Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Podatek VAT od podstaw. Dwudniowe szkolenie dla początkujących.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatek VAT od podstaw. Dwudniowe szkolenie dla początkujących.

Zrozumieć VAT. Podatek od towarów i usług dla początkujących. Dwudniowe szkolenie od podstaw. Zagadnienia i problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Szkolenie –  Podatek VAT dla początkujących. Praktyczne, dwudniowe warsztaty prezentujące podstawowe problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Kompleksowe omówienie zasad stosowanie przepisów VAT oraz dokonywania rozliczeń podatkowych w aspekcie najnowszych zmian przepisów.

 

Podatek VAT od podstaw. Kurs 2-dniowy. Szkolenie - Polbi.

 

 • DEFINICJA PODATNIKA PODATKU VAT. Przesłanki dla powstania obowiązku rozliczania podatku VAT. Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT.
 • CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU VAT. Dostawa towarów, świadczenie usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie, import usług.
 • VAT – OBOWIĄZEK PODATKOWY. Terminy powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia.
 • VAT – PODATEK NALICZONY. Zasady odliczania podatku VAT. Dokumenty stanowiące podstawą do odliczenia VAT-u. Terminy odliczenia podatku.
 • DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI, DEKLARACJE VAT. Treści faktury VAT, terminy wystawiania faktur, faktury zaliczkowe, kasy fiskalne, deklaracje podatkowe VAT, terminy składania.

 

Cel szkolenia internetowego – Podatek VAT od podstaw


Celem szkolenia jest wyjaśnienie podstawowych mechanizmów jakimi rządzi się ustawa o podatku od towarów i usług – głównie z uwzględnieniem praktycznej strony stosowania jej przepisów, w tym poprawnego sposobu opodatkowania podatkiem VAT oraz dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

 

Zakres warsztatów z podatku VAT


Podczas szkolenia wskazane zostaną podstawowe zagadnienia, które pozwolą słuchaczom na zaznajomienie się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi podatku VAT. Zaprezentowane zostaną również wzory poprawnego sporządzenia ewidencji oraz deklaracji podatku VAT.

 

Grupa docelowa, adresaci szkolenia


Szkolenie skierowane jest do osób, które zaczynają swoją pracę z podatkiem VAT, które z podatkiem tym nie miały do czynienia lub miały niewielki kontakt. Wykład adresowany jest zarówno do osób początkujących jak i księgowych, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług. W szkoleniu mogą uczestniczyć pracownicy działów finansowo-księgowych, osoby odpowiedzialne za dokonywanie rozliczeń podatkowych,  właściciele i personel biur rachunkowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką podatku VAT.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW Z PODATKU VAT


 

I. VAT – Wstęp do podatku od towarów i usług 

 1. Jak działa podatek VAT
 2. Harmonizacja podatku VAT w obszarze UE
 3. Podstawy prawne podatku VAT w przepisach unijny i polskich
 4. Zasady podatku VAT

 

II. Zakres podmiotowy podatku VAT 

 1. Kto jest podatnikiem podatku VAT
 2. Czym jest działalność gospodarcza na gruncie VAT
 3. Co nie jest działalnością gospodarczą
 4. Podatnicy VAT czynni i podatnicy VAT UE
 5. Mali podatnicy
 6. Działalność nierejestrowana a VAT
 7. Pozostałe podmioty podlegające przepisom VAT
 8. Obowiązki rejestracyjne podatników

 

III. Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT

 1. Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju
 2. Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
 3. Eksport i import towarów
 4. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 6. Czynności niepodlegające VAT

 

IV. Odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju

 1. Definicja towarów w rozumieniu podatku VAT
 2. Definicja dostawy na gruncie podatku VAT
 3. Dostawa towarów partiami
 4. Definicja świadczenia usług
 5. Refakturowanie usług
 6. Zaliczka, zadatek, przedpłata

 

V. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług

 1. Pojęcie odpłatności
 2. Nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu
 3. Prezenty
 4. Próbki
 5. Poczęstunek, imprezy integracyjne i inne

 

