Polbi

Zarządzanie i nowoczesne przywództwo – Leadership

Leadership czyli o sztuce bycia liderem

Zarządzanie i nowoczesne przywództwo – Leadership 3.0. Zarządzanie sytuacyjne, SLII, SL2, Ken Blanchard, Lider, menedżerskie, motywacja 3.0, motywacja pozafinansowa, zarządzanie, Expose szefa, budowanie zespołu, fazy zespołu, feedback, informacja zwrotna, zlecanie zadań, kompetencje menedżerskie, kompetencje lidera, zarządzanie zespołem, leadership, nowoczesne przywództwo, przywództwo wyższego stopnia, style osobowości, style zarządzania.

Warsztaty w których powinni wziąć udział:  menedżerowie, kadra zarządzająca, specjaliści, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

 

Szkolenie: Zarządzanie i nowoczesne przywództwo - Leadership 3.0. Polbi – Warszawa.

 

Zarządzanie i nowoczesne przywództwo – Leadership


Program szkolenia

 

I. MOTYWACJA 3.0

 1. Jak zmieniała się motywacja na przestrzeni lat
 2. Kiedy sprawdza się motywacja finansowa a kiedy pozafinansowa
 3. DNA motywacyjne pracowników
 4. Rezultaty badań i doświadczeń nad motywacją
 5. Kiedy stosować instrukcję a kiedy wsparcie dla pracowników

 

II. ŚWIADOME BUDOWANIE AUTORYTETU

 1. Rodzaje autorytetu i źródła władzy
 2. W jaki sposób budować autorytet Lidera
 3. Najczęstsze zagrożenia w budowaniu autorytetu
 4. Dopasowanie działań Lidera do faz zespołu

 

III. KOMUNIKACJA LIDERA

 1. Techniki skutecznej komunikacji
 2. Komunikacja angażująca pracowników
 3. Budowanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych Lidera
 4. Słowa mają moc- czyli jakich słów używać a jakich nie
 5. Budowanie Expose i pozostałych wystąpień publicznych
 6. Facylitacja spotkań

 

IV. NARZĘDZIA MENEDŻERSKIE

 1. Dopasowanie stylu zarządzania do fazy rozwoju pracownika
 2. Kroki zlecenia zadań dopasowane do etapu rozwoju pracownika
 3. Informacja zwrotna w oparciu o stopień rozwoju pracownika
 4. Monitorowanie i egzekwowanie realizacji ustaleń
 5. Trudne rozmowy z pracownikami

 

V. TYPOLOGIA OSOBOWOŚCI

 1. Charakterystyka stylów funkcjonowania formalnego i nieformalnego
 2. Diagnoza stylów osobowości pracowników
 3. Komunikacja i współpraca z różnymi stylami osobowości
 4. Dobry i zły dzień poszczególnych stylów osobowości

 

Michał Szymański – Trener i wykładowca, ekspert i specjalista


Michał Szymański - Trener, szkolenia Polbi - Warszawa

Polbi – Warszawa, Michał Szymański  

 

MICHAŁ SZYMAŃSKI

Wykładowca i trener. Specjalista ds. sprzedaży – odpowiadał za opracowanie i wdrożenie standardu obsługi klienta.

Michał Szymański prowadzi szkolenia dla kadry menedżerskiej a także specjalistyczne warsztaty dla sił sprzedażowych.

 

Warsztaty – Zarządzanie i nowoczesne przywództwo – Leadership


Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.