenia rozwiązań w związku z możliwością naruszenia zbiorowych praw pacjenta,
 • wskazania w jaki sposób placówka medyczna przetwarza dane osobowe i w jaki sposób powinna je zabezpieczyć.

 

Grupa docelowa


Podmioty i grupy zawodowe mogące być zainteresowane tym szkoleniem to:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, szpitale,
 • lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci – mający własne działalności,
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,

 

Kogo zapraszamy – uczestnicy szkolenia


Udział w szkoleniu rekomendujemy:

 • osobom zajmującym się sprzedażą i marketingiem w podmiotach leczniczych,
 • osobom odpowiadającym za prawa pacjenta w placówce medycznej,
 • osobom odpowiadającym za ochronę danych osobowych,
 • rejestratorkom i sekretarkom medycznym,
 • koordynatorom i managerom rejestracji medycznej,
 • kierownikom placówek medycznych,
 • przedstawicielom medycznym placówek medycznych.

 

Co zyskujesz?


Uważamy, że w szkoleniu przyniesie osobom biorącym w w nim udział:

 • zwiększenie zadowolenia pacjentów z obsługi
 • podniesienie świadomości dotyczącej standardów obsługi
 • zwiększenie sprzedaży usług medycznych
 • możliwość uniknięcia kary za naruszenie praw pacjenta
 • możliwość uniknięcia kary za nieprzestrzeganie ochrony danych osobowych

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ W cenie szkolenia materiały szkoleniowe w formacie elektronicznym

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

 

Szkolenie – Jakość w obsłudze pacjenta


➤ Standardy jakości obsługi pacjenta, dobre praktyki marketingu usług medycznych, ochrona danych osobowych, przestrzeganie  praw pacjenta w podmiotach leczniczych

➤ Wykładowca – Natalia Wieczorkiewicz, od lat związana z ochroną zdrowia

➤ Czas trwania spotkania – 2 godziny, zajęcia online na żywo

➤ Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

248 zł348 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 12/15/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
18 grudnia 2023
Poniedziałek, w godz. 14:00-16:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Natalia Wieczorkiewicz
Uczymy tego, na czym się znamy.