Polbi

Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym – CIT, PIT, VAT 2023

Wydatki na reprezentację i reklamę możliwe do uznania za podatkowe koszty uzyskania przychodów w 2023 roku


Szkolenie – Reprezentacja i reklama. Pojęcia, definicje i różnice. Materiały reklamowe, próbki, sponsoring, sprzedaż premiowa, rabaty. Zasady dokumentowania wydatków, koszty podatkowe, stosowanie zwolnień podatkowych.

 

Szkolenie - Reprezentacja i reklama, Polbi - Warszawa.

 

Koszty reprezentacji i reklamy a podatki CIT / PIT / VAT


 • Poznasz możliwe wydatki na reprezentację i reklamę w aspekcie podatków: dochodowego od osób fizycznych (PIT/PDOF), od osób prawnych (CIT/PDOP) i podatku od towarów i usług (VAT).
 • Będziesz znał zasady zaliczania wydatków dotyczących świadczeń na rzecz pracowników do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy oraz ustalanie przychodów pracowników.
 • Zdobędziesz wiedzę o zasadach sprzedaży premiowej i rozliczaniu nagród w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach.
 • Upewnisz się, jak właściwie wykazywać wydatki na upominki i nagrody dla kontrahentów.
 • Będziesz wiedział, jak postępować w przypadku świadczenie usług oraz przekazania i zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.

 

Cel szkolenia – Reprezentacja i reklama na gruncie podatków CIT, PIT i VAT


Szkolenie dotyczy skomplikowanej tematyki wydatków ponoszonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na reprezentację i reklamę w ujęciu podatkowym. Ze względu na nieprecyzyjne definicje, liczne i sprzeczne interpretacje podatkowe oraz orzecznictwo sądowe kwestia ta powoduje kłopoty w prawidłowym stosowaniu przepisów. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie rodzi ta tematyka.

 

Wszystko o kosztach związanych z reprezentacją i reklamą


Omawiając wybrane zagadnienia podatkowe z zakresu reklamy, wydatków na reprezentację i sponsoring, kwestie sprzedaży premiowej i rabatów, nieodpłatnych świadczeń czy świadczeń dla osób zatrudnionych zapoznamy uczestników zajęć z całokształtem działań o charakterze marketingowym na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowych – PIT i CIT.

 

Główne punkty agendy szkolenia o wydatkach na reprezentację i reklamę


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych podczas kursu znajduje się w zakładce – Program.

 • Definicje reprezentacji i reklamy, podobieństwa i różnice.
 • Wydatki na reprezentację w przypadku nieodpłatnych świadczeń – skutki podatkowe.
 • Katalog wydatków związanych z reprezentacją i reklamą zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu.
 • Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT.
 • Świadczenia na rzecz pracowników jako wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy.
 • Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników, wydatki na szkolenia, spotkania i wyjazdy integracyjne.
 • Świadczenie usług oraz przekazywanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.
 • Prezenty, próbki, materiały reklamowe i informacyjne.
 • Podatek VAT a świadczenia na rzecz pracowników a także zagadnienia dokumentowania nieodpłatnych czynności.

 

Zajęcia dotyczące reprezentacji i reklamy poprowadzi Mirela Chomont


Mirela Chomont - Wykładowca, doradca podatkowyPolbi – Warszawa, Mirela Chomont

 

MIRELA CHOMONT

Wykładowcza, doświadczona trenerka i autorka licznych szkoleń, podczas których dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozumienia i praktycznego stosowania przepisów podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik organów administracji skarbowej, współpracowniczka kancelarii prawniczych i firm audytorsko-księgowych.

 

Adresaci szkolenia – kogo zapraszamy  na zajęcia?


Szkolenie poświęcone problematyce reprezentacji i reklamy na gruncie podatków PIT, CIT i VAT adresowane jest do:

 • księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych,
 • osób odpowiedzialnych za dokonywanie rozliczeń kosztów i świadczeń na rzecz pracowników,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • właścicieli firm, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych,
 • wszystkich osób zainteresowanych  tematyką podatków PIT, CIT i VAT w aspekcie wydatków ponoszonych na reprezentację i reklamę.

 

Szkolenie – Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym


 • Reprezentacja i reklama w aspekcie podatków CIT, PIT i VAT 2023
 • Kurs dla rozliczających wydatki związane z reprezentacją i reklamą
 • Wykładowca – Mirela Chomont, ekspert i doradca podatkowy
 • Czas trwania – 5 godzin (z przerwami), zajęcia online na żywo
 • W cenie materiały szkoleniowe w formacie PDF
 • Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie  – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Więcej propozycji szkoleń i kursów znajdziesz w kategorii: Podatki – CIT, PIT, VAT
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.