Produkt leczniczy od rejestracji do wytwarzania – „Kapsułka” informacji dla podmiotów odpowiedzialnych

Program szkolenia


1. O czym należy pamiętać przed złożeniem wniosku o rejestrację produktu leczniczego?

 • Wymagania formalne i administracyjne w ramach postępowania w przedmiocie dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego
 • Procedury rejestracyjne w pigułce

2. Zmiany porejestracyjne produktu leczniczego – czyli co w praktyce?

 • Ocena charakteru zmiany – rodzaj i zakres
 • Wniosek do Prezesa URPL
 • Decyzja czy notyfikacja zmiana – omówienie różnic rozstrzygnięć
 • Postępowanie przed Prezesem URPL, możliwości odwoławcze
 • Wskazanie aktualnych wytycznych Prezesa URPL w omawianej materii

3. Zmiana podmiotu odpowiedzialnego

 • Aspekty formalnoprawne – wniosek, opłata, niezbędna dokumentacja
 • Umowa o przejęciu praw i obowiązków oraz dodatkowe oświadczenie – co podlega regulacjom?
 • Przebieg postępowania w przedmiocie zmiany podmiotu odpowiedzialnego

4. Umowy licencyjne i na wytwarzanie z podmiotem trzecim

 • Weryfikacja wymogów względem wytwórcy produktu leczniczego
 • Realizacja postanowień z art. 50 Prawa farmaceutycznego
 • Elementy podlegające szczególnej kontroli GIF
 • Elementy umowy licencyjnej - praktyczne podejście a zabezpieczenie interesu stron

 

Program opracowały - Roksana Strubel i Dominika Chrabańska

Organizator szkolenia o produktach leczniczych - Polbi, Warszawa

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.