KPA – Prowadzenie postępowania administracyjnego, praktyczne aspekty

Szkolenie, KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego


Celem szkolenia jest analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego. Uczestnicy zostaną zapoznani z poszczególnymi instytucjami postępowania administracyjnego, które wykorzystują w działalności orzeczniczej.

Zajęcia odnoszą się do najnowszych  zmiany przepisów – zwłaszcza jeśli chodzi o doręczenia elektroniczne. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące błędy w praktyce wydawania decyzji administracyjnych.

Zajęcia będą zbiorem dobrych praktyk w zakresie KPA a ich częścią składową będzie podanie gotowych rozwiązań problemów występujących w procedurze administracyjnej.

 

Kodeks postępowania administracyjnego – Szkolenie

Jak prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne?


 • Analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego
 • Co zmienia się w przepisach dotyczących ponaglenia
 • Wszystko o doręczeniach elektronicznych
 • Jak wyglądają procedury doręczenia właściwego i zastępczego
 • Wpływ nowych przepisów na prowadzenie postępowania administracyjnego

Co omawiamy na szkoleniu o prowadzeniu postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian w KPA?


 1. Zasady postępowania administracyjnego w praktyce wydawania decyzji administracyjnych, warunki konieczne dla wszczęcia postępowania, forma i zasadność odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego.
 2. Strona postępowania administracyjnego, podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu, właściwość organów.
 3. Postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym, pełnomocnictwa i „elektronizacja” postępowania administracyjnego.
 4. Prawo strony do wniesienia ponaglenia, przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
 5. Procedury doręczenia właściwego i zastępczego. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych, ustalanie skuteczności doręczenia.
 6. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, adresy doręczenia, wezwania.
 7. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego – problemy praktyczne. Mediacja – czy zawsze może być stosowana?
 8. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone? Rozstrzygnięcia kończące postępowanie uproszczone.
 9. Decyzje administracyjne. Rodzaje i charakter oraz skutki wydawania decyzji administracyjnych, elementy decyzji – obligatoryjne i fakultatywne.
 10. Odwołania. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje, wprowadzanie zmian w wydanej decyzji.
 11. Omówienie procedury odwoławczej, decyzje organu odwoławczego.
 12. Związanie organu decyzją administracyjną. Tryby nadzwyczajne jako sposób wzruszalności decyzji: wznowienie postępowania, zmiana lub uchylenie, stwierdzenie nieważności decyzji.
 13. Studium przypadku. Analiza najczęściej występujących problemów w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

Adresaci szkolenia z KPA, kogo zapraszamy?


Szkolenie dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) kierowane jest do pracowników uczestniczących w postępowaniach administracyjnych. Podmioty, do których adresujemy szkolenie to: urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, inspektoraty nadzoru budowlanego, inspekcje sanitarne, inspekcje weterynaryjne, a także zakłady ubezpieczeń społecznych i inne.

Co zyskujesz, jakie są korzyści ze szkolenia o KPA?


Dzięki uczestnictwu w warsztatach osoby biorące w nich udział poszerzą i ugruntują swoją wiedzę na temat stosowania przepisów KPA przez organy administracji. W szczególności zapoznają się z obowiązującymi regulacjami w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. Zdobędą wiedzę z zakresu aktualnych zmian w KPA i zorientują się w praktycznych rozwiązaniach wynikających z najnowszego orzecznictwa oraz najczęściej popełnianych błędów w prowadzeniu postępowania administracyjnego.

Jak wyglądają zajęcia – Kodeks Postępowania Administracyjnego?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o prowadzeniu postępowania administracyjnego to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii.

Podsumowanie informacji o szkoleniu z KPA


Tematyka szkolenia: KPA – Prowadzenie postępowania administracyjnego w praktyce

Wykładowca: Prawnik, ekspert spraw administracyjnych– Kamil Miśtal

Czas szkolenia: 5 godziny z przerwami, zajęcia online na żywo

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej. Materiałem szkoleniowym będzie prezentacja oraz podstawowe wzory pism kreowanych w postępowaniu administracyjnym.

Placówka oświatowa: Zobacz nasze zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.