Prawo pracy, kadry i płace

Szkolenia – Kadry i płace, prawo pracy

Szkolenia i kursy z prawa pracy to nasz dział w ofercie edukacyjnej dla początkujących pragnących poznać tajniki i meandry zagadnień związanych z prowadzeniem kadr oraz spraw pracowniczych i płacowych. To również propozycje szkoleń dla praktyków poszukujących wiedzy o zmianach w prawie pracy tych już wdrażanych i planowanych. W trakcie zajęć omawiamy nowości prawa pracy właśnie wchodzących w życie, interpretacje przepisów Kodeksu Pracy, a w przypadku aktualnie najbardziej gorących tematów szukamy wspólnie rozwiązań, udzielamy porad i wskazówek szczególnie cennych w działach kadr i płac.

Szkolimy i pomagamy być na bieżąco z prawem pracy

Nasz dział szkoleń z kategorii „Prawo pracy, kadry i płace” stara się stale proponować najlepiej dopasowane zajęcia dla osób zainteresowanych problematyką kadrowo-płacową, ewidencji czasu pracy, godzin nadliczbowych. Na szkolenia zapraszamy kierowników, pracowników i personel działów kadrowych i płacowych firm, przedsiębiorstw czy instytucji ale również osoby prowadzące działalność gospodarczą - słowem wszystkich, którzy na co dzień stykają się z zagadnieniami stosowania przepisów prawa pracy.

Wyliczanie wynagrodzenia, listy płac, czas pracy i urlopy

Szkolimy kadrowców i osoby rozliczające wynagrodzenia, czas pracy oraz urlopy pracownicze. Do najczęściej omawianych zagadnień i najpopularniejszych pozycji dla zainteresowanych praktycznymi aspektami prawa pracy należą: zajęcia o zmianach w prawie pracy (nowelizacje Kodeksu Pracy i przepisy wdrażane w związku z implementacją dyrektyw UE), czas pracy - rozliczanie i ewidencjonowanie, zasady wynagradzania i lista płac, potrącenia z pensji, delegacje i podróże służbowe, kursy o prowadzeniu dokumentacji zatrudnieniowej (dokumentacja pracownicza i akta osobowe) oraz rozwiązywaniu umów o pracę i wydawaniu świadectw pracy, szkolenia dotyczące przestrzegania warunków pracy, bhp, badania trzeźwości, pracy zdalnej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), zatrudniania cudzoziemców, urlopów czy zajęcia przybliżające problematykę ustalania i odprowadzania składek ZUS jak również zasiłków chorobowych, macierzyńskich lub opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

ZFŚS - Fundusz socjalny w praktyce czyli co można dofinansować?

Szkolenie ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to wiedza o tworzeniu i funkcjonowaniu funduszu socjalnego. Prowadzenie działalności socjalnej i gospodarowanie środkami funduszu to spojrzenie na ZFŚS okiem praktyka prawa pracy. W trakcie zajęć omówimy, kto i z jakich świadczeń socjalnych może korzystać, pokażemy jak ustalać wysokość odpisów na ZFŚS, jaki są sposoby ustalania przeciętnej liczy zatrudnionych i jak przeliczać liczbę pracowników na pełne etaty oraz ile wynoszą aktualne wysokość odpisów na ZFŚS. Porozmawiamy o redagowaniu zakładowego regulaminu socjalnego i zwrócimy uwagę na najtrudniejsze kazusy dotyczące funkcjonowania ZFŚS.

Sporo o zwrotach kosztów i dietach w podróżach służbowych oraz rozliczaniu delegacji

Delegacje pracownicze, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne to sytuacje często mające miejsce w firmach czy instytucjach. Dlatego podczas szkoleń z prawa pracy postaramy się pokazać, jak ustalić czas podróży służbowej i przysługujące diety, jak dokumentować wydatki ponoszone podczas delegacji, które wydatki i w jakiej wysokości mogą być traktowane jako zwrot kosztów przejazdu i noclegów. Z nami nauczysz się rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne swoich pracowników.

Dokumentacja pracownicza, akta osobowe pracowników, świadectwo pracy

Akta osobowe znajdują się w każdej firmie. Nasze szkolenia przybliżają zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od procesu rekrutacji pracownika po ustanie stosunku pracy i wystawienie świadectwa pracy oraz procedury archiwizacji i przechowywania ewidencji kadrowej.

