Szkolenie krótkie o jakości w obsłudze pacjenta. Jak unikać kar nakładanych na placówki medyczne?

Szkolenie online o jakości obsługi pacjenta


Jak zwiększyć sprzedaż usług medycznych oraz jak uniknąć kary zgodnie z najnowszym orzecznictwem WSA? Co zrobić aby zachować jakość w obsłudze pacjenta? Jakie kary nakłada Rzecznik Praw Pacjenta na placówki medyczne po wydaniu orzeczenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny? Szkolenie przydatne dla pracowników podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne.

 

Jakość i standardy obsługi pacjenta - szkolenie

Jak nie naruszać prawa pacjenta do świadczeń i zminimalizować ryzyko kar?


Czy wiesz, że orzeczenie WSA w Warszawie umożliwia Rzecznikowi Praw Pacjenta nakładanie wysokich kar na podmioty niewłaściwie świadczące usługi medyczne? Czym jest nowoczesna placówka medyczna i jak powinny wyglądać standardy obsługi pacjenta? Czy jakość i marketing jest ważny i jak skutecznie zwiększyć sprzedaż i podnieść jakość świadczonych usług medycznych.

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości na temat obsługi pacjenta, zwrócenie uwagi na standardy jakościowe obsługi oraz na zagrożenia wynikające z możliwości nakładania kar na placówki medyczne. Postaramy się wskazać właściwe praktyki marketingu usług medycznych stosowane w celu zwiększenia sprzedaży usług medycznych a także właściwe procedury ochrony danych osobowych pacjentów w podmiotach leczniczych.

Program szkolenia o jakości w obsłudze pacjenta


 1. Jakość w obsłudze pacjenta – Dlaczego jakość jest ważna dla naszych pacjentów? Jak zatrudnić odpowiedniego pracownika i wdrożyć go do pracy?
 2. Standardy obsługi pacjenta – Jak pozyskać więcej zadowolonych pacjentów? Jakie możemy wdrożyć standardy do naszej placówki?
 3. Marketing usług medycznych –  Uregulowanie prawne marketingu medycznego. Jak zwiększyć przychody placówki medycznej? Przykłady zastosowania pozytywnego marketingu.
 4. Prawa Pacjenta – jak dostosować placówkę do wyroku WSA w Warszawie? – Prawa pacjenta – na co powinniśmy zwrócić uwagę? Omówienie ostatniego wyroku Sądu i propozycje minimalizujące ryzyko kary za naruszenie zbiorowych praw pacjentów.
 5. Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych – Na czym polega ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym? Jak wywiązać się z obowiązku wdrożenia RODO? Jak zwiększyć bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów?

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

Szkolenie to wiedza w zakresie:


 • prawidłowej obsługi pacjenta,
 • standardów, które podwyższają jakość obsługi,
 • marketingu usług medycznych – co możemy, żeby zwiększyć naszą sprzedać usług,
 • realizacji praw pacjenta,
 • wprowadzenia rozwiązań w związku z możliwością naruszenia zbiorowych praw pacjenta,
 • wskazania w jaki sposób placówka medyczna przetwarza dane osobowe i w jaki sposób powinna je zabezpieczyć.

Na co zwracamy szczególną uwagę


Pragniemy zwrócić uwagę, że po wydaniu orzeczenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, sąd ten dał możliwość przyznania przez Rzecznika Praw Pacjenta kar do wysokości 500 tys. zł dla placówek medycznych jeśli nie będą odbierać telefonów od pacjentów. Omówimy nowe obowiązki nałożone na placówki medyczne, porozmawiamy o marketingu usług medycznych oraz ochronie danych osobowych pacjentów.

Grupa docelowa – Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?


Podmioty i grupy zawodowe mogące być zainteresowane tym szkoleniem to:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, szpitale,
 • lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci – mający własne działalności,
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,

Kogo zapraszamy – uczestnicy szkolenia


Udział w szkoleniu rekomendujemy:

 • osobom zajmującym się sprzedażą i marketingiem w podmiotach leczniczych,
 • osobom odpowiadającym za prawa pacjenta w placówce medycznej,
 • osobom odpowiadającym za ochronę danych osobowych,
 • rejestratorkom i sekretarkom medycznym,
 • koordynatorom i managerom rejestracji medycznej,
 • kierownikom placówek medycznych,
 • przedstawicielom medycznym placówek medycznych.

Co zyskujesz, korzyści z uczestnictwa w szkoleniu


Uważamy, że w szkoleniu przyniesie osobom biorącym w w nim udział:

 • zwiększenie zadowolenia pacjentów z obsługi
 • podniesienie świadomości dotyczącej standardów obsługi
 • zwiększenie sprzedaży usług medycznych
 • możliwość uniknięcia kary za naruszenie praw pacjenta
 • możliwość uniknięcia kary za nieprzestrzeganie ochrony danych osobowych

Jak wyglądają zajęcia o jakość obsługi pacjenta?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o jakości w obsłudze pacjenta to:

 • ciekawe zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • praktyczna i rzetelna wiedza o prowadzeniu dokumentacji medycznej,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Podsumowanie informacji o szkoleniu


Tematyka szkolenia: Standardy jakości obsługi pacjenta, dobre praktyki marketingu usług medycznych, ochrona danych osobowych, przestrzeganie  praw pacjenta w podmiotach leczniczych

Wykładowca: Ekspert, od lat związana z ochroną zdrowia – Natalia Wieczorkiewicz

Czas szkolenia: 2 godziny, zajęcia online na żywo

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej

Placówka oświatowa: Zobacz nasze zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

348 zł248 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 6/20/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
21 czerwca 2024
Poniedziałek, w godz. 9:00-11:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Natalia Wieczorkiewicz
Uczymy tego, na czym się znamy.