Polbi

WDT – Dokumentowanie dla potrzeb VAT. Najistotniejsze aspekty prawne.

Zapraszamy na krótkie, poglądowe internetowe spotkanie dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) dla potrzeb podatku od towarów i usług – VAT. Podczas szkolenia omówimy najistotniejsze aspekty prawne dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla potrzeb podatku VAT w świetle najnowszych regulacji prawnych.

 

Szkolenie online: WDT – Dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT.

 

 

VAT – WDT.  Cel spotkania on-line


Zasadniczym celem spotkania jest zasygnalizowanie najistotniejszych aspektów prawnych związanych z dokumentowaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) na tle regulacji wynikających z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi w zakresie warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zaimplementowanych do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług.

W trakcie spotkania zasygnalizowana zostanie problematyka dotycząca obowiązujących i stosowanych bezpośrednio przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w zakresie w jakim dotyczą dokumentowania WDT.

 

PROGRAM WEBINARIUM: VAT – WDT


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – Najistotniejsze aspekty prawne dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla potrzeb podatku VAT w świetle regulacji prawnych obowiązujących w 2020 roku.

1. Warunki konstytutywne niezbędne dla wystąpienia WDT.

2. Dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%:

a) domniemania wzruszalne wprowadzone z dniem 1 stycznie 2020 roku na mocy przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912,

b) zasady dokumentowania WDT uprawniające do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem wprowadzonych zmian,

3. Przesłanki materialne umożliwiające zastosowanie w stosunku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku VAT w wysokości 0%.

4. Obowiązki informacyjne związane z WDT.

5. Podsumowanie.

 

Wykładowca, prowadzący webinarium


Marcin Perlikowski – prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej.

 

Marcin Perlikowski - Wykładowca i trener Polbi - Warszawa.

 

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia on-line poświęconego zasadom dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Szkolenie – WDT, VAT dokumentowanie


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.