Środki trwałe dla służb technicznych

O środkach trwałych dla służb technicznych

Szkolenie online – Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych. Jak pogodzić wiedzę prawną i finansową działów księgowości z wiedzą służb technicznych dotyczącą aktywów trwałych jednostki?

Podczas szkolenia poznasz aspekty prawne, uwarunkowania techniczne i zagadnienia podatkowo-finansowe w praktyce klasyfikacji i dokumentowania czynności związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi w działach technicznych, administracyjno-organizacyjnych i wydziałach produkcyjnych.

 

Środki trwałe

Potrzebujesz wiedzy o środkach trwałych?


Podczas szkolenia dla pracowników służb technicznych i administracyjno-organizacyjnych gospodarujących środkami trwałymi lub odpowiedzialnych za procesy inwestycyjne dowiesz się:

 • jakie są najważniejsze definicje i pojęcia z zakresu środków trwałych,
 • czy regulaminy wewnętrzne lub zapisy polityki rachunkowości mogą odnosić się do aktywów trwałych jednostki,
 • co definiuje środki trwałe: wartość, kompletność, zdatność do użytkowania, przewidywany okres użytkowania, przeznaczenie na potrzeby działalności gospodarczej,
 • kiedy środek trwały w budowie można oddać do użytkowania jako środek trwały,
 • jak poprawnie stosować klasyfikację środków trwałych.

Środki trwałe –  Aspekty prawne, techniczne i finansowe


Nie wiesz, gdzie znaleźć informacje o terminach: „przebudowa” czy „remont”? Zadaniem naszego szkolenia jest kompleksowe przedstawienie pojęć związanych ze środkami trwałymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, pod kątem ich budowy, klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania. Zwrócimy uwagę na fakt, że w przypadkach nieruchomości należy brać pod uwagę również stosowne przepisy prawa budowlanego i prawa cywilnego.

Podyskutujemy o zwiększaniu wartości środka trwałego w trakcie użytkowania i jak odróżniać remonty od ulepszeń czy modernizacji środków trwałych, wyjaśnimy, czym różni się likwidacja księgowa od likwidacji fizycznej środka trwałego.

Co przepisy stanowią w zakresie środków trwałych?


Klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga znajomości i właściwego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. Zajęcia mają na celu przybliżenie i usystematyzowanie pojęć definicyjnych i zagadnień dotyczącego środków trwałych za które odpowiedzialne są dla służby technicznych jednostki w świetle przepisów prawa krajowego budowlanego i podatkowego. Warsztaty mają także przybliżyć uregulowania dotyczące środków trwałych wynikające z ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym dla pracowników wydziałów technicznych i produkcyjnych.

Jakie są punkty szkolenia dla służb technicznych?


 1. Pojęcia i definicje dotyczące środków trwałych
 2. Prawo budowlane a środki trwałe
 3. Nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego
 4. Fundamenty i trwałe związanie z gruntem
 5. Zasady wyceny środków trwałych i wartości środków wytworzonych we własnym zakresie
 6. Elementy środków trwałych
 7. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych
 8. Amortyzacja środków trwałych
 9. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT)
 10. Inwentaryzacja środków trwałych

Szczegółowy program szkolenia znajdziesz w zakładce – Program

Dla kogo przygotowaliśmy zajęcia o środkach trwałych?


Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, którzy zajmują się zagadnieniami środków trwałych w jednostkach.

Jak wyglądają zajęcia dla służb technicznych?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie kompleksowo omawiające tematykę środków trwałych a kierowane do służb technicznych i administracyjno-organizacyjnych to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.