Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Ochrona danych osobowych sygnalistów na gruncie RODO

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ochrona danych osobowych sygnalistów na gruncie RODO

Sygnalista (whistleblower) – Jak chronić dane osób zgłaszających naruszenia prawa?

Procedury ochrony sygnalistów (RODO).

 

Warsztaty prowadzi ekspert RODO – Damian Dziuba

 

Sygnaliści - Ochrona danych, whistleblower RODO – Szkolenie

 

Wprowadzenie – Idea szkolenia


Wraz z wejściem w życie Dyrektywy UE związanej z koniecznością wyznaczenia kanałów informujących o nieprawidłowościach w organizacjach, każda z nich będzie obowiązana do ochrony danych osobowych osób zgłaszających nieprawidłowości (sygnalista/whistleblower).

RODO w procesach ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa odgrywać będzie znaczącą rolę, albowiem każda z organizacji lub instytucji winna wypracować metody ochrony danych osobowych sygnalistów, a także na mocy Rozporządzenia RODO:

 • przygotować obowiązki informacyjne,
 • nadać polecenia i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • oszacować ryzyko w procesie ochrony danych osobowych sygnalistów,
 • poddać aktualizacji rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku korzystania z zewnętrznych dostawców narzędzi kanałów informacyjnych o nieprawidłowościach podpisać stosowane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • dokonać oceny skutków przetwarzania danych osobowych.

  

Cel szkolenia


Celem szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych sygnalistów jest omówienie zasad przetwarzania danych osobowych sygnalistów oraz wskazanie obowiązków ciążących na administratorach tych danych wynikających z przepisów RODO.

 

Adresaci warsztatów ochrony danych sygnalistów


Na warsztaty zapraszamy wszystkie jednostki sektora publicznego (w tym jednostki samorządu terytorialnego), podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników (sektor prywatny), osoby odpowiedzialne za ochronę danych w tych organizacjach – Inspektorów Ochrony Danych (IOD) i  specjalistów  ochrony danych oraz pracowników administracyjnych.

 

Kogo w szczególności zapraszamy na szkolenie?


Udział w warsztatach prezentujących tematykę ochrony danych osobowych sygnalistów rekomendujemy Inspektorom Ochrony Danych (IOD) i  pracownikom ADM.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTÓW – PROGRAM SZKOLENIA


1. Dane osobowe sygnalistów – podstawy prawne

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych sygnalistów.

2. Proces przetwarzania danych osobowych sygnalistów.

Obowiązki określone w przepisach o ochronie danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych sygnalistów:

 • domyślna ochrona danych osobowych sygnalistów,
 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązki informacyjne,
 • polecenia i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych sygnalistów,
 • szacowanie ryzyka ochrony danych osobowych w procesie przetwarzania danych sygnalistów.

3. Retencja danych osobowych sygnalistów – na co zwrócić uwagę?

4. Wybór dostawców oprogramowania zgłoszeń – zadania po stronie pracodawcy.

5. Procedura ochrony danych osobowych sygnalistów.

6. Przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych osobowych sygnalistów.

 

Gotowa dokumentacja


Słuchacze spotkania dotyczącego ochrona danych osobowych sygnalistów otrzymają drafty dokumentacji gotowej do implementacji w swoim miejscu pracy.

 

Prowadzący szkolenie – Damian Dziuba


Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN/ISO 27001. Wykładowca ochrony danych osobowych Collegium Humanum w Warszawie, wyższa szkoła Menedżerska. Damian Dziuba jest związany z tematyką zasobów ludzkich od 2007 roku (Dyrektor Operacyjny APT, biura rachunkowego), tytuł Starszego Inspektora ds. BHP (uprawnienia państwowe), specjalista ds. kadr i płac.

