Polbi

Prawo pracy, ZUS

Szkolenia – Prawo pracy (Kodeks pracy), ubezpieczenia społeczne, ZUS - deklaracje i rozliczenia

Szkolenia i kursy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych to nasz dział w ofercie edukacyjnej dla początkujących pragnących poznać tajniki i meandry zagadnień związanych z prowadzeniem kadr i spraw płacowych. To również propozycje zajęć dla praktyków poszukujących wiedzy o zmianach w prawie pracy tych już wdrażanych i planowanych. Omawiamy nowości prawa pracy właśnie wchodzących w życie, interpretacje przepisów Kodeksu Pracy, a w przypadku aktualnie najbardziej gorących tematów szukamy wspólnie rozwiązań, udzielamy porad i wskazówek.

Pomagamy być na bieżąco z prawem pracy. Nasz dział szkoleń z kategorii „Prawo pracy i ZUS” stara się stale proponować najlepiej dopasowane zajęcia dla osób zainteresowanych problematyką kadrowo-płacową, ubezpieczeń społecznych, ewidencji czasu pracy, godzin nadliczbowych czy rozliczeń z ZUS – Kurs Płatnik. Zapraszamy kierowników, pracowników i personel działów kadrowych i płacowych firm, przedsiębiorstw czy instytucji ale również osoby prowadzące działalność gospodarczą - słowem wszystkich, którzy na co dzień stykają się z zagadnieniami stosowania przepisów prawa pracy.

Dbamy o bogatą ofertę specjalistycznych szkoleń z Prawa Pracy i z Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Szkolimy kadrowców i osoby rozliczające wynagrodzenia, czas pracy oraz urlopy pracownicze. Do najczęściej omawianych zagadnień i najpopularniejszych pozycji dla zainteresowanych praktycznymi aspektami prawa pracy i prowadzenia rozliczeń z ZUS należą: zajęcia o zmianach w prawie pracy (nowelizacje Kodeksu Pracy i przepisy wdrażane w związku z implementacją dyrektyw UE), czas pracy - rozliczanie i ewidencjonowanie, zasady wynagradzania i lista płac, potrącenia z pensji, delegacje i podróże służbowe, kursy o prowadzeniu dokumentacji zatrudnieniowej (dokumentacja pracownicza i akta osobowe) oraz rozwiązywaniu umów o pracę i wydawaniu świadectw pracy, szkolenia dotyczące przestrzegania warunków pracy, bhp, badania trzeźwości, pracy zdalnej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), zatrudniania cudzoziemców, urlopów czy zajęcia przybliżające problematykę ustalania i odprowadzania składek ZUS jak również zasiłków chorobowych, macierzyńskich lub opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

Płatnik – Kurs od podstaw, szkolenie dwudniowe. Komunikacja z ZUS w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia, tworzenie, wysyłanie i korekty dokumentów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Pomaga w tym program Płatnik a my ze swojej strony nauczymy poruszać się sprawnie w Płatniku i zaprezentujemy jego wszystkie funkcje. Kurs z Płatnika prowadzimy od podstaw.

Fundusz socjalny w praktyce czyli co można dofinansować? Szkolenie ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to wiedza o tworzeniu i funkcjonowaniu funduszu socjalnego. Prowadzenie działalności socjalnej i gospodarowanie środkami funduszu to spojrzenie na ZFŚS okiem praktyka prawa pracy. W trakcie zajęć omówimy, kto i z jakich świadczeń socjalnych może korzystać, pokażemy jak ustalać wysokość odpisów na ZFŚS i jak przeliczać liczbę pracowników na pełne etaty, porozmawiamy o redagowaniu zakładowego regulaminu socjalnego i zwrócimy uwagę na najtrudniejsze kazusy dotyczące funkcjonowania ZFŚS.

Sporo o zwrotach kosztów i dietach w podróżach służbowych. Delegacje pracownicze, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne to sytuacje często mające miejsce w firmach czy instytucjach. Dlatego podczas szkoleń z prawa pracy postaramy się pokazać jak ustalić czas podróży służbowej i przysługujące diety, jak dokumentować wydatki ponoszone podczas delegacji, które wydatki i w jakiej wysokości mogą być traktowane jako zwrot kosztów przejazdu i noclegów. Z nami nauczysz się rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne swoich pracowników.

Czas pracy, planowanie, ewidencja, rozliczanie godzin. Planowanie i rozliczanie czasu pracy, harmonogramy czasu pracy i nadgodziny to ważne zagadnienie z którym borykają się pracownicy działów płac i kadr. Czas pracy w pigułce to szkolenia skierowane do osób początkujących ale mamy też coś dla bardziej wymagających – skomplikowane zagadnienia, przysparzająca wielu kłopotów właściwa organizacja czasu pracy w różnych przypadkach to obszar intensywnych szkoleń dla praktyków. . Poznasz szczegółowo podstawowy, równoważny, ruchomy, przerywany i zadaniowy system czasy pracy oraz systemy pracy w ruchu ciągłym lub zmianowym system przerywanego czasu pracy czy skróconego tygodnia i system „weekendowy”.

Urlopy, dni wolne od pracy, zwolnienia. Odpoczynek to niezbywalne prawo pracownika. Każdy kadrowiec powinien posiadać wiedzę w zakresie urlopów pracowniczych, naliczania wymiarów urlopu i właściwego ich ewidencjonowania, o prawach pracodawcy i pracownika w zakresie urlopów pracowniczych. Niezbędna jest też umiejętność planowania i rozliczania urlopów. W trakcie naszych szkoleń omawiamy sposoby ustalania wymiaru poszczególnych rodzajów urlopów oraz wysokości wynagrodzenia urlopowego, kwoty zasiłku macierzyńskiego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Dokumentacja zatrudnieniowa i świadectwa pracy, akta osobowe pracowników. Akta osobowe znajdują się w każdej firmie. Nasze szkolenia przybliżają zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od procesu rekrutacji pracownika po ustanie stosunku pracy i wystawienie świadectwa pracy oraz procedury archiwizacji i przechowywania ewidencji kadrowej.

Cudzoziemcy w Polsce - Zatrudniania i legalizacji pobytu. Otwarcie polskiego rynku pracy po przystąpieniu do UE oraz trwający od wielu lat napływ pracowników z innych kierunków powoduje zmiany w zasadach dopuszczania do pracy i zatrudniania pracowników pochodzących z innych państw. Tę skomplikowaną tematykę obejmującą kwestie legalności pracy oraz pobytu cudzoziemców w Polsce, zasady opodatkowania czy ubezpieczenia społecznego w trakcie zatrudnienia cudzoziemców staramy się szczegółowo wyjaśniać podczas szkoleń o legalnym pobycie i zgodnym z prawem zatrudnianiu cudzoziemców.

Pozostałe sprawy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem. Nie należy zapominać, że prawo pracy i ubezpieczenia społeczne to także zagadnienia praw rodziców do opieki nad dziećmi (uprawnienia rodzicielskie), ochrony pracownika w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem, prawa kobiet w ciąży zagwarantowane przepisami kodeksu pracy, przysługujące pracownikom-rodzicom urlopy i dodatkowy czas na opiekę nad dzieckiem i zwolnienia lekarskie. Wiele z tych tematów poruszamy w trakcie naszych szkoleń.

Zapraszamy na szkolenia z prawa pracy, ubezpieczeń społeczne i ZUS

Zespół Polbi - Dział szkoleń z zakresu spraw pracowniczych: biuro@polbi.com.pl, tel. 721 547 750