Polbi

Majątek trwały w jednostkach budżetowych (JSFP) – 2 dni

Majątek trwały w praktyce państwowych i samorządowych jednostek budżetowych


Podczas szkolenia poznasz zasady nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych należności, inwestycji i rozliczeń międzyokresowych kosztów.

 

Szkolenie - Majątek trwały w jednostkach budżetowych (JSFP).

 

Praktyczne przygotowanie do pracy


Podczas szkolenia obejmującego zagadnienia związane z zarządzaniem majątkiem trwałym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych poznasz:

 • definicje i zasady klasyfikacji majątku trwałego,
 • zasad wyceny środków trwałych (wartość początkowa, bilansowa),
 • metody amortyzacji składników majątkowych,
 • procedury postępowania w przypadku środków trwałych w budowie,
 • sposoby wykazywania kosztów remontów, ulepszeń lub konserwacji,
 • procedury inwentaryzacji składników majątku.

 

Majątek trwały w jednostkach budżetowych – wykaz tematów


Na 2-dniowe kompleksowe szkolenia z zakresu majątku trwałego w jednostkach budżetowych składają się następujące bloki zagadnień:

 1. Ewidencja majątku trwałego w jednostce budżetowej z uwzględnieniem wyboru możliwych uproszczeń (4 godziny)
 2. Amortyzacja i umorzenie majątku trwałego (4 godzin).
 3. Inwentaryzacja majątku trwałego (2 godziny).
 4. Gospodarowanie majątkiem trwałym (ocena przydatności, zagospodarowanie zbędnego majątku trwałego (2 godziny)
 5. Praktyczne przykłady ewidencji środka trwałego od zakupu do likwidacji (4 godziny).

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Zajęcia na szkoleniu omawiające wszystkie kluczowe aspekty praktycznego gospodarowania środkami trwałymi w jednostkach budżetowych adresowane są do pracowników związanych z ewidencją i gospodarką majątkiem trwałym w tym pracowników działów finansowo-księgowych a także Centrów Usług Wspólnych.

 

Akademia specjalistów do spraw majątku trwałego


Szkolenie porusza wszystkie kluczowe problemy spotykane w praktyce gospodarowania środkami trwałymi w jednostkach budżetowych. Na szkoleniu omawiamy każdy etap okresu pozostawania składnika majątku trwałego w jednostce budżetowej, od momentu jego pozyskania aż do rozchodu oraz aktualne problemy dotyczące ewidencji tych składników.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – Majątek trwały w jednostkach budżetowych


 • Nabywanie, wycena, ewidencja, inwentaryzacja i amortyzacja środków trwałych w JFSP
 • Kurs dla osób odpowiedzialnych za majątek trwały w jednostkach budżetowych
 • Wykładowca – Andrzej Kępa, ekspert w zakresie środków trwałych
 • Czas trwania – 2 dni, około 12 godzin z przerwami, zajęcia online na żywo
 • Kontakt: Polbi – Warszawa: tel. 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
780 zł980 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 3/18/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
20 marca 2024 - 21 marca 2024
Środa i czwartek, w godz. 10:00 - 16:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Andrzej Kępa
Uczymy tego, na czym się znamy.