Polbi

Podatek akcyzowy 2023

Podatek akcyzowy 2023 – Praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w akcyzie

Szkolenie - Podatek akcyzowy

 

Nowości w podatku akcyzowym okiem praktyka


➤ Poznasz zasady i reguły stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym

➤ Przedstawiamy najnowsze zmiany przepisów o akcyzie i ich konsekwencje

➤ Dokonamy przeglądu najnowszych regulacje dotyczące wyrobów energetycznych

➤ Omówimy projekt wprowadzenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych – CEWA

➤ Wskażemy najnowsze orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych

 

Główne punkty szkolenia o podatku akcyzowym


PODATEK AKCYZOWY 2023

 • Informacje wstępne o podatku akcyzowym. Regulacje ustawy o podatku akcyzowym i pozostałe źródła prawa, najważniejsze pojęcia i instytucje, zasady rejestracji podatników akcyzy w CRPA.
 • Kluczowe zmiany akcyzowe w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji akcyzowych, zmiany dotyczące deklaracji podatkowych, e-SAD w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
 • Nowości dotyczące produkcji energii odnawialnej. Nowe regulacje prawne, zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.
 • Rejestracja w CRPA. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, termin na dokonanie rejestracji, aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA.
 • Nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych. Nowe regulacje w 2023 roku, zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego, składanie zabezpieczenia akcyzowego, rejestracja jako uprawniony odbiorca / wysyłający, dokument e-SAD, raport odbioru.
 • CEWA – Scentralizowana ewidencja akcyzowa. Scentralizowanej ewidencja akcyzowa czyli tak zwany JPK akcyzowy, termin wejścia w życia CEWA. omówienie wymogów i obowiązków związanych z koniecznością stosowania CEWA.
 • Skład podatkowy. Zagadnienia dotyczące prowadzenia składu podatkowego, zasady funkcjonowania, ewidencja, sukcesja zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
 • Procedura zawieszenia poboru akcyzy. Zagadnienia dotyczące reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, podmiot wysyłający / odbierający, niezbędne dokumenty, Krajowy system teleinformatyczny (System EMCS), dokument elektroniczny e-AD, stosowanie e-DD.
 • Pośredniczący podmiot gazowy. Warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego, zasady weryfikacji nabywców gazu, sposób prowadzenia ewidencji, terminy i reguły rozliczania akcyzy.
 • Zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych. Zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych, zużywanie gazu do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych, przez gospodarstwa domowe, do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
 • Energia elektryczna a akcyza. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej, sprzedaż na rzecz nabywców końcowych, moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.
 • Ewidencja energii elektrycznej. Prowadzenie ewidencji, wypełnianie poszczególnych rubryk ewidencji, szacowanie ilości energii, sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej, ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.
 • Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej. Energia odnawialna, energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej, energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.
 • Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej. Wypełnianie i składanie deklaracji podatkowej, moment zapłaty akcyzy, rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej, stawka akcyzy dla energii elektrycznej.
 • Stawki podatku akcyzowego wyrobów energetycznych. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych, paliwa silnikowe i paliwa opałowe, lekkiego oleju opałowego, stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje i dla biopaliw, akcyza na gaz ziemny.
 • Akcyza dla wyrobów o kodzie CN 3403. Objęcie pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403, stawka akcyzy dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403, zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.
 • Zerowa akcyza dla wyrobów energetycznych. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy, zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy, obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych, rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy.
 • Korzystanie ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych, zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie, sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy, dokumenty dostawy czy e-DD?
 • Olej opałowy a stawka akcyzy. Reguły sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy, wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi.
 • Pakiet paliwowy. Terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw, reguły dokonywania transakcji, zmiany w przepisach, przegląd najnowszego orzecznictwa.

Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program.

 

Zajęcia o podatku akcyzowym poprowadzi Piotr Paszek


Piotr Paszek – Doradca i ekspert podatkowy oraz wykładowca z zakresu prawa podatkowego specjalizujący się w tematyce podatku akcyzowego i podatku VAT. Partner Taxeo Komorniczak i Wspólnicy Sp.k.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie?


Jesteśmy przekonani, że w  szkoleniu o praktycznych aspektach dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego powinni wziąć udział dyrektorzy finansowi, księgowi i głowni księgowi, specjaliści w zakresie akcyzy, pracownicy działów handlu i logistyki, osoby zawodowo związane z prowadzeniem spraw dotyczących akcyzy.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – Akcyza 2023, podatek akcyzowy w praktyce


 • Tematyka – Podatek akcyzowy 2023
 • Kurs dla osób odpowiedzialnych za sprawy związane z akcyzą
 • Szkolenie dla osób posiadających wiedzę w zakresie podatku akcyzowego
 • Wykładowca – Piotr Paszek, doradca podatkowy
 • Czas trwania – około 5 godzin i 30 minut z przerwami, zajęcia online na żywo
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.