VI. Gdzie jest opodatkowana transakcja

 1. Miejsce opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów
 2. Miejsce opodatkowania podatkiem VAT usług
 3. Miejsce opodatkowania nabywanych towarów i usług

 

 VII. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) 

 1. Kiedy występuje WNT
 2. Nietransakcyjne przemieszczenie towarów
 3. Moment powstania obowiązku podatkowego
 4. Rozliczenie WNT w Polsce

 

VIII. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) 

 1. Kiedy występuje WDT
 2. Nietransakcyjne przemieszczenie towarów
 3. Moment powstania obowiązku podatkowego
 4. Wymogi dla zastosowania stawki 0%

 

 IX. VAT – Pozostałe transakcje zagraniczne 

 1. Eksport towarów w przypadku podatku VAT
 2. Stosowanie stawki 0% podatku VAT dla eksportu towarów
 3. Import towarów w rozumieniu przepisów VAT
 4. Rozliczanie podatku VAT przy imporcie towarów
 5. Procedura uproszczona w imporcie towarów
 6. VAT – Eksport usług
 7. VAT – Import usług
 8. Magazyn typu call-off stock

 

X. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT 

 1. Co obejmuje podstawa opodatkowania podatkiem VAT
 2. Co nie wlicza się do podstawy opodatkowania podatkiem VAT
 3. Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych czynności opodatkowanych
 4. Weryfikacja podstawy opodatkowania przez organy podatkowe
 5. Korekta podstawy opodatkowania in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy
 6. Korekta podstawy opodatkowania in plus po stronie sprzedawcy i nabywcy
 7. Stawki podatku VAT
 8. Czynności zwolnione z podatku VAT
 9. Przeliczanie należności w walucie obcej
 10. Wiążąca Informacja Stawkowa

 

XI. Obowiązek podatkowy w podatku VAT

 1. Czym jest obowiązek podatkowy w zakresie VAT
 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy – zasady ogólne
 3. Zasady szczególne powstania obowiązku podatkowego
 4. Trudne przykłady: roboty budowlane, licencje, programy komputerowe, usługi zakwaterowania, inne
 5. Wpływ warunków handlowych na obowiązek podatkowy

 

XII. Odliczanie podatku naliczonego

 1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego
 2. Ustalenie podatku naliczonego
 3. Kiedy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego
 4. Zakupy nie dające prawa do odliczenia
 5. Odliczanie wydatków związanych z samochodami
 6. Odliczenie metodą proporcji w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza
 7. Odliczanie metodą prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje
 8. Korekta podatku naliczonego z uwagi na zmianę przeznaczenia rzeczy

 

XIII. Faktury 

 1. Kiedy należy wystawić fakturę
 2. Jakie elementy powinna zawierać faktura
 3. Faktura uproszczona
 4. Faktura w formie paragonu
 5. Faktura elektroniczna
 6. Faktura ustrukturyzowana (e-faktura)
 7. Faktura do paragonu
 8. Faktura zaliczkowa
 9. Faktura zbiorcza
 10. Faktura korygująca
 11. Faktura pro forma
 12. Duplikat faktury
 13. Nota korygująca
 14. Nota księgowa
 15. Faktura/dokument wewnętrzny

 

XIV. Ewidencje i deklaracje VAT 

 1. Ewidencja sprzedaży
 2. Deklaracja VAT
 3. JPK – Jednolity Plik Kontrolny

 

XV. Kasy rejestrujące (fiskalne) 

 1. Obowiązek stosowania kas rejestrujących
 2. Rodzaje kas rejestrujących (fiskalnych)
 3. Zwolnienie z obowiązku posiadania kas rejestrujących

 

XVI. Biała lista podatników VAT 

 1. Obowiązek zapłaty na rachunek z białej listy
 2. Rachunki nie podlegające publikacji na białej liście
 3. Konsekwencje pominięcia obowiązku zapłaty na rachunek z białej listy
 4. Zgłoszenie rachunku nieujawnionego

 

XVII. Mechanizm podzielonej płatności 

 1. Na czym polega i jak działa mechanizm podzielonej płatności
 2. Obowiązek zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności
 3. Dobrowolne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności
 4. Oznaczanie faktur

 

XVIII. Należyta staranność w VAT

 1. Weryfikacja kontrahenta
 2. Weryfikacja transakcji
 3. Dobra wiara

 

Wykładowca – ekspert podatkowy Paweł Terpiłowski


Paweł Terpiłowski – Ekspert podatkowy, wykładowca, radca prawny

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   PAWEŁ TERPIŁOWSKI

 

Szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT.

Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy, specjalizujący się w umowach sprzedaży i podatku VAT.

Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach.

 

Zachęcamy uczestników zajęć do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości. Warto skorzystać z szerokiej wiedzy Pawła Terpiłowskiego dotyczącej podatku VAT.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące podatku VAT?


 • Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo
 • Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Pawła Terpiłowskiego
 • Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie
 • Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Aktualny stan prawny


Całość problematyki zostanie zaprezentowana z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzanych w przepisach ustawy o podatku VAT.

 

Szkolenie – Podatek VAT od podstaw – 2 dni


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 1. Jak działa podatek VAT
 2. Harmonizacja podatku VAT w obszarze UE
 3. Podstawy prawne podatku VAT w przepisach unijny i polskich
 4. Zasady podatku VAT

 

 1. Kto jest podatnikiem podatku VAT
 2. Czym jest działalność gospodarcza na gruncie VAT
 3. Co nie jest działalnością gospodarczą
 4. Podatnicy VAT czynni i podatnicy VAT UE
 5. Mali podatnicy
 6. Działalność nierejestrowana a VAT
 7. Pozostałe podmioty podlegające przepisom VAT
 8. Obowiązki rejestracyjne podatników

 

 1. Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju
 2. Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
 3. Eksport i import towarów
 4. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 6. Czynności niepodlegające VAT

 

 1. Definicja towarów w rozumieniu podatku VAT
 2. Definicja dostawy na gruncie podatku VAT
 3. Dostawa towarów partiami
 4. Definicja świadczenia usług
 5. Refakturowanie usług
 6. Zaliczka, zadatek, przedpłata

 

 1. Pojęcie odpłatności
 2. Nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu
 3. Prezenty
 4. Próbki
 5. Poczęstunek, imprezy integracyjne i inne

 

 1. Miejsce opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów
 2. Miejsce opodatkowania podatkiem VAT usług
 3. Miejsce opodatkowania nabywanych towarów i usług

 

 1. Kiedy występuje WNT
 2. Nietransakcyjne przemieszczenie towarów
 3. Moment powstania obowiązku podatkowego
 4. Rozliczenie WNT w Polsce

 

 1. Kiedy występuje WDT
 2. Nietransakcyjne przemieszczenie towarów
 3. Moment powstania obowiązku podatkowego
 4. Wymogi dla zastosowania stawki 0%

 

 1. Eksport towarów w przypadku podatku VAT
 2. Stosowanie stawki 0% podatku VAT dla eksportu towarów
 3. Import towarów w rozumieniu przepisów VAT
 4. Rozliczanie podatku VAT przy imporcie towarów
 5. Procedura uproszczona w imporcie towarów
 6. VAT – Eksport usług
 7. VAT – Import usług
 8. Magazyn typu call-off stock

 

 1. Co obejmuje podstawa opodatkowania podatkiem VAT
 2. Co nie wlicza się do podstawy opodatkowania podatkiem VAT
 3. Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych czynności opodatkowanych
 4. Weryfikacja podstawy opodatkowania przez organy podatkowe
 5. Korekta podstawy opodatkowania in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy
 6. Korekta podstawy opodatkowania in plus po stronie sprzedawcy i nabywcy
 7. Stawki podatku VAT
 8. Czynności zwolnione z podatku VAT
 9. Przeliczanie należności w walucie obcej
 10. Wiążąca Informacja Stawkowa

 

 1. Czym jest obowiązek podatkowy w zakresie VAT
 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy – zasady ogólne
 3. Zasady szczególne powstania obowiązku podatkowego
 4. Trudne przykłady: roboty budowlane, licencje, programy komputerowe, usługi zakwaterowania, inne
 5. Wpływ warunków handlowych na obowiązek podatkowy

 

