Polbi

Kurs Kadrowo Płacowy Polbi

Kadry i płace od podstaw, 112 godzin praktycznych zajęć, szkolenie dla specjalistów do spraw kadr i płac

Szkolenie kadrowo-płacowe to wykłady, liczne ćwiczenia i praktyczne warsztaty płacowe i kadrowe. Zajęcia na kursie „Kadry i Płace od podstaw do specjalisty” przygotowują kompleksowo do samodzielnej pracy w działach kadrowych i płacowych. Optymalny czas i koszt szkolenia. Zdobędziesz certyfikat zawodowy: Specjalista ds. kadr i płac (kody zawodów: 242307 i 242310).

 

Kurs kadrowo-płacowy, szkolenie od podstaw

 

Czego uczymy podczas Kursu Kadry i Płace?


Na kurs „Kadry i Płace od podstaw do specjalisty” składają się następujące tematy: prawo pracy, płace, ubezpieczenia społeczne, świadczenia z ubezpieczenia społecznego,podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń.

 

Specjalista ds. Kadr i Płac” to kurs od podstaw


Szkolenie prowadzone jest od podstaw. Bez obaw w zajęciach kadrowo-płacowych mogą uczestniczyć osoby początkujące. Kurs prowadzimy z naciskiem na zagadnienia praktyczne.

 

Stawiamy na praktykę – 112 godzin zajęć kadrowo-płacowych


Kurs obejmuje 112 godzin zajęć, na które składają się: wykłady, ćwiczenia i warsztaty płacowe (moduł kadrowy – 80 h, moduł płacowy 32 h). Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia prowadzonego m.in. metodą „Case study” zdobędziesz komplet wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu na stanowisku specjalisty do spraw kadr i specjalisty do spraw płac.

 

Ramowy program kursu – Kadry i Płace


I. MODUŁ KADROWY (80h)

 1. Podstawowe definicje i zasady prawa pracy
 2. Stosunek pracy
 3. Formy zatrudnienia
 4. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 6. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 7. Dokumentacja pracownicza
 8. Czas pracy
 9. Praca w godzinach nadliczbowych
 10. Urlopy pracownicze
 11. Uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa
 12. Lista płac część 1 – ćwiczenia
 13. Lista płac część 2 – ćwiczenia
 14. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 15. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i odprowadzanie składek
 16. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
 17. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
 18. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego związane z rodzicielstwem
 19. Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 20. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty

 

II. MODUŁ PŁACOWY (32h)

 1. Informacje dotyczące systemów płacowych w przedsiębiorstwach. Lista płac.
 2. Wyliczania wynagrodzeń osobowych. Korekty list płac.
 3. Wynagrodzenia w systemach bezosobowych (w tym umowy cywilnoprawne).
 4. Świadczenia w razie choroby.
 5. Świadczenia w razie choroby.
 6. Wynagrodzenia urlopowe.
 7. Wynagrodzenia za ponadnormatywny czas pracy.
 8. Świadczenia pozapłacowe.

Szczegółowy Program kursu kadrowo-płacowego (PDF). Program kursu kadrowo-płacowego dostępny jest również u góry strony w zakładce „Program”.

 

Adresaci szkolenia kadrowo-płacowego


Kurs „Kadry i płace on-line od podstaw” skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Polecamy ten internetowy kurs również pracownikom działów kadrowych, płacowych, księgowości, finansów, rachuby, pracownikom biur rachunkowych, absolwentom uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem kursu kadrowo-płacowego.

 

Praktyczne przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac


Kurs „Kadry i Płace” przygotowuje do pracy w działach kadrowo-płacowych na stanowiskach:

 1. Specjalista do spraw kadr,
 2. Specjalista do spraw płac.

 

Postaraj się o lepszą pracę lub awans – Zostań Specjalistą ds. kadr i płac


Po szkoleniu uzyskasz certyfikat zawodowy, z którym możesz:

 • zdobyć stanowisko specjalisty do spraw wynagrodzeń i kadr
 • dostać pracę w biurze rachunkowym
 • awansować, jeżeli pracujesz w dziale kadrowo-płacowym

 

Certyfikat – Specjalista ds. kadr i płac (kody: 242307 i 242310)


 • Po kursie zachęcamy do potwierdzenia zdobytej wiedzy.
 • Zaliczenie egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu zawodowego.
 • Otrzymasz dwa tytuły: Specjalista ds. wynagrodzeń i Specjalista ds. kadr.

Więcej o Certyfikacie …

KKP SN 14-01-2023 – Kurs Kadry i Płace – Harmonogram – Weekendowe szkolenie kadrowo-placowe do 19-03-2023

Kurs online (live webinar)


Szkolenie dotyczące zagadnień kadrowo-płacowych prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia na żywo mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie.

Kurs kadrowo-płacowy to szkolenie on-line (webinarium).

 

Możesz zapłacić w trzech wygodnych ratach


Za kurs kadrowo-płacowy można zapłacić w ratach. Pierwsza rata płatna przed rozpoczęciem kursu. W sprawach płatności pytaj – jacek@polbi.com.pl

Cena promocyjna 1700 zł – raty: 700/500/500, cena regularna 1980 zł – raty: 980/500/500.

 

Edycje kursu kadrowo-płacowego


24.09.2022 – 11.12.2022 | 9:00-15:45 | Soboty i niedziele

14.01.2023 – 19.03.2023 | 9:00-15:45 | Soboty i niedziele

 

Kurs Kadrowo Płacowy Polbi – Kontakt


Kontakt z organizatorem: Polbi – Warszawa, biuro@polbi.com.pl, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750

Opiekun kursu kadrowo-płacowego – Jacek Jakisz, jacek@polbi.com.pl

1700 zł1980 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 1/6/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
14 stycznia 2023 - 19 marca 2023
Soboty i niedziele w godz. 9:00-15:45. Możliwe raty: 700 zł/ 500 zł/ 500 zł.
Lokalizacja
Kurs kadrowo-płacowy online
Osoba prowadząca
Agnieszka Kaliszczak-Wałęka i Maciej Derwisz
Harmonogram zajęć
Pobierz harmonogram zajęć
Uczymy tego, na czym się znamy.