Polbi

Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym – CIT, PIT, VAT

Wydatki na reprezentację i reklamę możliwe do uznania za podatkowe koszty uzyskania przychodów

 

Szkolenie - Reprezentacja i reklama, Polbi - Warszawa.

 

Koszty reprezentacji i reklamy a podatki CIT / PIT / VAT


➤ Poznasz możliwe wydatki na reprezentację i reklamę w aspekcie podatków: dochodowego od osób fizycznych (PIT/PDOF), od osób prawnych (CIT/PDOP) i podatku od towarów i usług (VAT).

➤ Będziesz znał zasady zaliczania wydatków dotyczących świadczeń na rzecz pracowników do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy oraz ustalanie przychodów pracowników.

➤ Zdobędziesz wiedzę o zasadach sprzedaży premiowej i rozliczaniu nagród w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach.

➤ Upewnisz się, jak właściwie wykazywać wydatki na upominki i nagrody dla kontrahentów.

➤ Będziesz wiedział, jak postępować w przypadku świadczenie usług oraz przekazania i zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.

 

Cel szkolenia – Reprezentacja i reklama na gruncie podatków CIT, PIT i VAT


Szkolenie dotyczy skomplikowanej tematyki wydatków ponoszonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na reprezentację i reklamę w ujęciu podatkowym. Ze względu na nieprecyzyjne definicje, liczne i sprzeczne interpretacje podatkowe oraz orzecznictwo sądowe kwestia ta powoduje kłopoty w prawidłowym stosowaniu przepisów. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie rodzi ta tematyka.

 

Wszystko o kosztach związanych z reprezentacją i reklamą


Omawiając wybrane zagadnienia podatkowe z zakresu reklamy, wydatków na reprezentację i sponsoring, kwestie sprzedaży premiowej i rabatów, nieodpłatnych świadczeń czy świadczeń dla osób zatrudnionych zapoznamy uczestników zajęć z całokształtem działań o charakterze marketingowym na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowych – PIT i CIT.

 

Główne punkty szkolenia o wydatkach na reprezentację i reklamę


Definicje reprezentacji i reklamy, podobieństwa i różnice.

Wydatki na reprezentację w przypadku nieodpłatnych świadczeń – skutki podatkowe.

Katalog wydatków związanych z reprezentacją i reklamą zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu.

Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT.

Świadczenia na rzecz pracowników jako wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy.

Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników, wydatki na szkolenia, spotkania i wyjazdy integracyjne.

Świadczenie usług oraz przekazywanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.

Prezenty, próbki, materiały reklamowe i informacyjne.

Podatek VAT a świadczenia na rzecz pracowników a także zagadnienia dokumentowania nieodpłatnych czynności.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Adresaci szkolenia – kogo zapraszamy  na zajęcia?


Szkolenie poświęcone problematyce reprezentacji i reklamy na gruncie podatków PIT, CIT i VAT adresowane jest do:

  • księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych,
  • osób odpowiedzialnych za dokonywanie rozliczeń kosztów i świadczeń na rzecz pracowników,
  • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
  • właścicieli firm, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych,
  • wszystkich osób zainteresowanych  tematyką podatków PIT, CIT i VAT w aspekcie wydatków ponoszonych na reprezentację i reklamę.

 

Jak wyglądają zajęcia o podatkowych aspektach reprezentacji i reklamy?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie „Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym – CIT, PIT, VAT” to:

  • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym,
  • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
  • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
  • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

 

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.