Polbi

Skargi, wnioski i petycje

Skargi, wnioski i petycje w praktyce funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Prawo do składania skarg, wniosków i petycji, właściwość organów w postępowaniu skargowo-wnioskowym. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz ochrona skarżącego i wnioskodawcy. Terminy załatwiania skarg, wniosków i petycji w JST.

 

 • Poznasz obowiązki organów samorządowych w zakresie składanych skarg i petycji
 • Będziesz wiedział, jak postępować z pismami kierowanymi do urzędu
 • Będziesz potrafił prawidłowo określić termin i sposób rozpatrzenia sprawy
 • Będziesz umiał stwierdzić niezasadność składanych wniosków i skarg
 • Bez trudności poprowadzisz skargowo-wnioskowe postępowanie administracyjne
 • Unikniesz nieprawidłowości proceduralnych przy rozpatrywaniu skarg i wniosków

 

Skargi, wnioski i petycje. Szkolenie dla administracji.

 

Cel szkolenia dotyczącego wniosków, petycji i skarg


Szkolenie ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu postępowania w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków na gruncie przepisów kodeksu postepowania administracyjnego (dział VIII KPA), rozporządzenia o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez organy JST oraz ustawy o petycjach.

 

Skargi, wnioski, petycje – Główne punkty agendy szkolenia


 • Prawo do składania skarg, wniosków i petycji, kwalifikowanie pism według treści, przedmiot skarg, wniosków i petycji.
 • Właściwość organów w postępowaniu skargowo-wnioskowym oraz postępowaniu w sprawie petycji i ochrona skarżącego i wnioskodawcy.
 • Organizacja przyjmowania skarg, wniosków i petycji i ich rozpatrywania oraz terminy załatwiania skarg, wniosków i petycji.
 • Postępowanie ze skargami złożonymi w toku toczącego się postępowania administracyjnego i wpływ skargi na postępowania zakończone wydaniem ostatecznych decyzji administracyjnych, ponowne złożenie skargi uprzednio uznanej za bezzasadną.

 

Wykładowca – Maciej Kiełbus, ekspert prawny organizacji samorządowych


Macieł Kiełbus - Wykładowca Polbi

Maciej Kiełbus - Wykładowca i ekspert Polbi

MACIEJ KIEŁBUS

Wykładowca, prelegent na licznych konferencjach i seminariach dotyczących prawa samorządowego.

Ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych. Wspólnik współkierujący działem prawa administracyjnego kancelarii prawnej oraz redaktor naczelny czasopism dla samorządów.

 

Adresaci szkolenia – Kogo zapraszamy na zajęcia?


Na zajęcia poświęcone kwestiom postępowań skargowo-wnioskowych oraz rozpatrywania petycji zapraszamy pracowników urzędów administracji samorządowej, w szczególności zajmujący się na co dzień rozpatrywaniem skarg i wniosków. Zapraszamy także starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych m.in. za sprawy obywatelskie, postępowania skargowe i przyjmowanie petycji, reprezentujących organy jednostek samorządu terytorialnego (JST).

 

Szkolenie – Skargi, wnioski i petycje


 • Skargi, wnioski i petycje w praktyce funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego (JST)
 • Prawo do składania, organizacja przyjmowania, rozpatrywanie, terminy załatwiania skarg, wniosków i petycji
 • Wykładowca – Maciej Kiełbus, ekspert prawny organizacji samorządowych
 • Czas trwania – 4 godziny (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.