Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

WDT - Dokumentowanie dla potrzeb VAT. Najistotniejsze aspekty prawne.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

WDT – Dokumentowanie dla potrzeb VAT. Najistotniejsze aspekty prawne.

Zapraszamy na krótkie, poglądowe internetowe spotkanie dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) dla potrzeb podatku od towarów i usług – VAT. Podczas szkolenia on-line prowadzonego w formie webinarium omówimy najistotniejsze aspekty prawne dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla potrzeb podatku VAT w świetle regulacji prawnych obowiązujących w 2020 roku. Webinarium o tematyce WDT prowadzi Marcin Perlikowski.

 

Szkolenie online: WDT – Dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT.

 

 

VAT – WDT.  Cel spotkania on-line


Zasadniczym celem spotkania jest zasygnalizowanie najistotniejszych aspektów prawnych związanych z dokumentowaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) na tle regulacji wynikających z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 roku. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi w zakresie warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zaimplementowanych do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 28 maja 2020r. nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług.

W trakcie spotkania zasygnalizowana zostanie również problematyka dotycząca obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku i stosowanych bezpośrednio przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w zakresie w jakim dotyczą dokumentowania WDT.

 

PROGRAM WEBINARIUM: VAT – WDT


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – Najistotniejsze aspekty prawne dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla potrzeb podatku VAT w świetle regulacji prawnych obowiązujących w 2020 roku.

1. Warunki konstytutywne niezbędne dla wystąpienia WDT.

2. Dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%:

a) domniemania wzruszalne wprowadzone z dniem 1 stycznie 2020 roku na mocy przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 roku,

b) zasady dokumentowania WDT uprawniające do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy przepisów ustawy nowelizującej z dnia 28 maja 2020 roku.

3. Przesłanki materialne umożliwiające zastosowanie w stosunku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku VAT w wysokości 0%.

4. Obowiązki informacyjne związane z WDT.

5. Podsumowanie.

 

Wykładowca, prowadzący webinarium


Marcin Perlikowski – prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej.

 

Marcin Perlikowski - Wykładowca i trener Polbi - Warszawa.

 

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 11:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia on-line poświęconego zasadom dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt w sprawie szkolenia – WDT, VAT dokumentowanie.WDT, VAT dokumentowanie

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 


Polbi - Szkolenia - WDT, VAT dokumentowanie.   Polbi   |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

Najistotniejsze aspekty prawne dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla potrzeb VAT w świetle regulacji prawnych obowiązujących w 2020 roku.

 

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW (WDT)

1. Warunki konstytutywne niezbędne dla wystąpienia WDT.

2. Dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%:

a) domniemania wzruszalne wprowadzone z dniem 1 stycznie 2020 roku na mocy przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 roku,

b) zasady dokumentowania WDT uprawniające do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy przepisów ustawy nowelizującej z dnia 28 maja 2020 roku.

3. Przesłanki materialne umożliwiające zastosowanie w stosunku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku VAT w wysokości 0%

4. Obowiązki informacyjne związane z WDT.

5. Podsumowanie.

 

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

🔊 Głośniki lub słuchawki

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

⚙️ Darmowy test szybkości łącza internetowego dostępny na –  https://www.speedtest.pl/

 

 


Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej? Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


Marcin Perlikowski

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Wykładowca współpracujący w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, wykładowca.


Marcin Perlikowski - Wykładowca, prawnik i doradca podatkowy.Prawnik, praktyk i doradca podatkowy – nr wpisu 03207.

Biegły sądowy z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo).

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prowadzi doradztwo podatkowe i działalność rachunkowo-księgową w ramach własnej kancelarii podatkowej.

| ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Wykładowca praktyk znający problemy nurtujące słuchaczy. Przeprowadził już tysiące godzin zajęć. Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej karierze wykładowcy przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Marcin Perlikowski – wysokie oceny uczestników szkoleń


Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Marcin Perlikowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Marcina Perlikowskiego!

Płatności za należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) w świetle najnowszych regulacji prawnych.

 

Organizacja webinarium VAT – WDT


Organizacja szkolenia on-line. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) - Dokumentowanie dla potrzeb VAT.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

11:30 – Planowane zakończenie zajęć.

 

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content