Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Majątek trwały w jednostkach budżetowych (JSFP)

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Majątek trwały w jednostkach budżetowych (JSFP)

Majątek trwały kompleksowo od podstaw: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne: klasyfikacja, wycena, ewidencja, amortyzacja i inwentaryzacja.

Majątek trwały w praktyce państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Podczas szkolenia poznasz zasady nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych należności, inwestycji i rozliczeń międzyokresowych kosztów. Webinarium prowadzi Andrzej Kępa.

 

Szkolenie - Majątek trwały w praktyce państwowych i samorządowych jednostek budżetowych.


Szczegółowy program szkolenia (PDF)


Szkolenie on-line na żywo, 2 dni , 16 godzin zajęć (9:00 – 16:00)

Szkolenie prowadzi Andrzej Kępa

 

Praktyczne przygotowanie do pracy


Podczas szkolenia obejmującego zagadnienia związane z zarządzaniem majątkiem trwałym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych poznasz:

✔ definicje i zasady klasyfikacji majątku trwałego,

✔ zasad wyceny środków trwałych (wartość początkowa, bilansowa),

✔ metody amortyzacji składników majątkowych,

✔ procedury postępowania w przypadku środków trwałych w budowie,

✔ sposoby wykazywania kosztów remontów, ulepszeń lub konserwacji,

✔ procedury inwentaryzacji składników majątku.

 

Majątek trwały w jednostkach budżetowych – wykaz tematów


Na 2-dniowe kompleksowe szkolenia internetowe z zakresu majątku trwałego w jednostkach budżetowych składają się następujące bloki zagadnień:

 1. Ewidencja majątku trwałego w jednostce budżetowej z uwzględnieniem wyboru możliwych uproszczeń (4 godziny)
 2. Amortyzacja i umorzenie majątku trwałego (4 godzin).
 3. Inwentaryzacja majątku trwałego (2 godziny).
 4. Gospodarowanie majątkiem trwałym (ocena przydatności, zagospodarowanie zbędnego majątku trwałego (2 godziny)
 5. Przykłady kompleksowej ewidencji środka trwałego od zakupu do likwidacji (4 godziny).

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące majątku trwałego?


✔️ Zajęcia i praktyczne warsztaty online na żywo

✔️ Bezpośredni kontakt z wykładowcą i pytania na czacie

✔️ Prezentacje, przykłady i wspólne rozwiązywanie zadań

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener Polbi.


Andrzej Kępa – Wykładowca, specjalista. ekspert i praktyk

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Zajęcia na szkoleniu on-line omawiające wszystkie kluczowe aspekty praktycznego gospodarowania środkami trwałymi w jednostkach budżetowych adresowane są do pracowników związanych z ewidencją i gospodarką majątkiem trwałym w tym pracowników działów finansowo-księgowych a także Centrów Usług Wspólnych.

 

Akademia specjalistów do spraw majątku trwałego


Szkolenie porusza wszystkie kluczowe problemy spotykane w praktyce gospodarowania środkami trwałymi w jednostkach budżetowych.

 

Środki trwałe kompleksowo od podstaw


Na szkoleniu on-line omawiamy każdy etap okresu pozostawania składnika majątku trwałego w jednostce budżetowej, od momentu jego pozyskania aż do rozchodu oraz aktualne problemy dotyczące ewidencji tych składników.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego tematyce nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach budżetowych otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat ze szkolenia, zaświadczenie


Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy zgodne z przepisami MEN imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Konto bankowe , faktury, zwolnienie z VAT


Konto: mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336. Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT. | Płatności

 

Zapraszamy na warsztaty – 2 dni w godz. 9:00-16:00


Pierwszego i drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godz. 9:00. Poszczególne bloki zajęć oddzielone są przerwami. Planowane zakończenie warsztatów dla specjalistów do spraw majątku trwałego w jednostkach budżetowych powinno nastąpić o godz. 16:00.

