Specjalista do spraw majątku trwałego, szkolenie 3-dniowe

Specjalista ds. majątku trwałego – Środki trwałe i WNiP  kompleksowo w aspekcie bilansowym i podatkowym (3 dni)


 • Szkolenie dla zainteresowanych tematyką zarządzania majątkiem trwałym na gruncie prawa bilansowego i podatkowego (ewidencja, amortyzacja i inwentaryzacja)
 • Zostań specjalistą do spraw środków trwałych (majątku trwałego) w jednostce
 • Poznaj zagadnienia związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi (WNiP)

Szkolenie - Specjalista ds majątku trwałego

Wszystko o majątku trwałym w aspekcie księgowym i podatkowym (3 dni)


 • Poznasz zasady wyceny i ewidencji środków trwałych zgodne z KSR
 • Nabędziesz umiejętność amortyzowania i umarzania majątku trwałego
 • Zapoznasz się ze sposobami i terminami przeprowadzania inwentaryzacji
 • Nauczysz się, jak rozliczać koszty ulepszenia czy remontu środka trwałego
 • Sprawdzisz, jak postępować z inwestycjami  i rozliczeniami  międzyokresowymi

Gospodarowanie środkami trwałymi – Praktyczne przygotowanie do pracy


Szkolenie porusza wszystkie kluczowe problemy spotykane w praktyce gospodarowania środkami trwałymi. Podczas szkolenia dla przyszłych  specjalistów ds. majątku trwałego poznasz w praktyce:

 • definicje i zasady klasyfikacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • zasady zaliczania składników majątku do środków trwałych zgodnie z prawem podatkowym i zasadami księgowymi,
 • sposoby wyceny majątku trwałego (wartość początkowa i wartość bilansowa środka trwałego),
 • zagadnienia dotyczące amortyzacji (wykaz stawek amortyzacyjnych), ujmowania wydatków ponoszonych na remonty, ulepszenia i konserwacje,
 • kwestie dokonywania odpisów amortyzacyjnych niebędących kosztami uzyskania przychodów,
 • ewidencję środków trwałych w budowie (inwestycje),
 • umorzenia środków trwałych oraz procedury inwentaryzacji składników majątku.

Majątek trwały w prawie bilansowym i aspekty podatkowe – teoria i praktyka


Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy zarówno w aspekcie rachunkowości finansowej jak i aspekcie podatkowym związane z zarządzaniem majątkiem trwałym (teoria i praktyka).

Rozpoczynasz przygodę ze środkami trwałymi


Od podstaw i kompleksowo poznasz zasady nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych należności czy inwestycji i rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Ramowy program szkolenia dla specjalistów ds. majątku trwałego


Majątek trwały w aspekcie księgowym i podatkowym. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe należności, inwestycje i rozliczenia międzyokresowe kosztów. Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program

 1. Ewidencja majątku trwałego z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego (8 godzin).
 2. Amortyzacja środków trwałych (8 godzin).
 3. Inwentaryzacja majątku trwałego (2 godziny).
 4. Przykłady kompleksowej ewidencji środka trwałego od zakupu do likwidacji  (6 godzin).

Adresaci szkolenia – Środki trwałe od podstaw


Szkolenie „Akademia specjalistów do spraw środków trwałych w firmie, przedsiębiorstwie, urzędzie, instytucji” przeznaczone jest dla osób, które:

 • chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym (służby administracyjne i techniczno-inżynieryjne),
 • pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę,
 • pracują na stanowisku księgowego, samodzielnego lub głównego księgowego.

Kogo zapraszamy na zajęcia o środkach trwałych?


Zajęcia omawiającym wszystkie aspekty praktycznego gospodarowania środkami trwałymi adresowane są do:

 • pracowników działów finansowych i działów księgowości,
 • właścicieli i personelu biur rachunkowych,
 • pracowników związanych z gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem,
 • analityków i kontrolerów finansowych.

Jak wyglądają zajęcia na kursie o majątku trwałym?


Warto wiedzieć, że nasz kurs przygotowujący do roli specjalisty ds. majątku trwałego to:

 • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika
 • możliwość odrobienia opuszczonych zajęć

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji?


1280 zł980 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 6/7/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na kurs
Termin
11 czerwca 2024 - 13 czerwca 2024
Wtorek, środa i czwartek, w godz. 9:00-16:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Andrzej Kępa
Uczymy tego, na czym się znamy.