 1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego
 2. Ustalenie podatku naliczonego
 3. Kiedy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego
 4. Zakupy nie dające prawa do odliczenia
 5. Odliczanie wydatków związanych z samochodami
 6. Odliczenie metodą proporcji w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza
 7. Odliczanie metodą prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje
 8. Korekta podatku naliczonego z uwagi na zmianę przeznaczenia rzeczy

 

 1. Kiedy należy wystawić fakturę
 2. Jakie elementy powinna zawierać faktura
 3. Faktura uproszczona
 4. Faktura w formie paragonu
 5. Faktura elektroniczna
 6. Faktura ustrukturyzowana (e-faktura)
 7. Faktura do paragonu
 8. Faktura zaliczkowa
 9. Faktura zbiorcza
 10. Faktura korygująca
 11. Faktura pro forma
 12. Duplikat faktury
 13. Nota korygująca
 14. Nota księgowa
 15. Faktura/dokument wewnętrzny

 

 1. Ewidencja sprzedaży
 2. Deklaracja VAT
 3. JPK – Jednolity Plik Kontrolny

 

 1. Obowiązek stosowania kas rejestrujących
 2. Rodzaje kas rejestrujących (fiskalnych)
 3. Zwolnienie z obowiązku posiadania kas rejestrujących

 

 1. Obowiązek zapłaty na rachunek z białej listy
 2. Rachunki nie podlegające publikacji na białej liście
 3. Konsekwencje pominięcia obowiązku zapłaty na rachunek z białej listy
 4. Zgłoszenie rachunku nieujawnionego

 

 1. Na czym polega i jak działa mechanizm podzielonej płatności
 2. Obowiązek zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności
 3. Dobrowolne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności
 4. Oznaczanie faktur

 

 1. Weryfikacja kontrahenta
 2. Weryfikacja transakcji
 3. Dobra wiara

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Paweł Terpiłowski

Paweł Terpiłowski – Radca prawny, ekspert podatkowy, wykładowca, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy.

 

Paweł Terpiłowski – Ekspert podatkowy, wykładowca, radca prawny


Paweł Terpiłowski – Ekspert podatkowy, wykładowca, radca prawny

Paweł Terpiłowski

Szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT. Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy, specjalizujący się w umowach sprzedaży i podatku VAT.

Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach.

Współautor m.in. publikacji „VAT w branży TSL”, „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021”, autor wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Forbes, Infor, Puls Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP 3.

PODATEK VAT OD PODSTAW


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe

mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury

Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT

Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie/certyfikat o ukończenia szkolenia.

Organizacja szkolenia – VAT od podstaw


 • 10:00 – Rozpoczęcie szkolenia (każdego dnia).
 • 16:00 – Planowane zakończenie zajęć (każdego dnia).

 

Warsztatowa forma szkolenia. Zajęcia szkoleniu związanym z podatkiem VAT prowadzone są w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady. Spotkanie prowadzone jest metodą warsztatową i zostało wzbogacone licznymi przykładami praktycznymi. Integralną częścią szkolenia jest analiza prawno-podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki. Prowadzący szkolenie postara się wyczerpująco udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania uczestników związane z podatkiem VAT.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie). Każdy uczestnik szkolenia „Podatek VAT od podstaw” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Organizacja szkolenia. Pierwszego i drugiego dnia zajęć dotyczących podatku VAT rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie szkolenia.

 

Wewnętrzne / zamknięte szkolenia. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia omawiającego kompleksowo i od podstaw zagadnienia dotyczące podatku od towarów i usług (VAT), to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ


Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88

Mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
880 zł 780 zł *

* - promocja obowiązuje do 23-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
880 zł 780 zł *

* - promocja obowiązuje do 09-12-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 27-09-2022 do 28-09-2022

Wtorek i środa, zajęcia w godz. 10:00-16:00

Szkolenie online na żywo

27-28.09.2022 | Warsztaty online

Termin: 13-12-2022 do 14-12-2022

Wtorek i środa, zajęcia w godz. 10:00-16:00

Szkolenie online na żywo

13-14.12.2022 | Warsztaty online

Skip to content