Majątek i środki trwałe

Majątek i środki trwałe - Szkolenia i kursy Polbi. Zajęcia online i stacjonarne. Majątek trwały, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawnych (WNiP) od podstaw i dla zaawansowanych.

Prowadzimy szkolenia i kursy dla specjalistów do spraw majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), standardów rachunkowości (KSR i MSR) oraz warsztaty dla osób odpowiedzialnych za ewidencję, wycenę, inwentaryzację, amortyzację i umarzanie składników majątkowych. Środek trwały od zakupu lub wytworzenia aż po jego likwidację.  Wprowadzenie do ewidencji, użytkowanie i koszty eksploatacji,  remonty oraz ulepszenia środków trwałych, rozchody, oddanie w najem lub dzierżawę, obce środki trwałe. Ochrona środków trwałych, inwentaryzacja i odpowiedzialność za powierzone mienie.

Majątek trwały na gruncie prawa bilansowego i podatkowego. Podczas zajęć dotyczące środków trwałych omawiamy ewidencję i zarządzanie majątkiem trwałym na gruncie prawa bilansowego i podatkowego. Poznasz kompleksowo zasady wyceny, ulepszenia i remont środka trwałego, amortyzacji i umarzania majątku trwałego, problematykę środków trwałych w budowie i postępowania w przypadku inwestycji i rozliczeń międzyokresowych dotyczących składników majątkowych.

Środki trwałe - Klasyfikacja, wycena i amortyzacja, ewidencja bilansowa i pozabilansowa środków trwałych. W każdej firmie, przedsiębiorstwie, urzędzie, jednostce czy instytucji można znaleźć sprzęt, wyposażenie, maszyny lub urządzenia, które wykorzystuje się w trakcie prowadzonych działań lub w procesach produkcyjnych. I właśnie o tych przedmiotach można często powiedzieć – mamy środki trwałe. Trwały majątek jednostki podlega ewidencji i ochronie a korzystanie z niego znajduje swój kosztowy ślad w rachunkowości podmiotu. Prawo podatkowe, ustawa o rachunkowości i przepisy z zakresu finansów publicznych obligują do wykazywania w księgowości tzw. środków trwałych. Podczas szkoleń oswajamy uczestników zajęć z zakresu czynności i zadań dotyczących gospodarowania majątkiem trwałym, z procedurami uznawania składników majątku za środki trwałe i ich klasyfikacji, wyceny, amortyzacji oraz umarzani. Spory nacisk kładziemy na przekazywanie praktycznej wiedzy o wykazywaniu środków trwałych w  prowadzonych ewidencjach dla celów  bilansowych oraz umiejętność właściwego ujmowania środków trwałych w ewidencji pozabilansowej.

Inwentaryzacja tradycyjna czy inwentaryzacja ciągłą – co w praktyce możne wybrać? A może tak nie zajmować się inwentaryzacją środków trwałych przez jakiś czas? Może da się zapomnieć o spisach z natury na dłużej? Czy rozwiązaniem może być szczególna forma inwentaryzacji czyli inwentaryzacja ciągła? Poznaj plusy i minusy przy prowadzeniu inwentaryzacji metodą ciągłą oraz zakres składników majątku, który może podlegać inwentaryzacji ciągłej. Ale na samym początku sprawdź, czy twoja jednostka możesz skorzystać z dobrodziejstwa inwentaryzacji prowadzonej w formie ciągłej i dowiedz się, kto może prowadzić inwentaryzację w sposób ciągły?

Środek trwały w budowie – wydatki już są ale czy środek trwały już istnieje? Spotkałeś się z sytuacją, gdy księgowy mówi, że nie można od razu wprowadzić środka trwałego do ewidencji? Czy wiesz co to oznacza, że musi być spełniony warunek kompletności i zdatności do użytku środka trwałego? Czym się kierować kwalifikując wydatek do kosztów budowy środka trwałego i jak to wpływa na finanse firmy? Polecamy udział w szkolenia pozwalające poznać zasady klasyfikacji kosztów wytworzenia środków trwałych i ustalenia wartość początkowej wybudowanego składnika majątku trwałego. To specjalna oferta dla wszystkich mających do czynienia z zaliczaniem do aktywów trwałych podmiotu środków trwałych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Środki trwałe – szkolenia dla służb technicznych i działów administracyjno-organizacyjnych. Jeżeli nie jesteś księgowym i nie pracujesz w dziale ewidencji środków trwałych a musisz coś wiedzieć o majątku trwałym prezentowanym w rachunkowości firmy to właśnie takie szkolenie jest najlepsze dla Ciebie. Zajęcia to kompendium wiedzy o aspektach prawnych, technicznych i podatkowo-finansowych oraz klasyfikacji i dokumentowaniu gospodarowania środkami trwałymi. Dowiesz się o najważniejszych definicjach i pojęciach z zakresu środków trwałych, omówimy co definiuje środki trwałe (wartość, kompletność, zdatność do użytkowania, przewidywany okres użytkowania, przeznaczenie na potrzeby działalności gospodarczej),  nauczymy jak poprawnie stosować klasyfikację środków trwałych, wyjaśnimy kiedy środek trwały w budowie może być oddany do użytkowania, wskażemy jak odróżniać remonty od ulepszeń czy modernizacji środka trwałego oraz wyjaśnimy, czym różni się likwidacja księgowa od likwidacji fizycznej środków trwałych. Jesteśmy przekonani, że to całkiem dużo i w zupełności wystarczy by powiedzieć – nie jestem księgowym ale rozumiem i wiem, co to są środki trwałe.

Majątek trwały w praktyce gospodarowania środkami trwałymi w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych. Specyfika środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostek budżetowych znajduje swoje odzwierciedlenie w zakresie szkolenia. Tematyka kurs dostosowana jest do  zagadnień związanych z zarządzaniem majątkiem trwałym jednostek budżetowych prezentując definicje i zasady klasyfikacji majątku trwałego, sposoby wyceny środków trwałych (ustalanie wartości początkowej, wykazywanie wartości bilansowej), metody amortyzacji składników majątkowych, procedury postępowania w przypadku środków trwałych w budowie, ujmowanie w księgach podatkowych kosztów remontów, ulepszeń lub konserwacji składników majątkowych oraz procedury inwentaryzacji środków trwałych.

Kogo z zapraszamy na nasze szkolenia i kursy o środkach trwałych. Wśród osób, które z przyjemnością zobaczylibyśmy na spotkaniach poświęconych zagadnieniom majątku trwałego pragniemy wymienić:
  • osoby zarządzające środkami trwałymi oraz osoby pracujące na stanowiskach związanych z ewidencją majątku obrotowego i trwałego,
  • osoby pragnące poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę związaną z zasadami prawidłowej inwentaryzacji środków trwałych,
  • osoby rozpoczynające swoją przygodę z zagadnieniami ewidencji i amortyzacji środków trwałych,
  • księgowych, w tym samodzielnych i głównych księgowych dla których mamy przygotowane zaawansowane specjalistyczne szkolenia dla praktyków.

Zapisz się już teraz na wybrane szkolenie z kategorii - Środki trwałe

Czekamy na Twoje zgłoszenie - Zespół Polbi