CIT, PIT i VAT po zmianach – Przegląd podatkowy 2023

Szkolenie online – Podatki CIT, PIT i VAT

Zapraszamy na przegląd podatkowy, zmiany, nowości, praktyczne rozwiązania bieżących problemów w podatkach CIT, PIT i VAT

 

Szkolenie - Podatek CIT i VAT, zmiany 2023

CIT i PIT oraz VAT – Warsztaty podatkowe, przykłady i wyliczenia


W trakcie zajęć wskazane zostaną najnowsze zmiany podatkowe w CIT, PIT i VAT z uwzględnieniem praktycznych ich aspektów oraz uzupełnione analizą liczbową i symulacją wyliczeń podatkowych przeprowadzonych na konkretnych przykładach.

Główne punkt agendy szkolenia – Przegląd podatkowy: CIT, PIT i VAT


Podatek VAT, zmiany wynikające z SLIM VAT 3, podniesienie progu dla małego podatnika, kursy walut stosowane przy korektach in plus oraz in minus, zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia przy WNT, zmiany w zwolnieniach z podatku VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych, brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej, braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym, możliwość przelewów pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

Zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% za błędy oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe, podniesienie z 500 do 10 tys. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %), możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.

Kto może utworzyć grupę VAT, w jakich przypadkach korzystne jest utworzenie grupy, co powinna zawierać umowa, jak rozliczane są transakcje wewnątrz grupy VAT i z podmiotami spoza grupy, jak fakturować czynności, zasady składania JPK_VAT i prowadzenia rejestru sprzedaży i nabycia, VAT-R i VAT – Z przy grupie VAT, utrata statusu grupy VAT, odpowiedzialność za zobowiązania grupy VAT.

Podatek CIT 2023, doprecyzowanie istoty kosztów finansowania dłużnego, uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy, odroczenia oraz zmiany w zakresie podatku minimalnego, zmiany w zakresie przerzucania dochodów i w cenach transferowych (mniej problematyczne transakcje rajowe), Polska Spółka Holdingowa – korzystanie z preferencji podatkowej.

Stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę – zmiany w PIT-2, zasady korzystania z kwoty wolnej od podatku PIT, dzielenie kwoty zmniejszającej zaliczkę, terminy dla osoby zatrudnionej na składanie nowego oświadczenia PIT-2, nowa formy składania PIT-2, nowy wzór PIT-2 (omówienie zasad wypełniania), stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę na liście płac – przykłady.

Składanie wniosków i oświadczeń podatkowych w zakładach pracy i organach rentowych , rodzaje wniosków i oświadczeń, formy składania w 2023 roku, termin obowiązywania a obowiązek aktualizacji lub wycofania wniosku lub oświadczenia, zwolnienie płatnika z odpowiedzialności za naliczenia zaliczek na podstawie błędnie złożonych oświadczeń przez podatnika.

Niepobieranie zaliczki na podatek z wynagrodzenia podatnika, warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia, zwolnienie z pobierania zaliczki a stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę (na podstawie złożonego PIT-2).

 Nowy PIT-11 – zasady wypełniania, wykazywanie zasiłków macierzyńskich w PIT-11, wykazywanie przychodów ze stosunku pracy objętych tzw. ulgą dla klasy średniej, przychody korzystające ze zwolnienia w ramach tzw. ulg PIT „0” – m.in. ulga dla seniora, ulga 4+ i ulga dla młodych, składki członkowskie do związków zawodowych w PIT-11.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program.

Diagnoza zagrożeń podatkowych i wątpliwości interpretacyjnych


Podczas warsztatów poświęconych podatkowi dochodowemu osób fizycznych i prawnych raz podatkowi od towarów i usług omówione zostaną zdiagnozowane już problemy, które mogą powstawać w praktyce prowadzenia rozliczeń podatkowych CIT, PIT i VAT po zmianach wprowadzanych w już 2022 roku oraz tych obowiązujących od 2023 roku.

Adresaci szkolenia o zmianach w podatkach dochodowych i VAT


Do udziału w szkoleniu z dotyczącym podatków CIT, PIT i VAT zapraszamy wszystkich przedstawicieli firm i przedsiębiorstw, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (PDOP), mają do czynienia z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz dokonują ewidencji podatku od towarów i usług (PTU).

Kogo zapraszamy na szkolenie?


Udział w warsztatach podatkowych rekomendujemy księgowym, pracownikom działów finansowych, osobom odpowiedzialnym za dokonywanie rozliczeń podatkowych CIT, PIT i VAT, analitykom finansowych oraz osoby wypracowującym strategie minimalizacji obciążeń podatkowych oraz pracownikom biur rachunkowych.

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

➤ Szkolenia i kursy o podobnej tematyce znajdziesz w kategorii: Podatki – CIT, PIT, VAT

Szkolenie – Przegląd podatkowy: CIT, PIT i VAT


➤ Podatki CIT, PIT i VAT po zmianach – Przegląd podatkowy

➤ Kurs dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe (CIT, PIT, VAT)

➤ Wykładowca: Doświadczona trenerka i ekspert podatkowy – Mirela Chomont-Wolak

➤ Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online

➤ Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.