Polbi

Środki trwałe dla służb technicznych

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

Poznaj aspekty prawne, techniczne i podatkowo-finansowe w praktyce klasyfikacji i dokumentowania czynności związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi w działach technicznych, administracyjno-organizacyjnych i wydziałach produkcyjnych.

 

Nie pracujesz w księgowości a potrzebujesz wiedzy o środkach trwałych


Podczas szkolenia dla pracowników służb technicznych i administracyjno-organizacyjnych gospodarujących środkami trwałymi lub odpowiedzialnych za procesy inwestycyjne:

 • dowiesz się, jakie są najważniejsze definicje i pojęcia z zakresu środków trwałych
 • wyjaśnimy, czy regulaminy wewnętrzne lub zapisy polityki rachunkowości mogą odnosić się do aktywów trwałych jednostki
 • omówimy, co definiuje środki trwałe: wartość, kompletność, zdatność do użytkowania, przewidywany okres użytkowania, przeznaczenie na potrzeby działalności gospodarczej
 • powiemy, kiedy środek trwały w budowie można oddać do użytkowania jako środek trwały
 • nauczymy, jak poprawnie stosować klasyfikację środków trwałych
 • podyskutujemy o zwiększaniu wartości środka trwałego w trakcie użytkowania i jak odróżniać remonty od ulepszeń czy modernizacji środków trwałych
 • wyjaśnimy, czym różni się likwidacja księgowa od likwidacji fizycznej środka trwałego

 

Szkolenie - Środki trwałe dla służb technicznych

 

Cel szkolenia dla służb technicznych dotyczącego środków trwałych


Nie wiesz, gdzie znaleźć informacje o terminach: „przebudowa” czy „remont”? Zadaniem naszego szkolenia jest kompleksowe przedstawienie pojęć związanych ze środkami trwałymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, pod kątem ich budowy, klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania.

 

Co przepisy stanowią w zakresie środków trwałych?


Klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga znajomości i właściwego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. Zajęcia mają na celu przybliżenie i usystematyzowanie pojęć definicyjnych i zagadnień dotyczącego środków trwałych za które odpowiedzialne są dla służby technicznych jednostki w świetle przepisów prawa krajowego budowlanego i podatkowego. Warsztaty mają także przybliżyć uregulowania dotyczące środków trwałych wynikające z ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym dla pracowników wydziałów technicznych i produkcyjnych.

 

Główne punkty agendy szkolenia z zakresu środków trwałych


(Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu w zakładce – Program)

 • Pojęcia i definicje dotyczące środków trwałych
 • Prawo budowlane a środki trwałe
 • Nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego
 • Fundamenty i trwałe związanie z gruntem
 • Zasady wyceny środków trwałych i wartości środków wytworzonych we własnym zakresie
 • Elementy środków trwałych
 • Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych
 • Amortyzacja środków trwałych
 • Klasyfikacja środków trwałych (KŚT)
 • Inwentaryzacja środków trwałych

 

Wykładowca – Anna Król-Błażejewska


Anna Król-Błażejewska - Wykładowca i ekspert Polbi   Polbi – Warszawa. Wykładowca: Anna Król-Błażejewska

 

ANNA KRÓL-BŁAŻEJEWSKA

Doświadczony księgowy, ekspert, właścicielka biura rachunkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków.

 

Do kogo przygotowaliśmy zajęcia?


Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, którzy zajmują się zagadnieniami środków trwałych w jednostkach.

 

Szkolenie – Środki trwałe dla służb technicznych


 • Środki trwałe dla służb technicznych, prowadzenie ewidencji księgowej
 • Kurs dla osób z wydziałów administracyjno-organizacyjnych, technicznych i produkcyjnych związanych z gospodarowaniem aktywami trwałymi
 • Wykładowca – Anna Król-Błażejewska, ekspert w zakresie środków trwałych
 • Czas trwania – 5 godzin (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do swoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.