Polbi

VAT 2022/2023 – Podatek od towarów i usług, nowości, bieżące zmiany i aktualne problemy

Podatek VAT – nowości i zmiany 2022 i 2023

Szkolenie dotyczy nowości i zmian w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług w kontekście nowelizacji regulacji prawnych w zakresie podatku VAT, które nastąpiły już w 2022 roku i tych, które wchodzą w życie w roku 2023. Omówimy również trudne przypadki i problemy związane z rozliczeniami podatkowymi, z jakimi można się zetknąć będąc podatnikiem podatku VAT.

 

Podatek VAT, nowości i zmiany, aktualne problemy - Szkolenie, Polbi

 

Główne punkty agendy szkolenia o podatku VAT 2022/2023


 • Nowości w podatku VAT, opodatkowanie grup VAT, Krajowy System e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowane.
 • Rozliczanie faktur korygujących (in minus), zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, wystawianie i rozliczanie faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp.
 • WNT, import  usług oraz dostawa towarów a rozliczanie korekt zmniejszających (in minus).
 • Rozliczanie faktur przez sprzedawcę, faktury korygujące zwiększające VAT należny (in plus).
 • Warunki potrącania VAT naliczonego z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów.
 • Stosowanie stawki VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów.
 • Rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych na gruncie regulacji VAT.
 • Refakturowanie usług, anulowanie faktur, rozliczanie zaliczek w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT, eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie usług, stosowane kursy walut.
 • Potrącanie podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nie zarejestrowane jako podatnik VAT.
 • Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi i z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.
 • Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT świadczeń na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników.
 • Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji w kasie rejestrującej w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 • VAT – trudne przypadki, problemy związane z potrącaniem podatku naliczonego – zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, nieodpłatne świadczenia itp.).

 

Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program

 

Osoba prowadząca zajęcia o podatku VAT – Tomasz Wojewoda


Szkolenie dotyczące kompleksowej analizy zagadnień prawnych związanych ze zmianami wprowadzanymi w regulacjach z zakresu podatku od towarów i usług (VAT)  prowadzi Tomasz Wojewoda. Tomasz Wojewoda to wykładowca i wybitny specjalista z zakresu podatków. Jest osobą znaną i cenioną na rynku szkoleń w Polsce.

 

Podatek VAT – Adresaci szkolenia


Szkolenie z zakresu podatku od towarów i usługi w aspekcie zmian wynikających z kolejnych aktualizacji przepisów prawa podatkowego skierowane jest do księgowych  i głównych księgowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.

 

Stale podążamy za zmianami w prawie


Zagadnienia omawiane podczas warsztatów o zmianach w podatku VAT obejmują zawsze aktualny stan prawny. Na bieżąco uwzględniamy pojawiające się nowe akty prawne wpływające na rozliczania podatku od towarów i usług a nowości i bieżące zmiany prezentujemy podczas zajęć. Dotyczy to również interpretacji przepisów, stanowisk organów podatkowych i pojawiających się kolejnych wyroków sądów.

 

Szkolenie – Najnowsze zmiany w podatku VAT


 • Podatek VAT 2022/2023, nowości, zmiany i aktualne problemy
 • Kurs dla rozliczających podatek od towarów i usług
 • Wykładowca – Tomasz Wojewoda, specjalista z zakresu podatków
 • Czas trwania: 5 godzin (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • W cenie materiały szkoleniowe w formacie PDF
 • Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie  – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.