Polbi

Podatki CIT i VAT 2022

Podatki CIT i VAT 2022. Co istotnego zmienia się w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku od towarów i usług?

 

Szkolenie - Podatek CIT i VAT, zmiany NPŁ.


Warsztaty prowadzi doradca podatkowy i praktyk – Patrycja Kubiesa

 

Warsztaty podatkowe, przykłady i wyliczenia. W trakcie zajęć wskazane zostaną najnowsze zmiany podatkowe w CIT i VAT z uwzględnieniem praktycznych ich aspektów oraz uzupełnione analizą liczbową i symulacją wyliczeń podatkowych przeprowadzonych na konkretnych przykładach.

 

Diagnoza zagrożeń i wątpliwości interpretacyjnych. Podczas warsztatów poświęconych podatkowi dochodowemu osób prawnych i podatkowi od towarów i usług omówione zostaną także zdiagnozowane już problemy, które mogą powstawać w praktyce prowadzenia rozliczeń podatkowych CIT i VAT po zmianach wprowadzanych w 2022 roku.

 

Program szkolenia


PODATKI CIT I VAT 2022

 

CIT – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (PDOP)

 

I. Finansowanie dłużne

Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego, czyli kwota wolna i nadwyżka EBITDA.

 

II. Koszty zakupu usług niematerialnych

Zmiana w zakresie kosztów zakupu usług niematerialnych, czyli usunięcie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP).

 

III. Minimalny podatek

 1. Podstawa opodatkowania podatkiem CIT.
 2. Czego się nie uwzględnia w kalkulacji.
 3. Wyłączenia z obowiązku minimalnego.
 4. Rozliczenie podatku minimalnego.

 

IV. Ukryta dywidenda

Ukryta dywidenda, czyli czy jest czym się martwić.

 

V. Ulga na prototyp

Ulga podatkowa na prototyp, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

VI. Ulga na zwiększenie przychodów

Ulga podatkowa na zwiększenie przychodów, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

VII. Ulga na robotyzację

Ulga podatkowa na robotyzację, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne

 

VIII. Ulga sponsoringowa

Ulga podatkowa na sponsoring, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

IX. Ulga na IPO

Ulga podatkowa na IPO, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

X. Ulga konsolidacyjna

Podatkowa ulga konsolidacyjna, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

XI. Polska Spółka Holdingowa

 1. Definicja PSH (Polska Spółka Holdingowa).
 2. Definicja spółek zależnych.
 3. Zwolnienie dywidendowe.
 4. Zwolnienie przychodu ze zbycia spółek zależnych.

 

XII. Zmiany w podatku u źródła (WHT)

 1. Katalog kosztów podlegających podatkowi u źródła – WHT.
 2. Wypłaty dywidend, odsetek, należności licencyjnych po nowemu.
 3. Certyfikat rezydencji.
 4. Wypłaty do zakładów.
 5. Nowych obowiązek zawiadomień.

 

XIII. Podatkowa grupa kapitałowa

Podatkowa grupa kapitałowa po zmianach.

 

XIV. Porozumienie inwestycyjne

 1. Przesłanki porozumienia.
 2. Katalog podmiotów.
 3. Omówienie procesu składania wniosku.
 4. Koszty związane z porozumieniem.

 

XV. Estoński CIT po zmianach

 1. Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z rozwiązań E-CIT.
 2. Rezygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie.
 3. Rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego.
 4. Uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania.
 5. Obniżenie stawek podatku określonych w art. 28o ust. 1 i uchyleniu w art. 28o ust. 2 ustawy CIT, który przewidywał możliwość obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych wskutek ponoszenia konkretnej wielkości nakładów inwestycyjnych.

 

XVI. Zmiany w cenach transferowych

 1. Zmiany terminów sporządzania dokumentacji, składania Informacji o cenach transferowych.
 2. Zmiany w katalogu wyłączeń z obowiązku sporządzania dokumentacji.
 3. Podpis na Informacji o cenach transferowych.
 4. Korekty w cenach transferowych.
 5. Ceny transferowe – dodatkowe obowiązki dokumentacyjne.

 

XVII. Składki zdrowotne u podatników CIT, zbiegi.

 

VAT – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (PTU)


 

I. Podatek VAT 2022

Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.

 

II. Grupa VAT

 1. Definicja grupy VAT.
 2. Struktura.
 3. Rola przedstawiciela.
 4. Proporcja w grupie VAT.
 5. Rozliczenia w grupie VAT.
 6. Wystawiania faktur na grupę i w grupie.
 7. Utrata prawa do grupy VAT.
 8. Obowiązki formalne.

 

III. Transakcje finansowe

Rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT dla transakcji finansowych.

 

IV. KSeF – Krajowy System e-Faktur 

Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli faktura przyszłości.

 1. Definicja faktury ustrukturyzowanej.
 2. Dostęp do portalu KSeF.
 3. Jak wystawiać faktury?
 4. Jak przesyłać faktury do KSeF?
 5. Sposoby uwierzytelniania.
 6. Faktury pro forma, faktury uproszczone, noty korygujące, a system KSeF.
 7. Czy jest obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych?
 8. KSeF, a brak zgody nabywcy.
 9. Jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania KSeF?
 10. Dane na fakturze VAT.
 11. Okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych.
 12. Zwroty VAT w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
 13. Preferencje dla podatników w związku z fakturami korygującymi.

 

V. Zmiany w fakturowaniu

 1. Duplikaty faktur
 2. Korekty faktur VAT
 3. Wystawianie faktur VAT przed wykonaniem usługi, dostawą towaru, wpłatą zaliczki

 

Wykładowca – Patrycja Kubiesa


Patrycja Kubiesa – Doradca podatkowy, praktyk i wykładowca. Założycielka kancelarii podatkowej, specjalista i ekspert w obszarze podatkowym.

Patrycja Kubiesa

Polbi - Warszawa. Patrycja Kubiesa, wykładowca.  PATRYCJA KUBIESA

Doradca podatkowy i praktyk. Założycielka kancelarii podatkowej KiB, specjalista i ekspert w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (oddział krakowski) oraz Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego.

Doświadczony wykładowca posiadający wieloletnie praktyczne doświadczenie w księgowości, w sprawach podatkowych i finansowych oraz w pracy ze spółkami prawa handlowego.

Patrycja Kubiesa | Więcej o wykładowcy ….

 

 

 

Cel edukacyjny szkolenia. Szkolenie omawiające nowości w podatkach CIT i VAT na gruncie zmian wynikających z najnowszych przepisów ma za zadanie przybliżyć praktyczną problematykę zagadnień dotyczących rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

 

Adresaci szkolenia. Do udziału w szkoleniu z dotyczącym podatków CIT i VAT zapraszamy wszystkich przedstawicieli firm i przedsiębiorstw, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (PDOP) oraz podatkiem od towarów i usług (PTU).

 

Kogo zapraszamy? Udział w warsztatach podatkowych rekomendujemy księgowym, pracownikom działów finansowych, osobom odpowiedzialnym za dokonywanie rozliczeń podatkowych CIT i VAT, analitykom finansowych oraz osoby wypracowującym strategie minimalizacji obciążeń podatkowych oraz pracownikom biur rachunkowych.

 

Szkolenie – Podatek CIT i VAT 2022


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.