Polbi

Majątek trwały w jednostkach budżetowych (JSFP) – 2 dni

Majątek trwały w praktyce państwowych i samorządowych jednostek budżetowych


Podczas szkolenia poznasz zasady nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych należności, inwestycji i rozliczeń międzyokresowych kosztów.

 

Szkolenie - Majątek trwały w jednostkach budżetowych (JSFP).

 

 

Praktyczne przygotowanie do pracy


Podczas szkolenia obejmującego zagadnienia związane z zarządzaniem majątkiem trwałym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych poznasz:

 • definicje i zasady klasyfikacji majątku trwałego,
 • zasad wyceny środków trwałych (wartość początkowa, bilansowa),
 • metody amortyzacji składników majątkowych,
 • procedury postępowania w przypadku środków trwałych w budowie,
 • sposoby wykazywania kosztów remontów, ulepszeń lub konserwacji,
 • procedury inwentaryzacji składników majątku.

 

Majątek trwały w jednostkach budżetowych – wykaz tematów


Na 2-dniowe kompleksowe szkolenia internetowe z zakresu majątku trwałego w jednostkach budżetowych składają się następujące bloki zagadnień:

 1. Ewidencja majątku trwałego w jednostce budżetowej z uwzględnieniem wyboru możliwych uproszczeń (4 godziny)
 2. Amortyzacja i umorzenie majątku trwałego (4 godzin).
 3. Inwentaryzacja majątku trwałego (2 godziny).
 4. Gospodarowanie majątkiem trwałym (ocena przydatności, zagospodarowanie zbędnego majątku trwałego (2 godziny)
 5. Przykłady kompleksowej ewidencji środka trwałego od zakupu do likwidacji (4 godziny).

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące majątku trwałego?


 • Zajęcia i praktyczne warsztaty online na żywo
 • Bezpośredni kontakt z wykładowcą i pytania na czacie
 • Prezentacje, przykłady i wspólne rozwiązywanie zadań

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener Polbi.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Zajęcia na szkoleniu on-line omawiające wszystkie kluczowe aspekty praktycznego gospodarowania środkami trwałymi w jednostkach budżetowych adresowane są do pracowników związanych z ewidencją i gospodarką majątkiem trwałym w tym pracowników działów finansowo-księgowych a także Centrów Usług Wspólnych.

 

Akademia specjalistów do spraw majątku trwałego


Szkolenie porusza wszystkie kluczowe problemy spotykane w praktyce gospodarowania środkami trwałymi w jednostkach budżetowych.

 

Środki trwałe kompleksowo od podstaw


Na szkoleniu omawiamy każdy etap okresu pozostawania składnika majątku trwałego w jednostce budżetowej, od momentu jego pozyskania aż do rozchodu oraz aktualne problemy dotyczące ewidencji tych składników.

 

Szkolenie – Majątek trwały w jednostkach budżetowych


Kontakt z organizatorem: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.