Z POWER-em zbuduj własną ścieżkę kariery

Projekt UE „Z POWER-em zbuduj własną ścieżkę kariery” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

 

Projekt UE – Z POWER-em zbuduj własną ścieżkę kariery


Termin realizacji: 2021-01-01 do 2022-12-31


Lokalizacja: podregion warszawski stołeczny i podregion ciechanowski

 

Z POWER-em zbuduj własną ścieżkę kariery. Projekt UE.


Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0047/20, Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

 

Cel projektu


Zwiększenie do 31.12.2022 r. aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia w 162os. (min. 100 kobiet) w wieku 15-29 lat, zamieszkałych w woj. mazowieckim (podregion ciechanowski i warszawski stołeczny), niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, niepracujących i nie uczących w chwili przystąpienia do projektu.

 

Uczestnicy projektu


Przewiduje się objęcie projektem 162 mieszkańców Warszawy (min. 100 kobiet) w wieku 15-29 lat, zamieszkałych w woj. mazowieckim (podregion ciechanowski i warszawski stołeczny), niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, niepracujących i nie uczących w chwili przystąpienia do projektu.

Powiaty podregionu ciechanowskiego to: powiat ciechanowski, powiat mławski, powiat płoński, powiat pułtuski, powiat żuromiński.

Powiaty podregionu warszawskiego stołecznego to: powiat Warszawa, powiat legionowski, powiat miński, powiat otwocki, powiat wołomiński, powiat grodziski, powiat nowodworski, powiat piaseczyński, powiat pruszkowski, powiat warszawski zachodni.

 

Wartość projektu


Wartość projektu to 1.989.360,00 zł, w tym wkład funduszy europejskich i budżetu Państwa wynosi 1.889.892,00 zł.

 

Program projektu


  1. Obligatoryjne działania przewidziane w Projekcie:
    • Zadanie 1. Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania – wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną objęci wsparciem w Projekcie na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb zakończonej opracowaniem Indywidualnego Planu Działania.
    • Zadanie 2. Szklenie zawodowe lub staż zawodowy – każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu w zależności od wskazań Indywidualnego Planu Działania, weźmie udział w Szkoleniu zawodowym lub stażu zawodowym, które jest zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika/czki projektu oraz uwzględnia zdiagnozowane potrzeby rynku pracy.
  2. Fakultatywne działania w Projekcie obejmują pośrednictwo pracy oraz inne działania wskazane w Indywidualnym Planie Działania, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb Uczestnik/czki projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania)


Regulamin projektu

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 – Umowa do projektu

Załącznik nr 4 – Umowa szkoleniowa

 

Zeskanowane dokumenty prosimy przesłać na adres mailowy: biuroprojektu@polbi.com.pl lub wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

 

Zobacz: MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

 

Kontakt z biurem projektu


POLBI Sp. z o.o.

Przybyszewskiego 48/54, lok. 34,

01-824 Warszawa

telefon: 530 917 012

mail: power@polbi.com.pl

 

 


Projekt UE – Z POWER-em zbuduj własną ścieżkę̨ kariery, numer projektu: POWR.01.02.01-14-0047/20, podregion ciechanowski i warszawski stołeczny, okres realizacji: od 01-01-2021 do 31-12-2022, Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe


Projekty UE - Logo - Z POWER-em


Ostatnia aktualizacja na stronie: 2021-09-16