Polbi

Podatek VAT od podstaw. Dwudniowe szkolenie dla początkujących.

Szkolenie – Zrozumieć VAT. Zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług dla początkujących (2 dni)

Praktyczne, dwudniowe warsztaty prezentujące zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Kompleksowe omówienie zasad stosowanie przepisów VAT oraz dokonywania rozliczeń podatkowych w aspekcie najnowszych zmian przepisów.

 

Poznaj mechanizm działania podatku od wartości dodanej i bez obaw rozliczaj VAT


 • Definicja podatnika podatku VAT. Przesłanki dla powstania obowiązku rozliczania podatku VAT. Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT.
 • Czynności podlegające opodatkowaniu VAT. Dostawa towarów, świadczenie usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie, import usług.
 • VAT – Obowiązek podatkowy. Terminy powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia.
 • VAT – Podatek naliczony. Zasady odliczania podatku VAT. Dokumenty stanowiące podstawą do odliczenia VAT-u. Terminy odliczenia podatku.
 • Dokumentowanie transakcji, deklaracje VAT. Treści faktury VAT, terminy wystawiania faktur, faktury zaliczkowe, kasy fiskalne, deklaracje podatkowe VAT, terminy składania.

 

Podatek VAT od podstaw. Kurs 2-dniowy. Szkolenie - Polbi.

 

Cel szkolenia internetowego – Podatek VAT od podstaw


Celem szkolenia jest wyjaśnienie podstawowych mechanizmów jakimi rządzi się ustawa o podatku od towarów i usług – głównie z uwzględnieniem praktycznej strony stosowania jej przepisów, w tym poprawnego sposobu opodatkowania podatkiem VAT oraz dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

 

Zakres warsztatów z podatku VAT


Podczas szkolenia wskazane zostaną podstawowe zagadnienia, które pozwolą słuchaczom na zaznajomienie się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi podatku VAT. Zaprezentowane zostaną również wzory poprawnego sporządzenia ewidencji oraz deklaracji podatku VAT.

 

Główne punkty agendy szkolenia – VAT od podstaw


 • Jak działa podatek VAT? Wprowadzenie do podatku od towarów i usług.
 • Zakres podmiotowy podatku.VAT – kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
 • Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem VAT. Dostawa towarów i świadczenie usług, eksport i import, wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabywanie towarów.
 • VAT w szczegółach – Odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju.
 • Wszystko o nieodpłatnej dostawie towarów i świadczenie usług na gruncie przepisów o VAT.
 • Miejsce opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów, świadczenie usług i nabywanych towarów i usług.
 • WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w szczegółach.
 • WDT – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Kiedy występuje WDT, powstania obowiązku podatkowego i wymogi dla zastosowania stawki 0% dla podatku VAT.
 • Pozostałe transakcje zagraniczne i ich ewidencja i rozliczanie w przypadku podatku od towarów i usług.
 • Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT oraz czynności zwolnione z podatku od towarów i usług.
 • Obowiązek podatkowy w podatku VAT. Należyta staranność w VAT.
 • Odliczanie podatku naliczonego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego i ustalenie podatku naliczonego.
 • Faktury. Kiedy należy wystawić fakturę, elementy właściwej faktury VAT. Rodzaje faktur, duplikaty i Faktury korygujące.
 • Ewidencje i deklaracje VAT. Ewidencja sprzedaży, deklaracja VAT, JPK – Jednolity Plik Kontrolny.
 • Kasy rejestrujące (fiskalne). Obowiązek stosowania, rodzaje kas rejestrujących (fiskalnych) i zwolnienia z obowiązku posiadania kas rejestrujących dla potrzeb podatku VAT.
 • Biała lista podatników VAT, rachunki nie podlegające publikacji i konsekwencje pominięcia obowiązku zapłaty na rachunek z białej listy.
 • Mechanizm podzielonej płatności – Na czym polega i jak działa mechanizm Split payment. Dobrowolne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności i oznaczanie faktur.

 

Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu w zakładce – Program

 

Zajęcia o podatku VAT poprowadzi Paweł Terpiłowski


Paweł Terpiłowski – Ekspert podatkowy, wykładowca, radca prawny

Polbi, Warszawa. Szkolenia i kursy – podatek VAT

PAWEŁ TERPIŁOWSKI

Ekspert podatkowy i doświadczony wykładowca z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT.

Radca prawny, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy

Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie szeroko rozumianego obrotu gospodarczego.

 

Grupa docelowa, adresaci szkolenia z VAT-u


Szkolenie skierowane jest do osób, które zaczynają swoją pracę z podatkiem VAT, które z podatkiem tym nie miały do czynienia lub miały niewielki kontakt. Kurs adresowany jest zarówno do osób początkujących jak i księgowych, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług. W szkoleniu mogą uczestniczyć pracownicy działów finansowo-księgowych, osoby odpowiedzialne za dokonywanie rozliczeń podatkowych,  właściciele i personel biur rachunkowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką podatku VAT.

 

Aktualny stan prawny


Całość problematyki dotyczącej podatku od towarów i usług zostanie zaprezentowana z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzanych w przepisach ustawy o podatku VAT.

 

Szkolenie – Podatek VAT od podstaw (2 dni)


 • Podatek VAT od podstaw, 2-dniowe szkolenie dla początkujących, akademia podatku od towarów i usług
 • Kurs dla osób rozpoczynających swoją przygodę z podatkiem VAT lub które miały z nim niewielki kontakt
 • Wykładowca – Paweł Terpiłowski, ekspert podatkowy
 • Czas trwania – 2 dni, 12 godzin, zajęcia na żywo online
 • W cenie materiały szkoleniowe w formacie PDF
 • Cena katalogowa: 880 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

 

780 zł880 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 12/9/2022r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
13 grudnia 2022 - 14 grudnia 2022
Wtorek i środa, w godz. 10:00-16:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Paweł Terpiłowski
Uczymy tego, na czym się znamy.