Rozliczanie godzin pracy, harmonogramy, planowanie i ewidencja czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy, harmonogramy czasu pracy i nadgodziny to ważne zagadnienie, z którym borykają się pracownicy działów płac i kadr. Czas pracy w pigułce to szkolenia skierowane do osób początkujących ale mamy też coś dla bardziej wymagających – skomplikowane zagadnienia, przysparzająca wielu kłopotów właściwa organizacja czasu pracy w różnych przypadkach to obszar intensywnych szkoleń dla praktyków. Poznasz szczegółowo podstawowy, równoważny, ruchomy, przerywany i zadaniowy system czasy pracy oraz systemy pracy w ruchu ciągłym lub zmianowym system przerywanego czasu pracy czy skróconego tygodnia i system „weekendowy”.

Urlopy pracownicze, dni wolne od pracy, zwolnienia

Odpoczynek to niezbywalne prawo pracownika. Każdy kadrowiec powinien mieć wiedzę w zakresie urlopów pracowniczych, naliczania wymiarów urlopu i właściwego ich ewidencjonowania, o prawach pracodawcy i pracownika w zakresie urlopów pracowniczych. Niezbędna jest też umiejętność planowania i rozliczania urlopów. W trakcie naszych szkoleń omawiamy sposoby ustalania wymiaru poszczególnych rodzajów urlopów oraz wysokości wynagrodzenia urlopowego, kwoty zasiłku macierzyńskiego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Pozostałe sprawy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem

Nie należy zapominać, że prawo pracy i ubezpieczenia społeczne to także zagadnienia praw rodziców do opieki nad dziećmi (uprawnienia rodzicielskie), ochrony pracownika w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem, prawa kobiet w ciąży zagwarantowane przepisami kodeksu pracy, przysługujące pracownikom-rodzicom urlopy i dodatkowy czas na opiekę nad dzieckiem i zwolnienia lekarskie. Wiele z tych tematów poruszamy w trakcie naszych szkoleń.

Cudzoziemcy w Polsce - Zatrudnianie i legalizacji pobytu

Otwarcie polskiego rynku pracy po przystąpieniu do UE oraz trwający od wielu lat napływ pracowników z innych kierunków powoduje zmiany w zasadach dopuszczania do pracy i zatrudniania pracowników pochodzących z innych państw. Tę skomplikowaną tematykę obejmującą kwestie legalności pracy oraz pobytu obcokrajowców w Polsce, zasady opodatkowania czy ubezpieczenia społecznego w trakcie zatrudnienia cudzoziemców staramy się szczegółowo wyjaśniać podczas szkoleń o legalnym pobycie i zgodnym z prawem zatrudnianiu cudzoziemców.

Rzetelna wiedza z prawa pracy, aktualne programy szkoleń

Będąc doświadczonymi specjalistami z branży szkoleń dotyczących zatrudniania pracowników, dokumentacji pracowniczej, kadrowej i płacowej, wynagrodzeń, czasu pracy i urlopów wraz z naszymi wykładowcami dajemy osobom biorącym udział w szkoleniach rzetelną, ekspercką wiedzę, gwarancję aktualnych programów szkoleń, wygodne sposoby rejestracji na zajęcia, atrakcyjne ceny kursów i korzystne zasady płatności.

Praktyczne szkolenia, liczne przykłady i wspólne ćwiczenia

To, czego uczymy o prawie pracy prezentujemy w oparciu o pomoce i materiały dydaktyczne uwzględniające aktualny stan prawny, najnowsze orzecznictwo i pojawiające się sukcesywnie objaśnienia i wytyczne. Dbamy o to, żeby przekazywana wiedza dotycząca prawa pracy nie była tylko „suchą informacją” o przepisach kodeksu pracy i ich stosowaniu ograniczała się tylko do mało wciągających wykładów. Staramy się aby zajęcia dla kadrowych dotyczące spraw pracowniczych i osób odpowiedzialnych za sprawy płacowe i ubezpieczenia społeczne w przeważającej części były oparte na mnóstwie praktycznych przykładów i licznych ćwiczeniach dających okazję na aktywny udział w szkoleniu i sposobność do zadawania pytań i otrzymania wyjaśnień zgłaszanych wątpliwości odnośnie prawa pracy i prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.

Sprawdzeni wykładowcy, doświadczeni eksperci prawa pracy

Nasza kadra wykładowców to doświadczeni praktycy, sprawdzeni eksperci prawa pracy, najwyższej klasy specjaliści, osoby znane i cenione w branży szkoleń. O ich kompetencjach świadczy bogaty dorobek zawodowy, ogromna praktyczna wiedza, profesjonalizm i rzetelność oraz zdolności komunikacyjne, a także przystępny sposób dzielenia się wiedzą, prosty język wyjaśniania nawet najbardziej zawiłych kwestii. Zawsze można liczyć na ich trafne rady bądź wskazówki.

Zapraszamy na szkolenia z prawa pracy, kadr i płac

Zespół Polbi - Dział szkoleń z zakresu spraw pracowniczych: biuro@polbi.com.pl, tel. 721 547 750