 

 

Szkolenie – Majątek trwały w jednostkach budżetowych


Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa: telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia zdalne na żywo

 

Majątek trwały w jednostkach budżetowych - Szkolenie.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU

 

I. Ewidencja majątku trwałego w jednostce budżetowej

 1. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 2. Stosowanie rozwiązań bilansowych w jednostkach budżetowych.
 3. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.
 4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).
 5. Likwidacja środków trwałych.
 6. Remonty, ulepszenia, konserwacja, naprawy w ewidencji środków trwałych.
 7. Części składowe, dodatkowe i peryferyjne w ewidencji środków trwałych.
 8. Inwestycje w obcy środek trwały.
 9. Niskocenne składniki majątku trwałego – ustalanie progu wartości.
 10. Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania dokumentacji.
 11. Wartości niematerialne i prawne.
 12. Pozostałe składniki majątku trwałego.

 

II. Amortyzacja środków trwałych

 1. Pojęcie amortyzacji i umorzenia.
 2. Metody amortyzacji w jednostkach budżetowych – w tym uproszczenia (przykłady).
 3. Nietypowe zdarzenia ( środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, częściowa likwidacja, itp.).

 

III. Inwentaryzacja majątku trwałego

 1. Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.
 2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.
 3. Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, zespoły spisowe, osoby odpowiedzialne, itp.).
 4. Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.
 5. Dokumentacja inwentaryzacyjna.

 

IV. Gospodarowanie majątkiem trwałym

 Obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

 

V. Przykład kompleksowej ewidencji środka trwałego od zakupu do likwidacji

Wymagana dodatkowa dokumentacja w odrębnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, ekspert, praktyk


Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent. Szkolenia POLBI.

Andrzej Kępa.

Andrzej Kępa: Wykładowca, Polbi - Warszawa. ANDRZEJ KĘPA

 

Ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Więcej o wykładowcy …

 

Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń


Podczas zajęc prowadzonych w tradycyjnej formie (szkolenia stacjonarne) jak również podczas szkoleń online (webinarium) Andrzej Kępa dzieli się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem omawiają m.in. tematy:

 1. rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów),
 2. sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena),
 3. krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości,
 4. środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja),
 5. prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 

Andrzej Kępa - Ekspert, specjalista i szkoleniowiec. Polbi - Warszawa.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Andrzej Kępa – Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 

Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń


Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

Zasady i formy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego oraz faktury za szkolenia.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi


Polbi - Szkolenia - Majątek trwały w jednostkach budżetowych.   Polbi   |   ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek   ✔ Oferujemy odroczone terminy płatności

 

Organizacja szkolenia – Majątek trwały (jednostki budżetowe)


Organizacja szkolenia online: Majątek trwały - Środki trwałe w jednostkach budżetowych.

Dzień pierwszy i drugi szkolenia:

9:00 – Rozpoczęcie webinarium.

16:00 – Planowane zakończenie.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Idea szkolenia – Majątek trwały w jednostkach budżetowych


Majątek trwały, w tym szczególnie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przysparzają licznych problemów i budzą wątpliwości co do zasad ustalania ich wartości początkowej, ewidencjonowania, amortyzacji, prawidłowego rozliczania kosztów ulepszenie środków trwałych czy remontu oraz likwidacji składnika majątku trwałego. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy (teoria i praktyka).

 

Warsztaty prowadzone m.in. metodą „Case study”


Praktyczny charakter szkolenia zdalnego pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych z ewidencją, rozliczaniem i zarządzaniem majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych.

 

Adresaci szkolenia – Majątek trwały w jednostkach budżetowych od podstaw


Szkolenie „Majątek trwały w jednostkach budżetowych” prowadzone w formie webinarium przeznaczone jest dla osób, które:

 • chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych (służby administracyjne i techniczno-inżynieryjne),
 • pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę,
 • pracują na stanowisku księgowego, samodzielnego lub głównego księgowego.

 

Akty prawne dotyczące majątku trwałego w jednostkach budżetowych


Regulacje prawne dotyczące majątku trwałego w jednostkach budżetowych omawiane podczas szkolenia: Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”, Klasyfikacja Środków Trwałych, Wykaz rocznych stawek amortyzacji, pozostałe regulacje prawne.

 

KSR 11 – „Środki trwałe”


Webinarium obejmuje uszczegółowione zasady gospodarowania majątkiem trwałym wprowadzone Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 11 – „Środki Trwałe”.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia on-line poświęconego praktycznemu omówieniu zagadnień dotyczących ewidencji i zarządzania majątkiem trwałym w jednostce budżetowej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu„ potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content