Ochrona zdrowia

Szkolenia dla branży medycznej, ochrona i służba zdrowia oraz opieka zdrowotna

Skorzystaj z bogatej oferty szkoleń i kursów dedykowanych pracownikom placówek ochrony zdrowia. Z nami poznasz zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, zasady zarządzania jakością w placówce medycznej, aktualne wytyczne realizacji i kontroli umów zawieranych z NFZ oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych, obsługi karty DiLO i roli Koordynatora karty DiLO czy profesjonalną obsługę rejestracji zapewniającą właściwą komunikację z pacjentem i skuteczną ochronę medycznych danych osobowych osób objętych opieką zdrowotną. W naszej ofercie szkoleniowej dla służby zdrowia a w szczególności dla pracowników podmiotów ochrony zdrowia, personelu ochrony zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), szpitali prywatnych i publicznych, przychodni i placówek medycznych, ambulatoriów, poradni specjalistycznych, podmiotów leczniczych, klinik stomatologicznych i klinik medycyny estetycznej oraz pozostałych jednostek opieki zdrowotnej znajdą Państwo pozycje, które przybliżają problematykę, z jaką stykają się na co dzień pracownicy i osoby zarządzające branży medycznej (healthcare).

Szkolenia dla osób związanym z opieką nad pacjentem

Szkolimy między innymi dyrektorów i lekarzy szpitali, lekarzy POZ, lekarzy i personel działającym w ramach prywatnych praktyk lekarskich, kadrę zarządzającą podmiotów leczniczych i menadżerów ochrony zdrowia, osoby odpowiedzialne za zawieranie umów z NFZ, pracowników administracyjnych, działów kontraktowania i rozliczeń; kadrowe oraz pielęgniarki i rejestratorki medyczne, zarówno placówek prywatnych jak i podmiotów publicznych.

Szkolenia dla pracowników służby zdrowia, kursy medyczne

Wśród poruszanych podczas szkoleń tematów można wymienić m.in. takie jak: dokumentacja medyczna (EDM – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna), Karta DiLO (diagnostyka i leczenie onkologiczne, prowadzenie rozliczeń wykonywanych świadczeń w ramach Pakietu Onkologicznego oraz dokumentowanie prowadzonego leczenia), Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO), udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej, podstawowa i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (POZ i  AOS), telemedycyna czy e-zdrowie, diagnostyka zdalna.

Pacjent w centrum uwagi

Ważnymi zagadnieniami omawianym podczas specjalistycznych szkoleń są np. przestrzeganie prawa pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej oraz związane z tym zadania i odpowiedzialność personelu placówek leczniczych, ochrona danych pacjentów w placówce medycznej, komunikacja z pacjentem oraz pomiędzy pracownikami, lekarzami i kadrą zarządzającą podmiotu leczniczego czy optymalizowanie grafików lekarzy i możliwości skrócenia czasu obsługi pacjenta.

Jak dbać o jakość i zarządzać ryzykiem w działalności ochrony zdrowia?

W ramach prowadzonych szkoleń nawiązujemy też do praktycznych aspektów szacowania i zarządzania ryzykiem w ochrona zdrowia. Prezentujemy stosowane projakościowego podejścia do zarządzania podmiotem leczniczym (zarządzanie jakością i ryzykiem, ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta).

Co powinna umieć rejestratorka medyczna

Polecamy także szkolenia dla osób pracujących na stanowiskach rejestratorki medycznej, praca w rejestracji medycznej przychodni (aspekty prane i praktyka).

Kontraktowanie świadczeń w NFZ

Dla pracowników odpowiedzialnych za procedury kontraktowania umów z NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ZOZ i NZOZ) przygotowaliśmy szkolenia, które pomogą zrozumieć tę skomplikowaną materię.

Leki mają pomagać w powrocie do zdrowia. Co robić gdy mają wady?

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są szkolenia odnoszące się do wad jakościowych leków i nadzór nad jakością produktu leczniczego oraz działania niepożądane produktów leczniczych i zgłaszanie incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych.

Potrzebujecie Państwo bardziej sprofilowanego szkolenia?

Nie ma problemu. Nasi specjaliści postarają się sprostać Państwa oczekiwaniom – są przecież ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej znają się jak mało kto na branży medycznej. Stale jesteśmy do dyspozycji – jeżeli jest jakieś zagadnienie, którym jesteście Państwo szczególnie zainteresowani to prosimy o kontakt.

Zapraszamy do podnoszenia kompetencji i zdobywania nowej wiedzy

Zespół Polbi - Dział szkoleń dla służby zdrowia