Środki trwałe – Majątek trwały w jednostkach budżetowych (JSFP) – 2 dni

Szkolenie online na żywo - 2 dni

MAJĄTEK TRWAŁY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH


I. Ewidencja majątku trwałego w jednostce budżetowej

 1. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 2. Stosowanie rozwiązań bilansowych w jednostkach budżetowych.
 3. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.
 4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).
 5. Likwidacja środków trwałych.
 6. Remonty, ulepszenia, konserwacja, naprawy w ewidencji środków trwałych.
 7. Części składowe, dodatkowe i peryferyjne w ewidencji środków trwałych.
 8. Inwestycje w obcy środek trwały.
 9. Niskocenne składniki majątku trwałego – ustalanie progu wartości.
 10. Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania dokumentacji.
 11. Wartości niematerialne i prawne.
 12. Pozostałe składniki majątku trwałego.

II. Amortyzacja środków trwałych

 1. Pojęcie amortyzacji i umorzenia.
 2. Metody amortyzacji w jednostkach budżetowych – w tym uproszczenia (przykłady).
 3. Nietypowe zdarzenia ( środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, częściowa likwidacja, itp.).

 III. Inwentaryzacja majątku trwałego

 1. Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.
 2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.
 3. Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, zespoły spisowe, osoby odpowiedzialne, itp.).
 4. Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.
 5. Dokumentacja inwentaryzacyjna.

IV. Gospodarowanie majątkiem trwałym

 Obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

V. Przykład kompleksowej ewidencji środka trwałego od zakupu do likwidacji

Wymagana dodatkowa dokumentacja w odrębnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.