Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Placówka oświatowa

Polbi Sp. z o.o. działa jako placówka oświatowa. Spółka od wielu lat jest obecna na rynku szkoleń jako podmiot posiadający wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, RIS (WUP) oraz RSPO (MEN). Działalność szkoleniowa POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty. Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

 


Zaświadczenia, wpisy do rejestrów i ewidencji szkół, jednostek i instytucji szkoleniowych oraz placówek oświatowych.


Placówka oświatowa - Polbi, Warszawa.

Polbi – Warszawa. Firma szkoleniowa (placówka oświatowa) z długoletnimi tradycjami działająca od 1994 roku.


 

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Polbi, Warszawa - placówka oświatowa.

Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa jako osoba prawna prowadząca placówkę kształcenia ustawicznego o nazwie: Centrum Kształcenia Specjalistycznego.

 

Zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


Placówka oświatowa - Zaświadczenie Polbi Sp. z o.o. o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa.Zaświadczenie nr 13/K/03

W 2003 roku zostało wydane zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie Centrum Kształcenia Specjalistycznego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K. Do pobrania: Zaświadczenie (PDF).

 


Zaświadczenie Polbi Sp. z o.o. o zmianie/aktualizacji wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa.Zaświadczenie nr 13/K/03 [1]

W związku ze zmianą nazwy spółki oraz jej siedziby (osoby prawnej prowadzącej placówkę Centrum Kształcenia Specjalistycznego) zostało wydane 15 marca 2016 roku przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Do pobrania: Zaświadczenie (PDF).

 

RIS – Rejestr Instytucji Szkoleniowych (WUP)


Polbi - Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). WUP, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.Numer ewidencyjny 2.14/00060/2004. Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana 29 grudnia 2004 roku  do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Baza RIS – Powszechnie dostępny Internetowy Rejestr Instytucji Szkoleniowych.

Wpis POLBI w RIS – Zobacz informacje o Polbi w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Informacja: Obecność Polbi w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych daje osobom posiadającym status bezrobotnego, możliwość wnioskowania o pokrycie kosztów szkoleń organizowanych przez naszą firmę przez Urząd Pracy.

 

RSPO – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (MEN)


Polbi - niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego wpisana do RSPO - Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

Numer RSPO – 129542, REGON – 362654830. Polbi sp. z o.o. jest wpisana od 2 października 2015 roku do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych RSPO jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego.

Baza RSPO – Ogólnodostępny Internetowy Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych prowadzony przez MEN.

Wpis POLBI – Sprawdź informacje o Polbi zawarte w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

 

Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ)


Polbi - Warszawa. Agencja zatrudnienia. Rejestr KRAZ.Numer w rejestrze KRAZ – 3113. Polbi  Sp. z o.o. jest wpisana od 16 października 2006 roku do rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ) i posiada Certyfikat na prowadzoną działalność w zakresie: Pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe.
Baza KRAZ – Ogólnodostępny Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia zawiera informacje o agencjach zatrudnienia. Jednostką właściwą prowadzącą rejestr instytucji z terenu województwa mazowieckiego jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
Wpis POLBI – Sprawdź informacje o Polbi zawarte w rejestrze agencji zatrudnienia (KRAZ).

 


Polbi – Warszawa. Firma szkoleniowa (placówka oświatowa) z długoletnimi tradycjami działająca na rynku szkoleń od 1994 roku.


Placówka oświatowa. Polbi - Warszawa.

Będąc placówką oświatową posiadamy wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, RIS (WUP) oraz RSPO (MEN).


Polbi, Warszawa – Szkolenia dla firm, urzędów i instytucji. Ofertę edukacyjną kierujemy do osób pracujących. Prowadzimy szkolenia otwarte, organizujemy warsztaty i kursy w formule zamkniętej (szkolenia wewnętrzne). W ofercie szkolenia z zakresu podatków PIT, CIT i VAT oraz prawa pracy i rozliczeń z ZUS, seminaria i ćwiczenia dla farmaceutów pracujących w hurtowniach i wytwórniach farmaceutycznych, zajęcia kierowane do placówek leczniczych i podmiotów związanych z ochroną zdrowia, opieką medyczną, szpitali i przychodni, a także warsztaty komputerowe (obsługa programów: Płatnik, Excel i Symfonia) oraz szkolenia dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Skip to content