 

Damian Dziuba, trener i wykładowca, ekspert RODO - Szkolenia Polbi - RODO / Sygnalista


Damian Dziuba – Nasz ekspert RODO (ochrona danych osobowych)

 

Korzyści z udziału w warsztatach


W trakcie warsztatów uczestnicy nabędą wiedzę oraz umiejętności, na które składają się:

 • przygotowanie obowiązków informacyjnych z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROOD oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO,
 • założenie procesu (domyślna ochrona danych art. 25 RODO) do procesu ujętego w rejestrze czynności przetwarzania art. 30 ust. 1 RODO.
 • wybór podmiotu zewnętrznego, dostawcy oprogramowania – Podmiotu Przetwarzającego – podpisanie umowy powierzenia z art. 28 ust. 3 RODO (na co zwrócić uwagę),
 • wykonanie oceny skudów przetwarzania danych osobowych wraz z szacowanie ryzyka (art. 32 oraz art. 35 RODO),
 • nadanie poleceń i upoważnień do przetwarzania danych osobowych (art. 29 oraz art. 32 ust. 4 RODO),
 • dobór środków ochrony danych osobowych sygnalistów.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące ochrony danych sygnalistów?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Damiana Dziuby

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów przyczyniają się do lepszego utrwalenia wiedzy

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Warsztaty – Ochrona danych osobowych sygnalistów

Kontakt z organizatorem: Polbi Contact Center: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 1. Dane osobowe sygnalistów – podstawy prawne

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych sygnalistów.

 1. Proces przetwarzania danych osobowych sygnalistów.

Obowiązki określone w przepisach o ochronie danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych sygnalistów:

 • domyślna ochrona danych osobowych sygnalistów,
 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązki informacyjne,
 • polecenia i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych sygnalistów,
 • szacowanie ryzyka ochrony danych osobowych w procesie przetwarzania danych sygnalistów.
 1. Retencja danych osobowych sygnalistów – na co zwrócić uwagę?
 2. Wybór dostawców oprogramowania zgłoszeń – zadania po stronie pracodawcy.
 3. Procedura ochrony danych osobowych sygnalistów.
 4. Przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych osobowych sygnalistów.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Damian Dziuba

Praktyk ochrony danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych (IOD w kilku organizacjach), wykładowca i szkoleniowiec, audytor, wdrożeniowiec RODO.

 

Wykładowca, praktyk i wdrożeniowiec RODO, audytor


Damian Dziuba – Wykładowca, praktyk RODO, audytor, szkoleniowiec - ochrona danych osobowych

Damian Dziuba – Ekspert RODO

Damian Dziuba. Trener i ekspert RODO, Polbi - Warszawa.DAMIAN DZIUBA

Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN/ISO 27001.

Wykładowca ochrony danych osobowych Collegium Humanum w Warszawie, wyższa szkoła Menedżerska.

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Wydział Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Otto-von-Guericke Universität Magdeburg.

 

Damian Dziuba jest związany z tematyką zasobów ludzkich od 2007 roku (Dyrektor Operacyjny APT, biura rachunkowego), posiada tytuł Starszego Inspektora ds. BHP (uprawnienia państwowe), specjalista ds. kadr i płac.

Jest autorem publikacji poświęconych ochronie danych osobowych: „RODO w HR. Od rekrutacji do rozwiązania umowy. Poradnik dla działów personalnych z praktyczną dokumentacją” oraz „Jak samodzielnie wdrożyć RODO w firmie. Poradnik prawno-informatyczny z praktyczną dokumentacją”.

ZASADY I TERMINY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, FAKTURY ZA SZKOLENIA.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Rodo - Ochrona danych sygnalistów   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Ochrona sygnalistów

 

Organizacja szkolenia – Ochrona danych sygnalistów (RODO)


Organizacja szkolenia: RODO, ochrona danych osobowych sygnalistów.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

14:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych sygnalistów


 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 2. Ogólne rozporządzenie ochrony danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 (RODO).
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego tematyce ochrony danych osobowych sygnalistów (RODO – whistleblower) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty w godz. 10:00-14:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 14:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM. Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00. Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15. e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

RODO – Ochrona danych osobowych sygnalistów


Sygnaliści - Whistleblower - Ochrona danych RODO - Szkolenie


KLUCZOWE INFORMACJE | Tematyka:Ochrona danych osobowych sygnalistów na gruncie RODO | Doświadczony wykładowca – Damian Dziuba | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 4 godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content