Polbi

Środki trwałe dla służb technicznych

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych


Poznaj aspekty prawne, techniczne i podatkowo-finansowe w praktyce klasyfikacji i dokumentowania czynności związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi w działach technicznych, administracyjno-organizacyjnych i wydziałach produkcyjnych.

 

Szkolenie - Środki trwałe dla służb technicznych

 

Nie pracujesz w księgowości a potrzebujesz wiedzy o środkach trwałych


Podczas szkolenia dla pracowników służb technicznych i administracyjno-organizacyjnych gospodarujących środkami trwałymi lub odpowiedzialnych za procesy inwestycyjne:

dowiesz się, jakie są najważniejsze definicje i pojęcia z zakresu środków trwałych

wyjaśnimy, czy regulaminy wewnętrzne lub zapisy polityki rachunkowości mogą odnosić się do aktywów trwałych jednostki

omówimy, co definiuje środki trwałe: wartość, kompletność, zdatność do użytkowania, przewidywany okres użytkowania, przeznaczenie na potrzeby działalności gospodarczej

powiemy, kiedy środek trwały w budowie można oddać do użytkowania jako środek trwały

nauczymy, jak poprawnie stosować klasyfikację środków trwałych

podyskutujemy o zwiększaniu wartości środka trwałego w trakcie użytkowania i jak odróżniać remonty od ulepszeń czy modernizacji środków trwałych

wyjaśnimy, czym różni się likwidacja księgowa od likwidacji fizycznej środka trwałego

 

Cel szkolenia dla służb technicznych dotyczącego środków trwałych


Nie wiesz, gdzie znaleźć informacje o terminach: „przebudowa” czy „remont”? Zadaniem naszego szkolenia jest kompleksowe przedstawienie pojęć związanych ze środkami trwałymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, pod kątem ich budowy, klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania.

 

Co przepisy stanowią w zakresie środków trwałych?


Klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga znajomości i właściwego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. Zajęcia mają na celu przybliżenie i usystematyzowanie pojęć definicyjnych i zagadnień dotyczącego środków trwałych za które odpowiedzialne są dla służby technicznych jednostki w świetle przepisów prawa krajowego budowlanego i podatkowego. Warsztaty mają także przybliżyć uregulowania dotyczące środków trwałych wynikające z ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym dla pracowników wydziałów technicznych i produkcyjnych.

 

Główne punkty agendy szkolenia z zakresu środków trwałych


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajdziesz w zakładce – Program

 • Pojęcia i definicje dotyczące środków trwałych
 • Prawo budowlane a środki trwałe
 • Nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego
 • Fundamenty i trwałe związanie z gruntem
 • Zasady wyceny środków trwałych i wartości środków wytworzonych we własnym zakresie
 • Elementy środków trwałych
 • Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych
 • Amortyzacja środków trwałych
 • Klasyfikacja środków trwałych (KŚT)
 • Inwentaryzacja środków trwałych

 

Wykładowca – Anna Król-Błażejewska


Anna Król-Błażejewska - Wykładowca i ekspert Polbi   Polbi – Warszawa. Wykładowca: Anna Król-Błażejewska

 

ANNA KRÓL-BŁAŻEJEWSKA

Doświadczony księgowy, ekspert, właścicielka biura rachunkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków.

 

Do kogo przygotowaliśmy zajęcia?


Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, którzy zajmują się zagadnieniami środków trwałych w jednostkach.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – Środki trwałe dla służb technicznych


 • Środki trwałe dla służb technicznych, prowadzenie ewidencji księgowej
 • Kurs dla osób z wydziałów administracyjno-organizacyjnych, technicznych i produkcyjnych związanych z gospodarowaniem aktywami trwałymi
 • Wykładowca – Anna Król-Błażejewska, ekspert w zakresie środków trwałych
 • Czas trwania – 5 godzin (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.